Gbeľany - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Šport bez hraníc

Šport bez hraníc


Mikroprojekt  "Posilňujeme trvalé väzby medzi obyvateľmi" je realizovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2007-2013.
 

Realizácia projektu: január 2013 - december 2013
Rozpočet: 46993,05 €
   
Z toho spolufinancovanie z EÚ (ERDF) je vo výške 85 %: 39944,09 €
Z toho zo štátneho rozpočtu je financovanie vo výške 10%: 4699,31 €
   
Vlastné zdroje vo výške 5%: 2349,65 € 2349,65 €

 

V Gbeľanoch otvorili multifunkčné ihrisko

Obec Gbeľany a Stryszawa už niekoľko rokov realizujú spoločné projekty. Spolupracujú v oblasti kultúry, športu, hasičských zborov, životného prostredia a podobne. Cieľom cezhraničnej spolupráce je zintenzívnenie aktivít a zapájanie všetkých vrstiev obybasteľstva.

Na základe spolupráce boli získané v rámci Mikroprojektu  "Posilňujeme trvalé väzby medzi obyvateľmi" finančné prostriedky na vybudovanie multifunkčného ihriska.

Vzhľadom na dobré kontakty medzi obcami a tiež skúsenosti so spoluprácou z minulosti a vzájomnou vlízkosťou národou, prispela realizácia projektu k nadviazaniu ešte tesnejšej spolupráce, ale tiež k riešeniu každodenných sociálnych problémov obyvateľov obcí, ktorí sa zúčastnili na tomto projekte.

Slávnostného otvorenia sa zúčastnil podpredseda Žilinského samosprávneho kraja Ing. Jozef Štrba.

Multifunkčné ihrisko Multifunkčné ihrisko

 

Euroregión Beskydy - Gbeľany a Stryszawa

Euroregión Beskydy Euroregión Beskydy Euroregión Beskydy

Futbal

 

 

 

 

 

Fotogaléria

Volejbal

 

 

 

 

 

Fotogaléria

Basketbal

 

 

 

 

 

Fotogaléria

Tenis

 

 

 

 

 

Fotogaléria

Volejbal

 

 

 

 

 

Fotogaléria