Obsah

Výlet do Nitry

18.5.2022

Dňa  18.5.2022 sa 32 členov našej organizácie zúčastnilo na celodennom výlete v Nitre. Prezreli sme si Nitriansky hrad a prešli sme aj Nitriansku kalváriu. Na záver sme navštívili termálne kúpalisko Nitrava v Poľnom Kesove.

O dobrú náladu sa v autobuse postaral p. Jankov, ktorý nám spríjemňoval cestu hrou na heligónke, za čo mu ďakujeme. Počasie nám žičilo, všetci sme sa vrátili v dobrej nálade a pohode domov. 

Veríme, že situácia bude naďalej priaznivá a podarí sa nám uskutočniť i ďalšie plánované akcie.

Výbor ZO JDS