Obsah

12.11.2020

Predĺženie núdzového stavu o 45 dní
Núdzový stav sa na Slovensku v súvislosti s pandémiou koronavírusu predĺži o ďalších 45 dní.

uznesenie_vlady_SR_c718_predlzenie_nudzoveho_stavu.pdf (188.39 kB)


5.10.2020

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 704 zo 4. novembra 2020
Uznesenie vlády SR č.704_2020.pdf (214.58 kB)


28.10.2020

Uznesenie vlády č. 693/2020 k obmedzeniu slobody pohybu a pobytu – aktualizácia je platná od 02.11.-08.11.2020.

Uznesenie_vlady_c693_k_obmedzeniu_slobody_pohybu_a_pobytu.pdf (198.19 kB)


23.10.2020

Uznesenie vlády SR č. 678 - Obmedzenie slobody pohybu a pobytu

Od pondelka 26. októbra do piatka 27. novembra budú zavreté všetky školy okrem jaslí, škôlok a prvého stupňa základných škôl. Prejde sa na dištančnú výučbu...

Uznesenie vlády - obmedzenie slobody pohybu a pobytu

Súbor informácií k plošnému testovaniu:  https://www.somzodpovedny.sk/


22.10.2020

Usmernenie Okresného úradu Žilina vo veci postupu pri príprave a vykonaní celoplošného testovania obyvateľstva na území SR na prítomnosť ochorenia COVID-19.

Usmernenie vo veci postupu pri príprave a vykonaní celoplošného testovania obyvateľstva


15.10.2020

Povinnosť nosenia rúšok

Všetkým osobám sa zakazuje s účinnosťou od 15. októbra 2020 od 06:00 hod. do odvolania pohybovať sa na verejnosti v exteriéroch, v priestoroch interiérov budov alebo v prostriedkoch verejnej dopravy bez prekrytia horných dýchacích ciest (nos a ústa) rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom, či šatkou, a to s výnimkou...

Viac informácií získate v dokumente: final_opatrenia_ruska_15_10.pdf (111.05 kB)

Opatrenia vzťahujúce sa na činnosť prevádok

S účinnosťou od 15. októbra 2020 od 6:00 hod. do odvolania sa uzatvárajú všetky nasledovné zariadenia: prírodné a umelé kúpaliská podľa § 19 zákona č. 355/2007 Z. z., vrátane akvaparkov; prevádzky poskytujúce služby wellnes (sauny, vírivky, kúpele, zábaly); fitness centrá, prevádzky divadelných, hudobných, filmových alebo iných umeleckých predstavení (kiná, divadlá,...) a prevádzky verejného stravovania. Toto neplatí pre...

Viac informácií získate v dokumente: final_opatrenie_prevadzky_a_HP_15_10.pdf (138.86 kB)


13.10.2020

Uznesenie vlády SR číslo 645/2020 - zákaz zhromažďovania v počte nad 6 osôb, okrem osôb žijúcich v jednej domácnosti.

645_2020_uznesenie_vlady_SR-zakaz_zhromazdvania.pdf (360.55 kB)


1.10.2020

N A R I A D E N I E  V L Á D Y Slovenskej republiky z 30. septembra 2020 na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhlásením núdzového stavu na zabezpečenie riešenia druhej vlny koronavírusu COVID-19

Opatrenia pre všetkých prevádzkovateľov účinné od 1.10.2020


30.9.2020

V súvislosti s uznesením vlády č. 587/2020 bolo schválené vyhlásenie núdzového stavu na území Slovenskej republiky od 01.10.2020 (teda polnocou) na 45 dní (koniec polnocou zo 14.11. na 15.11.2020)

uznesenie_vlady_SR_vyhlasenie_nudzoveho_stavu.pdf (280.21 kB)

Opatrenia ÚV ZSR účinné od 1. októbra 2020

Všetkým osobám sa zakazuje s účinnosťou od 1. októbra 2020 od 06:00 hod. do odvolania pohybovať sa na verejnosti v exteriéroch, v priestoroch interiérov budov alebo v prostriedkoch verejnej dopravy bez prekrytia horných dýchacích ciest (nos, ústa) ako je napríklad rúško, šál, šatka, a to s výnimkou...

