Obsah

Život vtákov

Správa Malej Fatry Varín

Dnes deťom pani Alenka zo Správa  Malej Fatry Varín pútavým rozprávaním priblížila život vtákov od tých najmenších až po veľké dravce.

Deti sa započúvali nielen do zvukov vtáčieho spevu, ale  triedili vtáčiky podľa znakov a nechýbali ani makety vypchatých vtáčikov.

Ďakujeme za cenné informácie a tešíme sa na spoločné stretnutia .