Gbeľany - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Správy

Zobrazené 271-300 z 319

SSE - Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Dátum: 17. 4. 2018

V termíne od 17.5.2018 08.30h do 17.5.2018 12.30h bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.

SSE - Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Dátum: 16. 4. 2018

V termíne od 16.5.2018 07.30h do 16.5.2018 16.30h bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.

Vypaľovanie suchých trávnatých porastov

Dátum: 15. 4. 2018

Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Žiline vyhlasuje obdobie zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.

Oznámenie

Dátum: 28. 3. 2018

Oznámenie o nastúpení náhradníka na zaniknutý post poslanca Obecného zastupiteľstva v Gbeľanoch.

Oznam - zabezpečenie vodomerov a vodovodných prípojok pred zamrznutím

Dátum: 26. 2. 2018

Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. upozorňuje, že vzhľadom k aktuálnemu mrazivému počasiu hrozí nebezpečenstvo zamrznutia vodomerov a potrubí vo vodomerných šachtách a v suterénoch hlavne neobývaných domov.

Oznam o termíne a podmienkach prijímania detí do MŠ Gbeľany na školský rok 2018/ 2019

Dátum: 26. 2. 2018

Miesto podávania žiadosti: MŠ Gbeľany
Termín: od 30. 04. 2018 do 31. 05. 2018 v čase od 7:00 – 16:00 hod.

Zmena času detskej sv. omše

Dátum: 22. 2. 2018

Farský úrad oznamuje zmenu času detskej sv. omše: 23.02.2018 (piatok) o 18:00 hod.

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Dátum: 9. 2. 2018

Oznámenie o riadnom zasadnutí OZ dňa 15.02.2018 (štvrtok) o 17,00 hod.

Oznámenie - ohňostrojové práce

Dátum: 8. 2. 2018

Dňa 16.02.2018 v čase do 22:00 hod. bude
zo záhrady rodinného domu so súp. číslom 186
odpálený ohňostroj (výrobky pyrotechnickej
kategórie F2) v trvaní cca. 5 minút.

Hľadáme hráčov a hráčky do PREDPRÍPRAVKY

Dátum: 8. 1. 2018

Futbalová akadémia UNITED N-KL-G (Nededza-Kotrčiná Lúčka-Gbeľany) hľadá chlapcov a dievčatá narodené v roku 2010 až v roku 2012 do novovytvorenej kategórie U7-predprípravka.

Oznámenie - zmena vývozu komunálneho odpadu

Dátum: 19. 12. 2017

Oznamujeme občanom, že vývoz komunálneho odpadu zo dňa 29.12.2017 (t. j. piatok) je presunutý na 30.12.2017 (t. j. sobota).

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Dátum: 12. 12. 2017

Oznámenie o zasadnutí OZ, ktoré sa uskutoční 14.12.2017 (štvrtok) o 17.00 hod.

Poďakovanie nadácií KIA Motors Slovakia

Dátum: 11. 12. 2017

Poďakovanie spoločnosti KIA Motors Slovakia za finančný príspevok na oplotenie pomocného ihriska ŠK Gbeľany a na vnútorné vybavenie šatní ŠK Gbeľany.

MŠ - ponuka pracovného miesta

Dátum: 9. 11. 2017

Materská škola Gbeľany príjme do pracovného pomeru upratovačku na zástup počas dlhodobej PN a následne MD. Nástup možný od 01.12.2017.

ZŠ - ponuka pracovného miesta

Dátum: 30. 10. 2017

Základná škola v Gbeľanoch prijme v školskom roku 2017/2018 s nástupom od 1.12.2017 do pracovného pomeru školského špeciálneho pedagóga na dobu určitú do 31.8.2018 na plný úväzok.

MOBIS Slovakia s.r.o. - neprimeraná hladina hluku

Dátum: 26. 10. 2017

Oznámenie - odpoveď na podnety od občanov k neprimeranej hladine hluku z prevádzkovania areálu spoločnosti MOBIS Slovakia s.r.o., Mobis ulica 1, 013 02 Gbeľany.

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Dátum: 23. 10. 2017

Oznámenie o zasadnutí OZ, ktoré sa uskutoční 26.10.2017 (štvrtok) o 17.00 hod.

CHÂTEAU GBEĽANY - ohňostrojové práce

Dátum: 20. 10. 2017

Dňa 27.10.2017 (piatok) v čase okolo 21:45 hod. bude z areálu Chateau Gbeľany odpálený ohňostroj, pyr. tr. 3. Ohňostroj bude po protipožiarnej a zdravotníckej stránke riadne zabezpečený.

KI-KA - Predaj ovocných a okrasných drevín

Dátum: 17. 10. 2017

Predaj sa uskutoční dňa 20.10.2017 (piatok) od 13.00-13.45 hod.

Pozvánka "Za nákupmi do poľskej Jablonky"

Dátum: 20. 9. 2017

Výbor Miestneho spolku SČK v Gbeľanoch pozýva svojich členov dňa 18. októbra 2017 na autobusový zájazd.

Slovenský Červený kríž - Územný spolok Žilina

Dátum: 20. 9. 2017

226 hodinový rekvalifikačný kurz OPATROVANIA akreditovaný MPSVaR SR.

Slovenský Červený kríž - Územný spolok Žilina

Dátum: 20. 9. 2017

226 hodinový rekvalifikačný kurz OPATROVANIA DETÍ akreditovaný MPSVaR SR.

MŠ Gbeľany - spoločné stretnutie rodičov

Dátum: 8. 9. 2017

Dňa 12.09.2017 (utorok ) o 16:30 hod. sa uskutoční spoločné stretnutie rodičov v triede Slniečka (na prízemí) a následne triedne rodičovské združenie.

Majstrovstvá Slovenska v cestnej cyklistike

Dátum: 22. 8. 2017

Dňa 27.08.2017 v čase od 12:00 do 19:00 hod. organizuje obec Teplička nad Váhom Majstrovstvá Slovenska v cestnej cyklistike – časovka družstiev a časovka dvojíc.

CHÂTEAU GBEĽANY - ohňostrojové práce

Dátum: 22. 8. 2017

Dňa 26.08.2017 v čase okolo 21:00 hod. budú v areáli kaštieľa vykonané ohňostrojové práce pyrotechnickej tr. II, v trvaní cca. 5 minút.

Elektronická adresa

Dátum: 18. 8. 2017

OZNÁMENIE elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017 v Gbeľanoch:
gbelany@gbelany.eu.

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Dátum: 14. 8. 2017

Oznámenie o riadnom zasadnutí OZ, ktoré sa uskutoční 17.08.2017 (štvrtok) o 17.00 hod.

Základná škola Gbeľany - ponuka pracovného miesta

Dátum: 9. 8. 2017

Základná škola, Hlavná 375/26, 013 02 Gbeľany, príjme v školskom roku 2017/2018 do pracovného pomeru školského špeciálneho pedagóga na dobu určitú do 31.8.2018 na plný úväzok.

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Dátum: 2. 8. 2017

Dňa 03.08.2017 o 08:30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny vo Vašej obci z dôvodu odstraňovania poruchy na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.

Voľby do orgánov samosprávnych krajov

Dátum: 30. 6. 2017

Oznamujeme Vám, že predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 28.06.2017 rozhodnutím č. 166/2017 Z. z., vyhlásil voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil termín ich konania na sobotu 4. novembra 2017.

Zobrazené 271-300 z 319