Gbeľany - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

ZLOŽENIE VÝBORU MIESTNEHO SPOLKU SLOVENSKÉHO ČERVENÉHO KRÍŽA V GBEĽANOCH NA OBDOBIE 2023 - 2026.

 

Predseda:  Hrivová Viera

Podpredseda:  Trnková Blanka st., Mgr.

Predseda revíznej komisie:  Ondrušová Mária

Členovia:  Pinčeková Irena
                  Peťková Tariana, Mgr.
Kronikár:  Ďugelová Ivana, Mgr.
Zapisovateľka:  Janíčková Emília
Pokladník:  Franeková Renáta
Člen výboru:  Cigániková Martina, Ing.

 

Zloženie výboru bolo schválené na výročnej členskej schôdzi  dňa 04.03.2023.

 

S T A N O V Y S L O V E N S K É H O Č E R V E N É H O K R Í Ž A