Obsah

Háčkované chobotničky

Členky MS SČK v Gbeľanoch počas zimných mesiacov pod vedením Mgr. Zuzany Martinčekovej robili háčkované chobotničky, ktoré následne putovali do nemocníc na Slovensku pre detičky do inkubátorov, aby aj vďaka tejto pomôcke detičky lepšie zvládali pobyt v inkubátore.