Gbeľany - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Kontakty

Kontakt

 

ADRESA BANKOVÉ SPOJENIE

Obec Gbeľany
Urbárska 366/3
013 02 Gbeľany


Telefón: 041-5980364
              041-5980363

Číslo účtu IBAN: SK 27 0200 0000 0000 2652 3432
Banka: VÚB Žilina, a.s.
 

IČO: 00321273
DIČ: 2020671873
Nie sme platiteľmi DPH.

 

ÚRADNÉ HODINY OBECNÉHO ÚRADU V GBEĽANOCH
pondelok 7.30 - 12.00 12:30 - 15:30
utorok 7.30 - 12.00 12:30 - 15:30
streda 7.30 - 12.00 12:30 - 18:00
štvrtok 7.30 - 12.00 12:30 - 15:30
piatok 7.00 - 12.00  

 

ÚRADNÉ HODINY SPOLOČNÉHO STAVEBNÉHO ÚRADU  TEPLIČKA NAD VÁHOM
pondelok
7.00 - 11.00 12.00 - 15.00
utorok 7.00 - 11.00 12.00 - 15.00
streda 7.00 - 11.00 12.00 - 17.00
štvrtok 7.00 - 11.00 12.00 - 15.00
piatok 7.00 - 11.00 12.00 - 13.00

 

ZAMESTNANCI OÚ 
Meno Funkcia Telefón E-mail
Martinček Jozef, Ing.
starosta

0915 891 556

041/5980 364

starosta@gbelany.eu
Janíčková Miroslava, Ing. sekretariát 041/5980 364 miroslava.janickova@gbelany.eu
Blahušiaková Katarína správa daní a poplatkov 041/5980 363 blahusiakova@gbelany.eu
Janíčková Emília účtovníctvo 041/7649 962 janickova@gbelany.eu
Ševčíková Martina, Ing. účtovníctvo 041/7649 962 sevcikova@gbelany.eu
Chasník Štefan prevádzkar 0917 187 309  

 

SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD TEPLIČKA NAD VÁHOM
Meno Funkcia Telefón  E-mail
Hesteriak Janka, Ing. stavebný úrad 041/5982 128

janka.hesteriak@teplickanadvahom.sk

 

SPOLOČNÝ ŠKOLSKÝ ÚRAD VARÍN
Meno Funkcia Telefón  E-mail
Veličová Silvia, Mgr. spol. školský úrad 0911 704 803 skolskyurad@varin.sk

 

SPOLOČNÝ SOCIÁLNY ÚRAD
Meno Funkcia Telefón  E-mail
Chovancová Mária, Mgr. spol. sociálny úrad 0911 289 681 maria.chovancova@varin.sk

 

MATRIKA VARÍN
Meno Funkcia Telefón  E-mail
Cvachová Darina matrika 0911 704 776 darina.cvachova@varin.sk