Obsah

1.7.2020

Nariadenia ÚVZ SR pre prevádzkovateľov maloobchodných prevádzok, taxislužieb, verejného stravovania, wellness, fitness s účinnosťou 1. júla 2020.

Opatrenie_UVZ_SR_platne_od_1.7.2020.pdf (250.07 kB)


19.6.2020

Opatrenie ÚVZ SR k hraniciam bezpečných štátov

opatrenie_k_hraniciam_doplnenie_bezpecnych_statov_19062020.pdf (106.88 kB)


12.6.2020

Oznámenie Úradu vlády SR o skončení núdzového stavu

Oznamenie_o_ukonceni_nudzoveho_stavu_na_uzemi_SR_dnom__13.6.2020.pdf (305.29 kB)


10.6.202

Opatrenie ÚVZ SR - všetkým osobám sa zakazuje s účinnosťou od 10. júna 2020 od 06:00 hod. do odvolania vychádzať a pohybovať sa na verejnosti v priestoroch interiérov budov a v prostriedkoch verejnej dopravy bez prekrytia horných dýchacích ciest (nos, ústa) ako je napríklad rúško, šál, šatka... Viac informácií získate v priloženom dokumente: 

Opatrenie_UVZSR_nosenie_rusok_od_10_juna_2020.pdf (116.58 kB)
 

Opatrenie ÚVZ SR - zrušenie štátnej karantény, nariadenie domácej izolácie

Opatrenie_UVZSR_domaca_izolacia_zrusenie_statnej_karateny_09062020.pdf (153.54 kB)


4.6.2020

Úrad verejného zdravotníctva na základe priaznivej epidemiologickej situácie na Slovensku pristúpil k 4. fáze uvoľnovania opatrení: final_opatrenie_prevadzky_4_faza_02_06.pdf (162.03 kB)


26.5.2020

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky: 

Chytrá karanténa - štátne zariadenia


25.5.2020

Rozhodnutie ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu o obnove školského vyučovania. 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu obnovuje s účinnosťou od 1. júna 2020 školské vyučovanie, prevádzku školských klubov detí, prevádzku zariadení školského stravovania.

Viac informácií získate na nasledujúcom odkaze: https://www.minedu.sk/data/att/16393.pdf


 

20.5.2020

Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - aktualizované opatrenia pri nosení rúšok v exteriéri a nasledovné výnimky z povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest

Návrh opatrení ÚVZ SR týkajúcich sa verejného zdravia účinných od 20. mája 2020 

Opatrenie ÚVZ SR pri usporadúvaní hromadných podujatí


 

18.5.2020

Opatrenie ÚVZ SR - finálny návrh štátnej karantény

Informácia o inteligentnej karanténe

Národná rada SR v piatok schválila návrh novely zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorá umožní ľuďom prichádzajúcim zo zahraničia ísť do domácej izolácie namiesto štátneho karanténneho centra.

Pôjde o aplikáciu v mobilnom telefóne, ktorú si užívateľ pri príchode na Slovensko inštaluje. Použitie aplikácie bude dobrovoľné. V možnosti naďalej ostáva aj pobyt v štátnej karanténe, ak osobám napríklad podmienky v ich domácnostiach neumožňujú efektívnu izoláciu či bývajú s osobami, ktoré sú v rizikových skupinách, alebo nemajú smartfón.


Aplikácia bude monitorovať pohyb užívateľa, ale nebude hlásiť jeho polohu úradom. Informácie o polohe nebudú ukladané na serveroch Úradu verejného zdravotníctva SR resp. štátu, ale zostanú vždy uložené len na mobilnom zariadení užívateľa mobilnej aplikácie na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie. Až v prípade vzdialenia sa z miesta nahláseného ako miesto pobytu počas domácej izolácie sa odošle upozornenie. Funkcionalita rozpoznávania tváre na mobilnom zariadení vyzve užívateľa k odfoteniu svojej tváre (selfie), pričom tieto údaje vrátane fotografie zostanú uložené na mobilnom zariadení. Aplikácia bude osoby v povinnej izolácií v domácom prostredí vyzývať k opätovnému odfoteniu sa. Následne len porovná, či sa tieto údaje zhodujú s pôvodnou vzorkou.

