Obsah

Správy

prvá
z 11
posledná

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Oznámenie o riadnom zasadnutí OZ dňa 15.02.2018 (štvrtok) o 17,00 hod. celý text

ostatné | 9. 2. 2018 | Autor: Správca Webu

Oznámenie - ohňostrojové práce

Dňa 16.02.2018 v čase do 22:00 hod. bude
zo záhrady rodinného domu so súp. číslom 186
odpálený ohňostroj (výrobky pyrotechnickej
kategórie F2) v trvaní cca. 5 minút. celý text

ostatné | 8. 2. 2018 | Autor: Správca Webu

Hľadáme hráčov a hráčky do PREDPRÍPRAVKY

Futbalová akadémia UNITED N-KL-G (Nededza-Kotrčiná Lúčka-Gbeľany) hľadá chlapcov a dievčatá narodené v roku 2010 až v roku 2012 do novovytvorenej kategórie U7-predprípravka. celý text

ostatné | 8. 1. 2018 | Autor: Správca Webu

Oznámenie - zmena vývozu komunálneho odpadu

Oznamujeme občanom, že vývoz komunálneho odpadu zo dňa 29.12.2017 (t. j. piatok) je presunutý na 30.12.2017 (t. j. sobota). celý text

ostatné | 19. 12. 2017 | Autor: Správca Webu

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Oznámenie o zasadnutí OZ, ktoré sa uskutoční 14.12.2017 (štvrtok) o 17.00 hod. celý text

ostatné | 12. 12. 2017 | Autor: Správca Webu

Poďakovanie nadácií KIA Motors Slovakia

Poďakovanie spoločnosti KIA Motors Slovakia za finančný príspevok na oplotenie pomocného ihriska ŠK Gbeľany a na vnútorné vybavenie šatní ŠK Gbeľany. celý text

ostatné | 11. 12. 2017 | Autor: Správca Webu

MŠ - ponuka pracovného miesta

Materská škola Gbeľany príjme do pracovného pomeru upratovačku na zástup počas dlhodobej PN a následne MD. Nástup možný od 01.12.2017.

celý text

ostatné | 9. 11. 2017 | Autor: Správca Webu

ZŠ - ponuka pracovného miesta

Základná škola v Gbeľanoch prijme v školskom roku 2017/2018 s nástupom od 1.12.2017 do pracovného pomeru školského špeciálneho pedagóga na dobu určitú do 31.8.2018 na plný úväzok. celý text

ostatné | 30. 10. 2017 | Autor: Správca Webu

MOBIS Slovakia s.r.o. - neprimeraná hladina hluku

Oznámenie - odpoveď na podnety od občanov k neprimeranej hladine hluku z prevádzkovania areálu spoločnosti MOBIS Slovakia s.r.o., Mobis ulica 1, 013 02 Gbeľany. celý text

ostatné | 26. 10. 2017 | Autor: Správca Webu

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Oznámenie o zasadnutí OZ, ktoré sa uskutoční 26.10.2017 (štvrtok) o 17.00 hod. celý text

ostatné | 23. 10. 2017 | Autor: Správca Webu

CHÂTEAU GBEĽANY - ohňostrojové práce

Dňa 27.10.2017 (piatok) v čase okolo 21:45 hod. bude z areálu Chateau Gbeľany odpálený ohňostroj, pyr. tr. 3. Ohňostroj bude po protipožiarnej a zdravotníckej stránke riadne zabezpečený. celý text

ostatné | 20. 10. 2017 | Autor: Správca Webu

KI-KA - Predaj ovocných a okrasných drevín

Predaj sa uskutoční dňa 20.10.2017 (piatok) od 13.00-13.45 hod. celý text

ostatné | 17. 10. 2017 | Autor: Správca Webu

Pozvánka "Za nákupmi do poľskej Jablonky"

