Obsah

Základná organizácia Jednoty dôchodcov v Gbeľanoch

Správa o činnosti ZO JDS Gbeľany za rok 2013

Návrh rozpočtu JDS Gbeľany na rok 2014 Stiahnuté: 194x | 25.01.2017

Uznesenie z výročnej členskej schôdze ZO JDS v Gbeľanoch (26.2.2014) Stiahnuté: 251x | 25.01.2017

Správa o činnosti ZO JDS Gbeľany za rok 2011

Správa o činnosti ZO JDS v Gbeľanoch za rok 2011 Stiahnuté: 265x | 25.01.2017

Stránka