Gbeľany - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Správy - Denný stacionár v Belej

OTVÁRA SA DENNÝ STACIONÁR V BELEJ

Dňa 2.1.2017  sa po prvý krát otvorí denný stacionár – zariadenie určené pre seniorov, ktorí žijú v domácnosti osamote a túžia po kontakte s ľuďmi alebo pre seniorov, ktorým príslušníci rodiny nemôžu poskytnúť celodennú starostlivosť a zároveň ich nechcú umiestniť do domova sociálnych služieb. Tento stacionár je vhodný aj pre občanov so zdravotným postihnutím od tretieho stupňa odkázanosti na sociálnu službu.

V zariadení bude poskytovaná:

pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
sociálne poradenstvo
sociálna rehabilitácia
stravovanie (zabezpečenie donášky obedov – hradí si klient sám)
pitný režim a občerstvenie zabezpečíme na náklady n.o.

Taktiež bude zabezpečená:

pracovná terapia
rozmanitá záujmová činnosť

a to všetko na základe zdravotného stavu, individuálnych potrieb, možností ako aj schopností a samotných záujmov každého návštevníka stacionára.

Tieto sociálne služby budú poskytované bezplatne ambulantnou, teda dennou formou, čo znamená, že občan bude môcť prichádzať do zariadenia od 6:00  hod. a odchádzať najneskôr o 17:00 hod.

Cieľom novovytvoreného stacionára v Belej je odborne zabezpečiť občanovi čo najpríjemnejšie a zmysluplné prežitie dňa za podpory jeho aktivizácie, samostatnosti ako aj kontaktu so spoločenským prostredím.

Sme presvedčení, že zriadením tohto zariadenia pomôžeme nielen ľuďom odkázaným na túto službu ale aj ich najbližším a v konečnom dôsledku celej našej spoločnosti.

Tešíme sa na spoluprácu

Diamant J&D, n.o.

Kontakt: Ján Mičic
0918 367 223

Dátum vloženia: 21. 12. 2016 9:43
Dátum poslednej aktualizácie: 23. 11. 2017 23:10
Autor: Správca Webu