Obsah

Malí hasiči

Všetky deti z našej MŠ sa 26. 5. 2021 zúčastnili návštevy požiarnej zbrojnice v Gbeľanoch.

Pán hasič im ukázal nielen kompletnú výbavu hasičského auta, ale deti mali možnosť vyskúšať si aj špeciálny oblek na hasenie požiaru. Pán hasič sa s deťmi rozlúčil malou pozornosťou na pamiatku v podobe hasičského pexesa.

Touto cestou ďakujeme pánovi Vojtekovi za naozaj peknú, zaujímavú a dobre pripravenú akciu, ktorá naše deti zaujala a veľa ich naučila.