Menu
Obec Gbeľany
obecGbeľany

Výberové konanie na funkciu riaditeľa zariadenia sociálnych služieb

Výberové konanie na funkciu riaditeľa zariadenia sociálnych služieb

Obec Gbeľany vyhlasuje výberové konanie na pozíciu:
riaditeľ/ka zariadenia sociálnych služieb sv. Barborky, Kostolná 43/10, 013 02 Gbeľany.


Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovanou funkciou


• vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, preferované v oblasti zdravotníctva a sociálnej
  práce,
• znalosť legislatívy v oblasti sociálnych služieb, najmä zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych
  službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní
  (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a zákon č. 219/2014 Z. z. o sociálnej
  práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a
  rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
• znalosť ďalších súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov v platnom a účinnom
  znení, najmä zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník
  práce, zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a
  doplnení niektorých zákonov, zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
  samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone
  práce vo verejnom záujme, zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých
  zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom
  obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
• prax v riadiacej funkcii v sociálnej oblasti minimálne 5 rokov,
• bezúhonnosť,
• manažérske zručnosti a osobnostné predpoklady na výkon funkcie,
• organizačné a riadiace schopnosti, samostatnosť, komunikatívnosť a časová flexibilita
• zodpovednosť, rozhodnosť, schopnosť pracovať v záťažových situáciách,
• schopnosť pracovať v tíme, predvídať a hľadať ciele a riešenia,
• aktívna práca s PC a inými bežne používanými komunikačnými prostriedkami,
• vodičské oprávnenie skupiny B -výhodou.

 

Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač predložiť:

• písomná žiadosť o účasť na výberovom konaní, s uvedením emailovej adresy (uchádzači, ktorí
  splnia predpoklady budú pozvaní na výberové konanie elektronicky),
• profesijný štruktúrovaný životopis spolu s prehľadom doterajšej praxe,
• úradne osvedčené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
• čestné vyhlásenie o splnení predpokladu bezúhonnosti,
• súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely výberového konania.

Odmeňovanie:
• podľa podmienok stanovených zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov
  pri výkone práce vo verejnom záujme.

 

Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať na nižšie uvedenú adresu, alebo doručiť do podateľne Obce Gbeľany v uzatvorenej obálke s označením „Výberové konanie – na obsadenie miesta riaditeľa/ky Zariadenia sociálnych služieb sv. Barborky, Kostolná 43/10, 013 02 Gbeľany – VK-2022".

Obec Gbeľany
Urbárska 366/3
01302 Gbeľany

 

Dátum uzávierky prijímania žiadostí o účasť na výberovom konaní je 18.11. 2022 do 12.00.hod.

Rozhodujúci je dátum doručenia, na žiadosti doručené po uplynutí lehoty na doručenie sa nebude prihliadať.

Dátum, miesto a čas výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom obec Gbeľany elektronicky.

Ďalšie informácie na tel. č.: 0915 891 556

Nepriloženie niektorého z požadovaných dokladov a príloh môže byť dôvodom na vyradenie uchádzača z výberového konania.

Ďalšia informácia:

Výberové konanie nie je v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.

Výsledok výberového konania má odporúčací charakter. O vymenovaní riaditeľ zariadenia sociálnych služieb rozhodne Obecné zastupiteľstvo v Gbeľanoch na návrh starostu obce Gbeľany v súlade s § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

Dokument na stiahnutie:

Výberové konanie na funkciu riaditeľa zariadenia sociálnych služieb sv. Barborky

 

Prílohy

Vyberove_konanie_na_funkciu_riaditela_DSS_Gbelany.pdf

Vyberove_konanie_na_funkciu_riaditela_DSS_Gbelany.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 120,72 kB
Dátum vloženia: 24. 10. 2022 15:35

Praktické informácie

Sviatok

Meniny má Vratislav, Leontín, Milovan, Milovín, Sedrik, Leontína, Milovana

Zajtra má meniny Alfréd, Leonid, Leonídas, Leoš, Ruslan, Alfréda

Farský úrad

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1
1
2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Virtuálna prehliadka

Virtuálna prehliadka obce Gbeľany

BEZPLATNÉ WI-FI

Aktuálne počasie

dnes, utorok 18. 6. 2024
polojasno 28 °C 15 °C
streda 19. 6. oblačno 29/16 °C
štvrtok 20. 6. takmer jasno 27/12 °C
piatok 21. 6. slabý dážď 30/15 °C

Môžete mať záujem