Iba v prípade, ak sa by tieto údaje nezhodovali, zašle mobilná aplikácia na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie na server hlásenie. V žiadnom momente však prevádzkovateľ resp. štát nebude získavať ani spracúvať informácie zobrazujúce tváre používateľov alebo ich biometrické údaje. Údaje z aplikácie sa budú ukladať len počas trvania pandémie, najneskôr však do konca roka 2020.


Inteligentná karanténa odbremení kapacity štátnych karanténnych zariadení a bude pôsobiť menej invazívnym spôsobom na ľudí. Zároveň však poskytne porovnateľnú úroveň dodržiavania karanténnych opatrení ako v prípade povinnej štátnej karantény. Do testovacej prevádzky by sa mala dostať v najbližších dňoch.


6.5.2020

Opatrenia ÚVZSR pri ohrození verejného zdravia - druhá a tretia fáza otvárania ekonomiky

Opatrenia ÚVZSR pri ohrození verejného zdravia - usmernenie pre výkon bohoslužieb a podujatí


30.4.2020

Opatrenie ÚVZSR pri ohrození verejného zdravia - štátna karanténa


27.4.2020

Zmena úradných hodín v Klientskom centre MV SR v budove Europalace (Vysokoškolákov 33B) na Vlčincoch

22.4.2020

Otvorenie prevádzok - hygienicko-epidemiologické opatrenia HH SR 


20.4.2020

Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 - siedma aktualizácia


27.3.2020

Pošta Gbeľany - oznámenie o obmedzení prevádzkových hodín pre verejnosť

Rozhodnutie ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR z 26. marca 2020 - mimoriadne prerušenie školského vyučovania v školách od 30. marca 2020 do odvolania 

Metodické pokyny k adaptačnému alebo diagnostickému pobytu dieťaťa v MŠ Gbeľany

Z dôvodu prevencie šírenia vírusov postup pri podávaní žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ na školský rok 2020/2021


26.3.2020

Riaditeľstvo Základnej školy, Hlavná 375/26, 013 02 Gbeľany oznamuje, že v čase od 30. marca do odvolania uzatvára priestory telocvične z dôvodu preventívneho opatrenia v súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID - 19.

PRERUŠENIE VYUČOVANIA V ŠKOLÁCH AŽ DO ODVOLANIA


25.3.2020
Mimoriadne opatrenia vlády

Aktuálne opatrenia hlavného hygienika zo dňa 24.3.2020.

Opatrenie_UVZSR_poskytovanie_socialnych_sluzieb_24.03.2020.pdf (536.3 kB)
Opatrenie_UVZSR_povinnost_nosit_ruska_24.03.2020.pdf (407.97 kB)
Opatrenie_UVZSR_zakaz_hromadnych_podujati_od_24.03.2020.pdf (334.39 kB)Opatrenie_UVZSR_zakaz_prevadzok_v_nedelu_sanitarny_den_24.03.2020.pdf (341.69 kB)


23.3.2020
Pošta Gbeľany - oznámenie o obmedzení prevádzkových hodín pre verejnosť


20.3.2020

Slovenská autobusová doprava Žilina, a.s. oznamuje, že s platnosťou od 19.03. 2020 do odvolania budú spoje prímestskej autobusovej dopravy premávať ako v sobotu v celom Žilinskom kraji.
To znamená, že budú prevádzkované iba spoje, ktoré sú v cestovnom poriadku bez označenia (čiže sú bez znamienka) a s označením 6.

Mesto Žilina pripravuje databázu dobrovoľníkov ochotných pomôcť ostatným. Ľudia, ktorí majú záujem pomôcť, sa môžu prihlasovať online na stránke: http://koronavirus.zilina.sk/chcem-pomoct.

