Obsah

Upozornenie majiteľov a držiteľov psov

Typ: ostatné
Žiadame všetkých majiteľov a držiteľov psov na území obce Gbeľany, aby zabránili voľnému pohybu svojich psov po obci.


Psy, ktoré sa voľne pohybujú, tzn. sú vedené bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov,  ohrozujú bezpečnosť a zdravie všetkých občanov obce, najmä detí.

V zmysle zákona NR SR č. 282/2002 Z. z., je voľný pohyb psa na verejnom priestranstve bez osoby, ktorá psa vedie, zakázaný.

Dôrazne upozorňujeme, že ak  nedôjde zo strany majiteľov a držiteľov psov k náprave, obec pristúpi  k odchytu psov, a to na náklady majiteľov a držiteľov psov.


Vytvorené: 7. 11. 2022
Posledná aktualizácia: 7. 11. 2022 15:03
Autor: