Gbeĺany - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

Upozornenie - kontrola vodomerov a vodomerných prípojok 1

Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie si vzhľadom k prebiehajúcim mrazom dovoľuje opätovne upozorniť svojich odberateľov na riziko zamrznutia nezabezpečených vodomerov a vnútorných vodovodných inštalácií. Odporúča, aby si odberatelia skontrolovali vodomerné šachty a suterény nehnuteľností a vykonali potrebné opatrenia. Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie ďakuje za pochopenie.

Dátum vloženia: 11. 2. 2021 14:48
Dátum poslednej aktualizácie: 11. 2. 2021 14:50
Autor: