Obsah

PREVÁDZKA POČAS VIANOČNÝCH SVIATKOV

Riaditeľstvo Materskej školy Gbeľany so súhlasom zriaďovateľa obce Gbeľany Vám oznamuje,  že prevádzka materskej školy  v čase Vianočných sviatkov bude  prerušená od 27.12.2017 do 05.01.2018.

Prevádzka materskej školy začne opäť v pondelok 08.01.2018.