Opatrenia platné od 1.10.2020 vzťahujúce sa na vstup osôb na územie Slovenskej republiky


18.9.2020

S účinnosťou od 18. septembra 2020 do odvolania sa všetkým prevádzkovateľom zariadení nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. dodržiavať nasledovné hygienické opatrenia...

S účinnosťou od 18. septembra 2020 do odvolania sa podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy v exteriéroch v jednom okamihu v počte nad 1000 osôb alebo v interiéroch v jednom okamihu v počte nad 500 osôb. V prípade hromadných podujatí športovej či kultúrnej povahy sa do uvedených limitov započítavajú výlučne osoby v obecenstve...

Opatrenia platné od 18.9.2020 vzťahujúce sa na prevádzkovateľov zariadení a uskutočňovanie hromadných podujatí


17.9.2020

Opatrenia ÚVZ SR pri vstupe na územie SR platné od 18. septembra 2020

Všetky osoby, ktoré od 18. septembra 2020 od 9.00 hod. vstúpia na územie Slovenskej republiky, a ktoré počas predchádzajúcich 14 dní navštívili výlučne krajiny Európskej únie, sú povinné ísť do izolácie v domácom prostredí do doby obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19. V prípade, že negatívny výsledok RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 neobdržia a priebeh izolácie v domácom prostredí je bezpríznakový, táto sa končí dňom dovŕšenia jej 10. dňa.

Viac informácií získate v dokumente: Opatrenia pri vstupe na územie SR platné od 18. septembra 2020


16.9.2020

Opatrenia ÚVZ SR

Všetkým osobám sa zakazuje s účinnosťou od 14. septembra 2020 od 18:00 hod. do 1. októbra 2020 pohybovať sa na verejnosti v priestoroch interiérov budov alebo v prostriedkoch verejnej dopravy bez prekrytia horných dýchacích ciest (nos, ústa) ako je napríklad rúško, šál, šatka...

Opatrenia ÚVZ SR platné s účinnosťou od 14. 9. 2020


28.08.2020

Po zhodnotení epidemiologickej situácie nielen na území SR, ale aj v zahraničí sa Ministerstvo zdravotníctva SR, Úrad verejného zdravotníctva SR a konzílium odborníkov rozhodlo od 1. septembra 2020 pristúpiť k nasledovným zmenám:

CESTOVANIE:
Zo zoznamu tzv. menej rizikových krajín sa vzhľadom na významné zhoršenie epidemiologickej situácie v ostatných dňoch od 1. septembra 2020 vyraďujú Chorvátsko, Francúzsko, Španielsko, Holandsko, Belgicko a Malta.

Viac informácií získate v priložených dokumentoch: Nové opatrenia ÚVZ SR v súvislosti s výskytom vírusu COVID-19.

Hygienické opatrenia pri vstupe a pobyte v prevádzke platné od 1.9.2020

Opatrenia pre všetky osoby, ktoré od 01. septembra 2020 od 7.00 hod. vstúpia na územie Slovenskej republiky... 

Opatrenia pre prevádzkovateľov

Výnimky z povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest


17.8.2020

Po zhodnotení epidemiologickej situácie na území Slovenskej republiky a v zahraničí sa Ministerstvo zdravotníctva SR, Úrad verejného zdravotníctva SR a odborné konzílium rozhodli pristúpiť k zmenám od 01.09.2020.

Epidemiologická situácia na území Slovenskej republiky a v zahraničí - zmeny od 01.09.2020


1.7.2020

Nariadenia ÚVZ SR pre prevádzkovateľov maloobchodných prevádzok, taxislužieb, verejného stravovania, wellness, fitness s účinnosťou 1. júla 2020.

Opatrenie_UVZ_SR_platne_od_1.7.2020.pdf (250.07 kB)


19.6.2020

Opatrenie ÚVZ SR k hraniciam bezpečných štátov

opatrenie_k_hraniciam_doplnenie_bezpecnych_statov_19062020.pdf (106.88 kB)


12.6.2020

Oznámenie Úradu vlády SR o skončení núdzového stavu

Oznamenie_o_ukonceni_nudzoveho_stavu_na_uzemi_SR_dnom__13.6.2020.pdf (305.29 kB)


10.6.202

Opatrenie ÚVZ SR - všetkým osobám sa zakazuje s účinnosťou od 10. júna 2020 od 06:00 hod. do odvolania vychádzať a pohybovať sa na verejnosti v priestoroch interiérov budov a v prostriedkoch verejnej dopravy bez prekrytia horných dýchacích ciest (nos, ústa) ako je napríklad rúško, šál, šatka... Viac informácií získate v priloženom dokumente: 

Opatrenie_UVZSR_nosenie_rusok_od_10_juna_2020.pdf (116.58 kB)
 

Opatrenie ÚVZ SR - zrušenie štátnej karantény, nariadenie domácej izolácie

Opatrenie_UVZSR_domaca_izolacia_zrusenie_statnej_karateny_09062020.pdf (153.54 kB)


4.6.2020

Úrad verejného zdravotníctva na základe priaznivej epidemiologickej situácie na Slovensku pristúpil k 4. fáze uvoľnovania opatrení: final_opatrenie_prevadzky_4_faza_02_06.pdf (162.03 kB)


26.5.2020

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky: 

Chytrá karanténa - štátne zariadenia


25.5.2020

Rozhodnutie ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu o obnove školského vyučovania. 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu obnovuje s účinnosťou od 1. júna 2020 školské vyučovanie, prevádzku školských klubov detí, prevádzku zariadení školského stravovania.

Viac informácií získate na nasledujúcom odkaze: https://www.minedu.sk/data/att/16393.pdf


 

20.5.2020

Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - aktualizované opatrenia pri nosení rúšok v exteriéri a nasledovné výnimky z povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest

Návrh opatrení ÚVZ SR týkajúcich sa verejného zdravia účinných od 20. mája 2020 

Opatrenie ÚVZ SR pri usporadúvaní hromadných podujatí


 

18.5.2020

Opatrenie ÚVZ SR - finálny návrh štátnej karantény

Informácia o inteligentnej karanténe

Národná rada SR v piatok schválila návrh novely zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorá umožní ľuďom prichádzajúcim zo zahraničia ísť do domácej izolácie namiesto štátneho karanténneho centra.

Pôjde o aplikáciu v mobilnom telefóne, ktorú si užívateľ pri príchode na Slovensko inštaluje. Použitie aplikácie bude dobrovoľné. V možnosti naďalej ostáva aj pobyt v štátnej karanténe, ak osobám napríklad podmienky v ich domácnostiach neumožňujú efektívnu izoláciu či bývajú s osobami, ktoré sú v rizikových skupinách, alebo nemajú smartfón.


Aplikácia bude monitorovať pohyb užívateľa, ale nebude hlásiť jeho polohu úradom. Informácie o polohe nebudú ukladané na serveroch Úradu verejného zdravotníctva SR resp. štátu, ale zostanú vždy uložené len na mobilnom zariadení užívateľa mobilnej aplikácie na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie. Až v prípade vzdialenia sa z miesta nahláseného ako miesto pobytu počas domácej izolácie sa odošle upozornenie. Funkcionalita rozpoznávania tváre na mobilnom zariadení vyzve užívateľa k odfoteniu svojej tváre (selfie), pričom tieto údaje vrátane fotografie zostanú uložené na mobilnom zariadení. Aplikácia bude osoby v povinnej izolácií v domácom prostredí vyzývať k opätovnému odfoteniu sa. Následne len porovná, či sa tieto údaje zhodujú s pôvodnou vzorkou.