Výbor Miestneho spolku SČK v Gbeľanoch pozýva svojich členov dňa 18. októbra 2017 na autobusový zájazd. celý text

ostatné | 20. 9. 2017 | Autor: Správca Webu

Slovenský Červený kríž - Územný spolok Žilina

226 hodinový rekvalifikačný kurz OPATROVANIA akreditovaný MPSVaR SR. celý text

ostatné | 20. 9. 2017 | Autor: Správca Webu

Slovenský Červený kríž - Územný spolok Žilina

226 hodinový rekvalifikačný kurz OPATROVANIA DETÍ akreditovaný MPSVaR SR. celý text

ostatné | 20. 9. 2017 | Autor: Správca Webu

MŠ Gbeľany - spoločné stretnutie rodičov

Dňa 12.09.2017 (utorok ) o 16:30 hod. sa uskutoční spoločné stretnutie rodičov v triede Slniečka (na prízemí) a následne triedne rodičovské združenie. celý text

ostatné | 8. 9. 2017 | Autor: Správca Webu

Majstrovstvá Slovenska v cestnej cyklistike

Dňa 27.08.2017 v čase od 12:00 do 19:00 hod. organizuje obec Teplička nad Váhom Majstrovstvá Slovenska v cestnej cyklistike – časovka družstiev a časovka dvojíc. celý text

ostatné | 22. 8. 2017 | Autor: Správca Webu

CHÂTEAU GBEĽANY - ohňostrojové práce

Dňa 26.08.2017 v čase okolo 21:00 hod. budú v areáli kaštieľa vykonané ohňostrojové práce pyrotechnickej tr. II, v trvaní cca. 5 minút. celý text

ostatné | 22. 8. 2017 | Autor: Správca Webu

Elektronická adresa

OZNÁMENIE elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017 v Gbeľanoch:
gbelany@gbelany.eu.
celý text

ostatné | 18. 8. 2017 | Autor: Správca Webu

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Oznámenie o riadnom zasadnutí OZ, ktoré sa uskutoční 17.08.2017 (štvrtok) o 17.00 hod. celý text

ostatné | 14. 8. 2017 | Autor: Správca Webu

Základná škola Gbeľany - ponuka pracovného miesta

Základná škola, Hlavná 375/26, 013 02 Gbeľany, príjme v školskom roku 2017/2018 do pracovného pomeru školského špeciálneho pedagóga na dobu určitú do 31.8.2018 na plný úväzok. celý text

ostatné | 9. 8. 2017 | Autor: Správca Webu

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Dňa 03.08.2017 o 08:30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny vo Vašej obci z dôvodu odstraňovania poruchy na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. celý text

ostatné | 2. 8. 2017 | Autor: Správca Webu

Voľby do orgánov samosprávnych krajov

Oznamujeme Vám, že predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 28.06.2017 rozhodnutím č. 166/2017 Z. z., vyhlásil voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil termín ich konania na sobotu 4. novembra 2017. celý text

ostatné | 30. 6. 2017 | Autor: Správca Webu

Základná škola Gbeľany - ponuka pracovného miesta

Základná školy Gbeľany príjme v školskom roku 2017/2018 do pracovného pomeru vychovávateľku ŠKD na dobu určitú do 31.8.2018. na čiastočný úväzok. celý text

ostatné | 26. 6. 2017 | Autor: Správca Webu

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Dňa 13.07.2017 (štvrtok) od 07:30 hod. do 12:00 hod. bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality v našej obci uvedené v prílohe tohto listu. celý text

ostatné | 20. 6. 2017 | Autor: Správca Webu

Oznámenie - ohňostroj

Dňa 29.06.2017 (štvrtok) sa budú konať v areáli kaštieľa ohňostrojové práce medzi 21:35 hod. až 21:50 hod. celý text

ostatné | 19. 6. 2017 | Autor: Správca Webu

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Oznámenie o riadnom zasadnutí OZ dňa 23.6.2017. celý text

ostatné | 16. 6. 2017 | Autor: Správca Webu

Oznámenie o uložení zásielky

Prevzatie listovej zásielky na OÚ Gbeľany. celý text

ostatné | 12. 6. 2017 | Autor: Správca Webu

Oznámenie - ohňostroj

Dňa 10.06.2017 (sobota) sa budú konať v priestoroch areálu Chateau Gbeľany ohňostrojové práce malého rozsahu. celý text

ostatné | 8. 6. 2017 | Autor: Správca Webu

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Oznámenie o zasadnutí OZ 28.4.2017. celý text

ostatné | 24. 4. 2017 | Autor: Správca Webu
prvá
z 11
posledná