Gbeľany - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Obecná knižnica

Výpožičné hodiny
 

pondelok    
utorok    13:00 - 17:00
streda    
štvrtok    13:00 - 17:00
piatok    


Zodpovedná osoba: p. Anna Repáňová 

E-mail: kniznica.gbelany@gmail.com

Dokumenty na stiahnutie:

Štatút knižnice 
Knižničný poriadok