Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
30.06.2017

Zmluva o dielo č. 461/2017SP

461/2017SP

125,00 EUR

Ing. Ján Králik - TECO

Obec Gbeľany

26.06.2017

Zmluva o dielo - Monografia obce Gbeľany

Monografia obce Gbeľany

13 000,00 EUR

Mgr. Ondrej Košťan - SPOZNAJ.eu

Obec Gbeľany

21.06.2017

FITPARK

Zmluva o dielo: FITPARK

13 519,50 EUR

Sport Service s.r.o.

Obec Gbeľany

30.05.2017

Zmluva o dielo č. 12/2017

12/2017

2 520,00 EUR

Ing. Ján Králik - TECO

Obec Gbeľany

30.05.2017

Poskytnutie dotácie z prostriedkov DPO SR

147068

1 400,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Gbeľany

05.05.2017

Dohoda o poskytnutí dotácie

Dohoda o poskytnutí dotácie 2/2017

2 000,00 EUR

Obec Gbeľany

Zariadenie opatrovateľskej služby Varín, n.o.

03.05.2017

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

Neuvedené

Obec Gbeľany

Projekt Gamma s.r.o.

25.04.2017

Mantinelový systém hokejbalového ihriska

Zmluva o dielo č.2017/4

15 761,28 EUR

Sport Service s.r.o.

Obec Gbeľany

13.03.2017

Štadión ŠK

Zmluva o dielo

26 764,00 EUR

Master Therm SK s.r.o.

Obec Gbeľany

01.03.2017

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 17.10.2016

Dodatok č. 2

333 370,03 EUR

DAG Slovakia, a.s.

Obec Gbeľany

27.02.2017

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 17.10.2016

Dodatok

0,00 EUR

DAG Slovakia, a.s.

Obec Gbeľany

24.01.2017

Rekonštrukcia OcU Druhé podlažie II. etapa

Zmluva o dielo

20 291,34 EUR

Anna Augustínová - AA Staviteľ

Obec Gbeľany

02.01.2017

Dohoda o poskytnutí dotácie číslo 1/2017

1/2017

22 000,00 EUR

Obec Gbeľany

Športový klub Gbeľany

01.01.2017

Dodatok č.3 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 1/2015 z 1.6.2015

Dodatok č.3

150,00 EUR

CTP Invest SK, spol. s.r.o.

Obec Gbeľany

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: