Obsah

Planetárium MŠ Gbeľany

„Ako Mesiac putoval k Slniečku“
Navštíviť hviezdy sa nám nepodarilo, ale hviezdičky navštívili nás. Dňa 10.04.2019 sme sa v MŠ doslova dotýkali hviezd. V I. triede bolo pripravené mobilné planetárium, do ktorého nahliadli deti všetkých tried. V pohodlí vankúšikov sledovali atmosféru nočnej oblohy. Poznatky o vesmíre a jeho fungovaní im boli sprostredkované milou rozprávkou, ktorú deti sledovali so zatajeným dychom.