Iba v prípade, ak sa by tieto údaje nezhodovali, zašle mobilná aplikácia na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie na server hlásenie. V žiadnom momente však prevádzkovateľ resp. štát nebude získavať ani spracúvať informácie zobrazujúce tváre používateľov alebo ich biometrické údaje. Údaje z aplikácie sa budú ukladať len počas trvania pandémie, najneskôr však do konca roka 2020.


Inteligentná karanténa odbremení kapacity štátnych karanténnych zariadení a bude pôsobiť menej invazívnym spôsobom na ľudí. Zároveň však poskytne porovnateľnú úroveň dodržiavania karanténnych opatrení ako v prípade povinnej štátnej karantény. Do testovacej prevádzky by sa mala dostať v najbližších dňoch.


6.5.2020

Opatrenia ÚVZSR pri ohrození verejného zdravia - druhá a tretia fáza otvárania ekonomiky

Opatrenia ÚVZSR pri ohrození verejného zdravia - usmernenie pre výkon bohoslužieb a podujatí


30.4.2020

Opatrenie ÚVZSR pri ohrození verejného zdravia - štátna karanténa


27.4.2020

Zmena úradných hodín v Klientskom centre MV SR v budove Europalace (Vysokoškolákov 33B) na Vlčincoch

22.4.2020

Otvorenie prevádzok - hygienicko-epidemiologické opatrenia HH SR 


20.4.2020

Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 - siedma aktualizácia


27.3.2020

Pošta Gbeľany - oznámenie o obmedzení prevádzkových hodín pre verejnosť

Rozhodnutie ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR z 26. marca 2020 - mimoriadne prerušenie školského vyučovania v školách od 30. marca 2020 do odvolania 

Metodické pokyny k adaptačnému alebo diagnostickému pobytu dieťaťa v MŠ Gbeľany

Z dôvodu prevencie šírenia vírusov postup pri podávaní žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ na školský rok 2020/2021


26.3.2020

Riaditeľstvo Základnej školy, Hlavná 375/26, 013 02 Gbeľany oznamuje, že v čase od 30. marca do odvolania uzatvára priestory telocvične z dôvodu preventívneho opatrenia v súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID - 19.

PRERUŠENIE VYUČOVANIA V ŠKOLÁCH AŽ DO ODVOLANIA


25.3.2020
Mimoriadne opatrenia vlády

Aktuálne opatrenia hlavného hygienika zo dňa 24.3.2020.

Opatrenie_UVZSR_poskytovanie_socialnych_sluzieb_24.03.2020.pdf (536.3 kB)
Opatrenie_UVZSR_povinnost_nosit_ruska_24.03.2020.pdf (407.97 kB)
Opatrenie_UVZSR_zakaz_hromadnych_podujati_od_24.03.2020.pdf (334.39 kB)Opatrenie_UVZSR_zakaz_prevadzok_v_nedelu_sanitarny_den_24.03.2020.pdf (341.69 kB)


23.3.2020
Pošta Gbeľany - oznámenie o obmedzení prevádzkových hodín pre verejnosť


20.3.2020

Slovenská autobusová doprava Žilina, a.s. oznamuje, že s platnosťou od 19.03. 2020 do odvolania budú spoje prímestskej autobusovej dopravy premávať ako v sobotu v celom Žilinskom kraji.
To znamená, že budú prevádzkované iba spoje, ktoré sú v cestovnom poriadku bez označenia (čiže sú bez znamienka) a s označením 6.

Mesto Žilina pripravuje databázu dobrovoľníkov ochotných pomôcť ostatným. Ľudia, ktorí majú záujem pomôcť, sa môžu prihlasovať online na stránke: http://koronavirus.zilina.sk/chcem-pomoct.

ÚVZSR - karanténne opatrenia účinné od 19.3.2020


19.3.2020
Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 115 - Vyhlásenie NÚDZOVÉHO STAVU dňa 19.3.2020 o 00:00hod.


18.3.2020

COVID-19 - čo robiť, ak ste chorý

10 odporúčaní pri ochorení COVID-19

Pomoc sebe a druhým pri ochorení COVID-19

Osoby s vyšším rizikom ochorenia na COVID-19


Zmena a doplnenie opatrenia HH SR

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 114 z 15. marca 2020 k návrhu na vyhlásenie núdzového stavu

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrozeni verejného zdravia - zákazy a obmedzenia


Obec Gbeľany oznamuje, že s cieľom zamedziť šíreniu prenosného ochorenia COVID-19 spôsobeného koronavírusom, bude služby občanom poskytovať v obmedzenom režime.

Umiestnenie osôb s povinnosťou karantény, ktoré nemôžu byť umiestnené do domácej karantény


Roľnícke družstvo Terchová oznamuje, že na základe vyhlásenia mimoriadnej situácie v SR, s cieľom zamedziť šíreniu prenosného ochorenia COVID-19 bude od 16.marca 2020 do odvolania  prerušený osobný ambulantný predaj mlieka a mliečnych výrobkov.

V prípade potreby sa môžete kontaktovať telefonicky na tel. číslach: 0902915620, 0902915606 alebo emailom: rdterchova@stonline.sk .

Za porozumenie ďakujeme.


Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých Varín, MUDr. ErikaHanáková, oznamuje, že v súvislosti so šírením sa koronavírusu pracuje v akútnom režime.


Usmernenie ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach


Riaditeľstvo Základnej školy, Hlavná 375/26, 013 02 Gbeľany oznamuje, že v čase od 12. marca 2020 do 29. marca 2020 uzatvára priestory telocvične z dôvodu preventívneho opatrenia v súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID - 19.

Predpokladaný  termín otvorenia telocvične pre verejnosť je 30. marec 2020.


Mimoriadna zmena cestovných poriadkov

V súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky  vládou SR, s cieľom zabránenia šírenia ochorenia COVID-19, si Vás dovoľujeme informovať o mimoriadnej zmene cestovných poriadkov v prímestskej autobusovej doprave.

S platnosťou od 16. 3. 2020 do 27. 3. 2020 budú spoje prímestskej autobusovej dopravy premávať v prázdninovom režime  v celom Žilinskom kraji.

(to znamená, že spoje, ktoré obvykle premávajú počas dní školského vyučovania, nepôjdu).

Cestovné poriadky budú zverejnené na  www.cp.sk.


Uznesenie vlády č. 111 z 11. marca 2020 o vyhlásení mimoriadnej situácie na území SR


Usmernenie lekárov všeobecnej zdravotnej starostlivosti s vykazovaním ošetrovného a nemocenského v súvislosti s ochorením, kontaktom (izoláciou/ karanténou) alebo špecifickou okolnosťou (zatvorenia definovaných zriadení) súvisiacou pi ochorení COVID-19 v Slovenskej republike

Usmernenie_k_vystavovaniu_osetrovneho_a_PN-COVID-19_10.3.2020.pdf (771.62 kB)


Usmernenie hlavného hygienika SR pre verejnosť o karanténe súvisiaceho s ochorením COVID-19

Usmernenie_hlavneho_hygienika_SR_karantena_09_03_2020.pdf (269.01 kB)


Odporúčania a kontakty pre ľudí prichádzajúcich z oblastí výskytu ochorenia koronavírusu Covid-19

Koronavírus 2019–nCoV - informácie pre jednotlivcov po ceste zo zahraničia

Kedy používať masku

Môžu domáce zvieratá šíriť novú nákazu koronavírusom (COVID-19)?

Aký nebezpečný je COVID-19?