Obsah

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020

Typ: ostatné
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020 ÚV KO = 38,73 %.

Obec Gbeľany v súlade s § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov:

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020 ÚV KO = 38,73 %

Sadzba za uloženie zmesového komunálneho odpadu (20 03 01) a objemného odpadu (20 03 07) na skládku odpadov v EUR / 1 tonu (platná od 01.03.2021 do 28.02.2022): 22,00 €.

 

VÝPOČET ÚROVNE VYTRIEDENIA KOMUNÁLNYCH ODPADOV


Príloha

Vytvorené: 17. 2. 2021
Posledná aktualizácia: 17. 2. 2021 12:48
Autor: