Obsah

Príbeh medvedice Fatry

Dňa 29.01.2020 sme sa stali súčasťou divokej prírody Malej Fatry a jej lesných obyvateľov. Prostredníctvom aktivity „Už som veľká, čo ma mama naučila“ mali deti možnosť oboznámiť sa so životom medveďov, ich narodením, správaním, získavaním potravy . Učili sa rozlišovať zodpovedné i nezodpovedné správanie človeka, pozorovali prácu ochranárov prírody (odchyt a nasadenie obojka medvedici).
Celým výukovým programom zameraným na zmyslové, tvorivé a aktívne spoznávanie problematiky prírody a životného prostredia nás sprevádzala zamestnankyňa NP Malá Fatra, ktorej pútavé rozprávanie bolo doplnené o reálnu, aktuálnu fotodokumentáciu získanú dlhodobým sledovaním medveďov v našich lesoch.
Na záver sme si spoločne veselo zatancovali na medvediu hymnu „Medveďku, daj labku“.