Obsah

Medovníčky a čertovsky dobrá zábava

Dňa 10. 12. 2019 sa v našej MŠ uskutočnili vianočné tvorivé dielne spojené s príchodom Mikuláša a čertovsky dobrou zábavou. Rodičia spoločne s deťmi pri počúvaní vianočných kolied zdobili medovníčky, ktoré si deti s našou pomocou samé napiekli. Od rána bolo cítiť príjemnú vôňu medovníčkov a sviatočnú vianočnú atmosféru. Deti zaujímavým príbehom potešil Mikuláš, čertica Bertica a anjel. Nielenže deťom porozdávali sladké balíčky a čertovsky roztancovali všetky deti.

Ďakujme rodičom za účasť a aj za príjemne strávené spoločné vianočné popoludnie.