Gbeľany - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Dodatok č. 1 ku Komunitnému plánu sociálnych služieb obce Gbeľany 2022 - 2030

Obecné zastupiteľstvo obce Gbeľany vydáva dodatok ku Komunitného plánu sociálnych služieb obce Gbeľany 2022 - 2030. Zmena sa týka kapitolu č. 9 nakoľko obec zaháji činnosťod 1.1.2023 v poskytovaní sociálnych služieb s pobytovou a ambulantnou formou

Viac informácií o Dodatku č. 1  získate v prílohe: Dodatok č. 1 (178.31 kB)

 

KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB OBCE GBEĽANY 2022 - 2030

Viac informácií o prioritách rozvoja sociálnych služieb získate v prílohe: tu k stiahnutiu

 

Určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb 

Viac informácií o prioritách rozvoja sociálnych služieb získate v prílohe: tu k stiahnutiu