Gbeľany - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Prehľad obhospodarovaného majetku

Druh pozemku Výmera m2
Lesné pozemky 511 677
Trvalé trávne porasty 174 725
Orná pôda 21 813
Ostatné plochy 38 051
Spolu 746 266

 

graf

 

POČET A VÝMERA ČLENOV PODĽA TYPOV 
Typ Počet Výmera m2  Hlasy
Známi spoluvlastníci 121 724 526,947 111,650
Nezistení spoluvlastníci 2 12 978,539 2,000
Zosnulí spoluvlastníci 3 8 219,741 1,267
SPF - Slov. pozemkový fond 1 540,772 0,083
Celkom za všetky typy 127

746 265,999

115,000