Gbeľany - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Plán činností  MS  SČK v Gbeľanoch na rok 2017
(schválený na výročnej členskej schôdzi 28.1.2017)
Január Výročná členská schôdza
Február Hromadný odber  krvi 
Apríl Spoločná prechádzka turistickým chodníkom 
Máj

Zber odpadu v prírode na trase od cintorína do Koňhory, spojený s varením gulášu  pri prameni v Kamennej

Jún

1. Návšteva Spišského hradu

2. Hromadný odber  krvi

September Výlet na Vinobranie ( Modra alebo Rača ) 
Október Výlet do Poľska – Jablonky,  spojený s nákupom 
November

Posedenie na záver roka spojené s varením kapustnice

December Usporiadanie  Štefánskej zábavy

Brigádnická činnosť nie je konkrétne naplánovaná. Brigády sa uskutočnia podľa požiadavky a potrieb Obecného úradu.