Obsah

Oznámenie o prerušení prevádzky materskej školy 

Riaditeľstvo materskej školy po dohode so zriaďovateľom oznamuje rodičom detí, že na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva oddelenia Hygieny detí a mládeže v Žiline a v zmysle Metodického usmernenia č. 15/2005-R MŠ SR bude Materská škola Gbeľany, Urbárska 139/1 z dôvodu chorobnosti detí (43%) zatvorená 
v čase od 15.02.2018 (štvrtok) do 23.02.2018 (piatok)


Prevádzka materskej školy začne po jarných prázdninách 26.02.2018 (pondelok).


KIA motors - duálne vzdelávanie

Viac v prílohe: KIA Motors Slovakia a SOŠ Kysucké Nové Mesto - duálne vzdelávanieRadíme seniorom

„Ako sa nestať obeťou podvodníkov a zlodejov“

Seniori, nepúšťajte cudzie osoby do svojich príbytkov.

Nekontaktujte sa s cudzími osobami osamote.

Vždy majte na viditeľnom mieste dôležité kontakty.
 

Viac v prílohe: Radime_seniorom.pdf


 

 

Aktuality

22.02.2018

Zmena času detskej sv. omše

Farský úrad oznamuje zmenu času detskej sv. omše: 23.02.2018 (piatok) o 18:00 hod.

Detail Aktuality

20.02.2018 - 08.03.2018

Oznámenie o uložení zásielky

Detail Úradná tabuľa

09.02.2018

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Oznámenie o riadnom zasadnutí OZ dňa 15.02.2018 (štvrtok) o 17,00 hod.

Detail Aktuality

08.02.2018

Oznámenie - ohňostrojové práce

Dňa 16.02.2018 v čase do 22:00 hod. bude zo záhrady rodinného domu so súp. číslom 186 odpálený ohňostroj (výrobky pyrotechnickej kategórie F2) v trvaní cca. 5 minút.

Detail Aktuality

Kalendár akcií

28.02.2018

JDS - Pozvánka 1

JDS - Pozvánka

Výbor Základnej organizácie Jednoty dôchodcov v Gbeľanoch pozýva svojich členov na Hodnotiacu členskú schôdzu.

Detail

03.03.2018

MS SČK  - Výročná členská schôdza 1

MS SČK - Výročná členská schôdza

Výbor Miestneho spolku Slovenského Červeného Kríža v Gbeľanoch pozýva svojich členov 3. marca 2018 na VÝROČNÚ ČLENSKÚ SCHÔDZU.

Detail

23.03.2018

Pozvánka na odber krvi 1

Pozvánka na odber krvi

Národná transfúzna stanica v spolupráci so Spolkom Červeného kríža v Gbeľanoch Vás pozýva 23. marca 2018 na hromadný odber krvi.

Detail

Fotogaléria

17.12.2017

Vianočné tvorivé dielne

17.12.2017

Detail

07.12.2017

Stretnutie s Mikulášom

6.12.2017

Detail

07.12.2017

Uvítanie do života

3.12.2017

Detail