Gbeľany - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Plán činnosti na rok 2023

 

Január

priebežne                  Zasadnutie výboru ZO JDS v Gbeľanoch

priebežne                  Príprava výročnej členskej schôdze

Február

priebežne                   Zasadnutie výboru ZO JDS v Gbeľanoch

9.2.2023                    Návšteva ľadového dómu na Hrebienku

15.2.2023                  Výročná členská schôdza

priebežne                   Výber členských príspevkov

Marec

priebežne                   Zasadnutie výboru ZO JDS v Gbeľanoch

priebežne                   Výber členských príspevkov

Apríl

priebežne                   Zasadnutie výboru ZO JDS v Gbeľanoch

priebežne                   Brigáda pri úprave okolia kostola v Gbeľanoch

priebežne                   Výber členských príspevkov

priebežne                   Výlet vlakom do Kežmarku

Máj

priebežne                   Zasadnutie výboru ZO JDS v Gbeľanoch

priebežne                   Celodenný výlet: Oravský skanzen a návšteva kúpaliska v

                                  Oraviciach

priebežne                   Výber členských príspevkov

Jún

priebežne                   Zasadnutie výboru ZO JDS v Gbeľanoch

priebežne                   Výlet vlakom do Lúčok

priebežne                   Výber členských príspevkov

Júl

priebežne                   Zasadnutie výboru ZO JDS v Gbeľanoch

priebežne                   Vychádzka na Stránik

priebežne                   Výber členských príspevkov

August

priebežne                   Zasadnutie výboru ZO JDS v Gbeľanoch

priebežne                   Cyklistická vychádzka do Budatínskej záhrady

priebežne                   Posedenie pri guľáši

September

priebežne                   Zasadnutie výboru ZO JDS v Gbeľanoch

priebežne                   Prechádzka po Rajeckých Tepliciach, návšteva múzea, kúpanie

priebežne                   Výlet vlakom do Trnavy, návšteva jarmoku

Október

priebežne                   Zasadnutie výboru ZO JDS v Gbeľanoch

priebežne                   Posedenie pri príležitosti mesiaca úcty k starším

priebežne                   Brigáda pri úprave priestorov na cintoríne v Gbeľanoch

priebežne                   Návšteva Budatínskeho zámku

November

priebežne                   Zasadnutie výboru ZO JDS v Gbeľanoch

December

priebežne                   Zasadnutie výboru ZO JDS v Gbeľanoch

priebežne                   Aventné posedenie

 

Podľa ponuky Mestského divadla v Žiline budú do plánu zaradené návštevy
divadelných predstavení.

Podľa záujmu členov a počasia budeme uskutočňovať výjazdy na bicykloch.

Presné termíny jednotlivých akcií budú priebežne oznamované na vývesných
tabuliach obce, v obecnom rozhlase a na webovej stránke obce.

Plán činnosti môže byť upravený a doplnený podľa potreby a záujmu členov.