Obsah

Krásny medzinárodný deň detí na školskom dvore

1.6.2021

Všetci zamestnanci MŠ v spolupráci s rodičmi pripravili tento výnimočný deň plný zábavy a hier. Zaujímavé  aktivity na rôznych stanovištiach preverili  ich  hudobnú, pohybovú aj prírodovednú, matematickú   šikovnosť a zručnosť.


Touto cestou chcem ešte raz poďakovať  všetkým zamestnancom MŠ ako aj pani Podehradsej a Čopíkovej za super prípravu.


Je našim prianím, aby všetky deti na celom svete mohli oslavovať svoj sviatok tak ako tie naše.