Obsah

Ponuka pracovného miesta - asistent učiteľa

Typ: ostatné
Základná škola, Hlavná 375/26, 013 02 Gbeľany, príjme v školskom roku 2020/2021 s predpokladaným nástupom od 1.12.2020 do pracovného pomeru asistenta učiteľa na dobu určitú do 31.8.2021 na plný úväzok.

Podmienky prijatia: kvalifikačné predpoklady v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č.1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Iné požiadavky: organizačné a komunikačné schopnosti, samostatnosť, zodpovednosť , flexibilita, bezúhonnosť.

Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, doklady o vzdelaní a súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov.

Termín doručenia dokladov: do 22. októbra 2020 na adresu: Základná škola, Hlavná 375/26, 013 02 Gbeľany, alebomailom na zsgbelany@gmail.com.

Do výberového konania budú zaradení  a na osobný pohovor  pozvaní iba tí uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na obsadenie pracovnej pozície!


Vytvorené: 7. 10. 2020
Posledná aktualizácia: 7. 10. 2020 14:47
Autor: