Obsah

sčítanie obyvateľov


Asistované sčítanie je určené obyvateľom, ktorí sa nemohli sčítať sami ani s pomocou blízkej osoby. Ide najmä o digitálne vylúčených obyvateľov, starších obyvateľov, obyvateľov v zariadení a obyvateľov marginalizovaných komunít.

 

     Sčítajte sa s pomocou stacionárneho alebo mobilného asistenta                       

Sčítať sa môžete sami alebo s pomocou stacionárneho asistenta na kontaktnom mieste.
Kontaktným miestom v našej obci je Obecný úrad Gbeľany, Urbárska 366/3.

Kontaktná osoba/stacionárny asistent: Katarína Blahušiaková

Telefón: 041 / 5980 363, email: blahusiakova@gbelany.eu

 

Nemôžete sa dostaviť na kontaktné miesto?

Požiadajte o mobilného asistenta sčítania, ktorý Vás navštívi doma a pomôže Vám so sčítaním. Asistent sa musí preukázať preukazom asistenta sčítania, ktorý vydal Štatistický úrad SR.
Preukaz musí spĺňať nasledujúce náležitosti: meno a priezvisko asistenta, identifikátor asistenta sčítania, názov obce, evidenčné číslo preukazu asistenta a dátum odkedy dokedy prebieha asistované sčítanie.
V prípade, ak máte záujem o asistované sčítanie prostredníctvom mobilného asistenta vo Vašej domácnosti, kontaktujte obec na tel. čísle 041/5980 363 alebo 041/5980 364.

Mobilný asistent: Miroslava Janíčková

                                                               UPOZORNENIE                                                                     
  • Všetky osoby, ktoré sa zúčastnia asistovaného sčítania sú povinné dodržiavať hygienicko-epidemiologické opatrenia a všetky právne predpisy týkajúce sa nariadených opatrení pri ohrození verejného zdravia v súvislosti s ochorením COVID-19.
  • Vstup do priestoru kontaktného miesta bude umožnený len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami respirátorom FFP2.
  • Obmedzený počet osôb v jednom okamihu v miestnosti (jeden obyvateľ na 15 m2 plochy).
  • Pri vchode do miestnosti si dezinfikovať ruky dezinfekčným prostriedkom.
  • Dodržiavať bezpečnú dištančnú vzdialenosť 2 m.
  • Pri asistovanom sčítaní prostredníctvom mobilného asistenta je povinnosťou mať respirátor FFP2 pre všetky prítomné osoby na mieste.
  • Pri využívaní asistovaného sčítania, nesmiete byť v karanténe. V prípade ak máte nariadené karanténne opatrenia, služba asistovaného sčítania na mieste sa môže vykonať až po ukončení karantény povinnej osoby.

 

                                Ochrana zraniteľných v čase asistovaného sčítania                                       

Sčítanie obyvateľstva využívajú podvodníci a ich cieľom sú práve seniori, či inak zraniteľní občania. Odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR v spolupráci so Štatistickým úradom SR prináša základné informácie a odporúčania ako sa nestať obeťou alebo potenciálnou obeťou falošných asistentov sčítania.

SODB_2021_Zakladne_informacie.pdf (386.77 kB)

SODB_2021_co_potrebujete_vediet.pdf (3 MB)