Obsah

Zmluvy

ZMLUVY ZA ROK 2011
Dátum Číslo zmluvy Predmet zmluvy Zmluvné strany
19.12.   Darovacia zmluva - KIA - projekt knižnica KIA Motors Slovakia s.r.o.
Obec Gbeľany
12.12.   Projektová žiadosť a implementácia projektu Agentúra Európa, s.r.o.
Obec Gbeľany
29.11. ED 1101/2011 ZoD-enviromentálny hodnotiaci dokument-zámer ENGOM,s.r.o. Kalité
Obec Gbeľany
28.11.   Darovacia zmluva - KIA pre MŠ Gbeľany KIA Motors Slovakia s.r.o.
MŠ Gbeľany
28.11.   Darovacia zmluva - KIA pre Obec Gbeľany KIA Motors Slovakia s.r.o.
Obec Gbeľany
25.11.   Zmluva o pripojení zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy SSE Distribúcia a.s. Žilina
Obec Gbeľany
04.11.   Nájomná zmluva Obec Gbeľany
Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. Banská Štiavnica
24.10 855/2011/UZ Zmluva o terminovanom úvere Obec Gbeľany
VÚB, a.s.Bratislava
24.10. 1356/2011/D Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke Obec Gbeľany
VÚB, a.s.Bratislava
24.10. Dodatok č.1 Dodatok č. 1 k zmluve o terminovanom úvere č. 855/2011/UZ Obec Gbeľany
VÚB, a.s.Bratislava
24.10. Dodatok č. WTSL.02.02.00-82/116/08-01 Dodatok k zmluve o poskytnutí finančného príspevku pre projekt "Ochraňujeme kultúrne dedičstvo členov Euroregiónu Beskydy - obcí Gbeľany a Stryszawa" Obec Gbeľany
Ministerstvo regionálneho rozvoja, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Varšava, Poľsko
13.10. 201104517 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu Obec Gbeľany
SEVAK a.s. Žilina
11.10. č.001/2011 Zmluva o dielo na zhotovenie projektu - Protipovodňové opatrenia na toku v obci Gbeľany Obec Gbeľany
Žilina Projekt, s.r.o. Žilina
04.10.   Darovacia zmluva o poskytnutí fin.prostriedkov od spoločnosti Kia Motors Slovakia Obec Gbeľany
KIA Motors Slovakia s.r.o.
30.09. 231 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
Fyzická osoba
07.09. č.4 Zmluva o dodávke obedov Obec Gbeľany
MŠ, ul.Okružná 157, Krasňany
07.09.   Zmluva o spolupráci Obec Gbeľany
KIA Motors Slovakia s.r.o.
05.09.   Dodatok č.1 k ZoD - Základná škola Obec Gbeľany
Euro-Building,a.s. Bratislava
12.08.   Kúpno-predajná zmluva Comtel Commercial
Obec Gbeľany
09.08. 1355/2011/D Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke + príloha Obec Gbeľany
VÚB, a.s. Bratislava
09.08. 1428/2011/ZZ Zmluva o zriadení záložného práva na pohľadávky z účtu Obec Gbeľany
VÚB, a.s. Bratislava
09.08. 854/2011/UZ Zmluva o termínovanom úvere Obec Gbeľany
VÚB, a.s. Bratislava
27.07. č.7 Zmluva č. 7/2011 PO Obec Gbeľany
KÚŽP Žilina
19.07. 253 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
fyzická osoba
19.07. 15 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
fyzická osoba
14.07. 271 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
Fyzická osoba
14.07. 231 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
fyzická osoba
       
24.06.   Zmluva o dodávke a distribúcií elektriny Obec Gbeľany
SSE Žilina
24.06.   Zmluva o dodávke a distribúcií elektriny Obec Gbeľany
SSE Žilina
24.06.   Zmluva o dodávke a distribúcií elektriny Obec Gbeľany
SSE Žilina
24.06.   Zmluva o dodávke a distribúcií elektriny Obec Gbeľany
SSE Žilina
24.06.   Zmluva o dodávke a distribúcií elektriny Obec Gbeľany
SSE Žilina
24.06.   Dodatok č.1 k ZoD Obec Gbeľany
Euro-Building,a.s.
17.06. 1/81200/17062011 Jednorázová komisionárska zmluva o obstaraní predaja CP z evidencie CDCP Obec Gbeľany
VÚB a.s. Bratislava
13.06.   Kúpno-predajná zmluva Obec Gbeľany
Comtel Commercial
06.06. 286 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
fyzická osoba
26.05. 69 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
fyzická osoba
18.05.   Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Obec Gbeľany
RVC Senica s.r.o.
17.05.   Zmluva o poskytovaní právnej pomoci Obec Gbeľany
Advokátska kancelária
16.05. 281 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
Fyzická osoba
       
09.05. 279 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
fyzická osoba
09.05. 278 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
fyzická osoba
09.05. 34 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
fyzická osoba
09.05. 248 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
fyzická osoba
09.05. 239 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
fyzická osoba
09.05. 265 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
fyzická osoba
09.05. 48 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
fyzická osoba
09.05. 87 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
fyzická osoba
09.05. 218 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
fyzická osoba
04.05. 02/ZoD/04-03 2011 Zmluva o dielo - Projektová dokumentácia
Odkanalizovanie ZŠ - Gbeľany

Ing.arch.Jozef Sobčák
Obec Gbeľany

26.04. 270 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
fyzická osoba
26.04. 229 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
fyzická osoba
26.04. 258 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
fyzická osoba
20.04. 277 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
fyzická osoba
20.04. 166 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
fyzická osoba
20.04. 136 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
fyzická osoba
20.04. 276 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
fyzická osoba
       
19.04. 275 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
fyzická osoba
15.04. 273 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
fyzická osoba
15.04. 274 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
fyzická osoba
15.04. 272 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
fyzická osoba
15.04. 159 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
fyzická osoba
15.04. 123 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
fyzická osoba
15.04. 86 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
fyzická osoba
15.04. 85 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
fyzická osoba
15.04. 84 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
fyzická osoba
15.04. 23 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
fyzická osoba
11.04. 109 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
fyzická osoba
11.04. 20 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
fyzická osoba
17.03. č. 1/2011 Zmluva o nájme Lesné a pozemkové spoločenstvo
Obec Gbeľany
15.03. Dod. č. 8 Dodatok k nájomnej zmluve Ing. Jozef Martinček
Obec Gbeľany
15.03.   KIA - darovacia zmluva KIA motors Slovakia s.r.o.
Obec Gbeľany
24.02. 01/ZoD/2011 Zmluva o dielo Ing. arch. Jozef Sobčák, Žilina
Obec Gbeľany
24.02. Dod. č. 1 Zmluva o poskytnutí služby Euro Dotácie,a.s.Žilina
Obec Gbeľany
11.02. Dod.č.1 Zmluva o poskytnutí služby Euro Dotácie,a.s.
Obec Gbeľamy
07.02.   Zmluva o pripojení ISDN VÁŠ PARTNER s.r.o.
Obec Gbeľany
01.02.   Dodatok k zmluve TP ISDN VÁŠ PARTNER s.r.o.
Obec Gbeľany
13.01   Zmluva o zriadení spoločného úradu Obce Gbeľany, Varín, Dol. Tižina, Krasňany, Lutiše, Lysica, Nededza, Nezbud. Lúčka.
01.01   Spoločný úrad - účtovníctvo Obce Gbeľany, Varín, Dol. Tižina, Krasňany, Lutiše, Lysica, Nededza, Nezbud. Lúčka.