ÚVZSR - karanténne opatrenia účinné od 19.3.2020


19.3.2020
Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 115 - Vyhlásenie NÚDZOVÉHO STAVU dňa 19.3.2020 o 00:00hod.


18.3.2020

COVID-19 - čo robiť, ak ste chorý

10 odporúčaní pri ochorení COVID-19

Pomoc sebe a druhým pri ochorení COVID-19

Osoby s vyšším rizikom ochorenia na COVID-19


Zmena a doplnenie opatrenia HH SR

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 114 z 15. marca 2020 k návrhu na vyhlásenie núdzového stavu

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrozeni verejného zdravia - zákazy a obmedzenia


Obec Gbeľany oznamuje, že s cieľom zamedziť šíreniu prenosného ochorenia COVID-19 spôsobeného koronavírusom, bude služby občanom poskytovať v obmedzenom režime.

Umiestnenie osôb s povinnosťou karantény, ktoré nemôžu byť umiestnené do domácej karantény


Roľnícke družstvo Terchová oznamuje, že na základe vyhlásenia mimoriadnej situácie v SR, s cieľom zamedziť šíreniu prenosného ochorenia COVID-19 bude od 16.marca 2020 do odvolania  prerušený osobný ambulantný predaj mlieka a mliečnych výrobkov.

V prípade potreby sa môžete kontaktovať telefonicky na tel. číslach: 0902915620, 0902915606 alebo emailom: rdterchova@stonline.sk .

Za porozumenie ďakujeme.


Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých Varín, MUDr. ErikaHanáková, oznamuje, že v súvislosti so šírením sa koronavírusu pracuje v akútnom režime.


Usmernenie ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach


Riaditeľstvo Základnej školy, Hlavná 375/26, 013 02 Gbeľany oznamuje, že v čase od 12. marca 2020 do 29. marca 2020 uzatvára priestory telocvične z dôvodu preventívneho opatrenia v súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID - 19.

Predpokladaný  termín otvorenia telocvične pre verejnosť je 30. marec 2020.


Mimoriadna zmena cestovných poriadkov

V súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky  vládou SR, s cieľom zabránenia šírenia ochorenia COVID-19, si Vás dovoľujeme informovať o mimoriadnej zmene cestovných poriadkov v prímestskej autobusovej doprave.

S platnosťou od 16. 3. 2020 do 27. 3. 2020 budú spoje prímestskej autobusovej dopravy premávať v prázdninovom režime  v celom Žilinskom kraji.

(to znamená, že spoje, ktoré obvykle premávajú počas dní školského vyučovania, nepôjdu).

Cestovné poriadky budú zverejnené na  www.cp.sk.


Uznesenie vlády č. 111 z 11. marca 2020 o vyhlásení mimoriadnej situácie na území SR


Usmernenie lekárov všeobecnej zdravotnej starostlivosti s vykazovaním ošetrovného a nemocenského v súvislosti s ochorením, kontaktom (izoláciou/ karanténou) alebo špecifickou okolnosťou (zatvorenia definovaných zriadení) súvisiacou pi ochorení COVID-19 v Slovenskej republike

Usmernenie_k_vystavovaniu_osetrovneho_a_PN-COVID-19_10.3.2020.pdf (771.62 kB)


Usmernenie hlavného hygienika SR pre verejnosť o karanténe súvisiaceho s ochorením COVID-19

Usmernenie_hlavneho_hygienika_SR_karantena_09_03_2020.pdf (269.01 kB)


Odporúčania a kontakty pre ľudí prichádzajúcich z oblastí výskytu ochorenia koronavírusu Covid-19

Koronavírus 2019–nCoV - informácie pre jednotlivcov po ceste zo zahraničia

Kedy používať masku

Môžu domáce zvieratá šíriť novú nákazu koronavírusom (COVID-19)?

Aký nebezpečný je COVID-19?