Obsah

Gaštankovia

V spolupráci s Chateau Gbeľany sa deti podieľali na zbere gaštanov. Dozvedeli sa o živote zvieratiek žijúcich v lese počas zimy, a gaštany ktoré nazbierali poputujú práve pre tieto zvieratká. Za svoju prácu boli odmenené diplomom.