Obsah

Poďakovanie riaditeľky MŠ

Typ: ostatné
Poďakovanie všetkým zamestnancom MŠ a pánovi starostovi za pracovné úsilie pri otvorení nového školského roka 2021/2022 v MŠ Gbeľany.

POĎAKOVANIE

„ Ak sa má stať človek človekom, musí sa vzdelávať.“

 

Otvorenie školského roka k 1.septembru 2021 v materskej škole bolo prioritou všetkých zamestnancov MŠ a pána starostu.

Patrí mi srdečne sa poďakovať všetkým zamestnancom MŠpánovi starostovi za pracovné úsilie, ktoré  ste vynaložili pri príprave, umývaní priestorov a zariadení  nových priestorov MŠ pri školskej jedálni. Ďakujem za Váš pracovný prístup, dobré slovo spojené s úsmevom pri naozaj fyzicky namáhavej práci. Len vďaka Vašej pomoci a pomoci pána starostu som mohla rozhodnúť o prijatí všetkých detí s trvalým alebo prechodným pobytom  v Obci Gbeľany do Materskej školy Gbeľany k 01.09. 2021. Veľmi si to vážim!

Pán starosta finančnými prostriedkami (zapojili sme sa  v krátky čas do rôznych projektov) zabezpečil čo najlepšie optimálne podmienky pre vzdelávanie Vašich detí a to vybavením moderne–inovačnými didaktickými prostriedkami a tak skvalitnil prácu nielen zamestnancom MŠ ale aj všetkým zúčastneným deťom a rodičom, ktorý sa v nových priestoroch naozaj budú cítiť komfortne a príjemne.

Zvolila som túto formu poďakovania pre to, lebo chcem, aby ste aj Vy rodičia vedeli, kto pomohol otvoriť prevádzku MŠ Gbeľany k časovo náročnému  dátumu a to 1.september 2021.

Želám si, aby každý, kto vstúpi do priestorov našej materskej školy zažil príjemnú a pokojnú atmosféru. Všetkým deťom prajem nezabudnuteľné zážitky v našej škôlke.

 

                                                                                            autor príspevku a fotodokumentácie:

                                                                                                          Mgr. Andrea Daníšková

                                                                                                                    riaditeľka MŠ

 

MŠ Geľany


Vytvorené: 1. 9. 2021
Posledná aktualizácia: 1. 9. 2021 19:41
Autor: