Gbeľany - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

V súčasnej dobe má členská základňa 46 prispievajúcich členov,  dvoch čestných členov, družstvo chlapcov a družstvo dievčat.

Súčasné zloženie výboru DHZ Gbeľany:

Funkcia                    Meno
predseda                 Jozef Novák st.
veliteľ                        Martin Vojtek
tajomník                  Juraj Noga st.
pokladník                 Štefan Miho
referent mládeže    Marek Mravec
hospodár                 Anton Jankov
preventivár              Martin Trizuliak
kronikár                   Milan Trizuliak
člen výboru             Martin Miček
strojník                   Jaroslav Ondruš
revízna komisia    Martin Miček, Martin Vojtek


Tablo

Z  DHZ  Gbeľany pracuje v Okresnom výbore požiarnej ochrany Žilina Marek Mravec –  člen Okresnej kontrolnej a revíznej komisie, Juraj Noga najstarší ako veliteľ  okrsku Terchovskej doliny.
 

Buletin

Úspešné družstvo mužov z okresného kola 2013 (Horný rad: veliteľ Jozef Trizuliak, Martin Mravec, Tomáš Trizuliak, Matej Kysela, Martin Bohatý, rozhodca - tajomník Juraj Noga starší. Spodný rad: Miroslav Kováč, Michal Miček, Juraj Bielik, Jozef Košiar)
 

Buletin

Družstvo dievčat DHZ Gbeľany 2014

Družstvo dievčat DHZ Gbeľany prezentujú – horný rad: Markéta Vnuková, Simona Stancová, Martina Škoríková, Veronika Kolembusová, Viktória Nováková, Barbora Kováčová, Kristína Kováčová, Anna Mária Vojteková. Spodný rad: Nikola Kováčová, Kamila Kováčová, Barbora Vojteková.
 

Buletin

Veliteľ DHZ Gbeľany Jozef Trizuliak s družstvom chlapcov
 

DHZ GbeľanyČlenská základňa DHZ Gbeľany 2014