Menu
Obec Gbeľany
obecGbeľany

Výberové konanie na funkciu riaditeľa zariadenia sociálnych služieb

Výberové konanie na funkciu riaditeľa zariadenia sociálnych služieb

Obec Gbeľany vyhlasuje výberové konanie na pozíciu:
riaditeľ/ka zariadenia sociálnych služieb sv. Barborky, Kostolná 43/10, 013 02 Gbeľany.


Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovanou funkciou


• vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, preferované v oblasti zdravotníctva a sociálnej
  práce,
• znalosť legislatívy v oblasti sociálnych služieb, najmä zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych
  službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní
  (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a zákon č. 219/2014 Z. z. o sociálnej
  práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a
  rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
• znalosť ďalších súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov v platnom a účinnom
  znení, najmä zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník
  práce, zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a
  doplnení niektorých zákonov, zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
  samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone
  práce vo verejnom záujme, zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých
  zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom
  obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
• prax v riadiacej funkcii v sociálnej oblasti minimálne 5 rokov,
• bezúhonnosť,
• manažérske zručnosti a osobnostné predpoklady na výkon funkcie,
• organizačné a riadiace schopnosti, samostatnosť, komunikatívnosť a časová flexibilita
• zodpovednosť, rozhodnosť, schopnosť pracovať v záťažových situáciách,
• schopnosť pracovať v tíme, predvídať a hľadať ciele a riešenia,
• aktívna práca s PC a inými bežne používanými komunikačnými prostriedkami,
• vodičské oprávnenie skupiny B -výhodou.

 

Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač predložiť:

• písomná žiadosť o účasť na výberovom konaní, s uvedením emailovej adresy (uchádzači, ktorí
  splnia predpoklady budú pozvaní na výberové konanie elektronicky),
• profesijný štruktúrovaný životopis spolu s prehľadom doterajšej praxe,
• úradne osvedčené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
• čestné vyhlásenie o splnení predpokladu bezúhonnosti,
• súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely výberového konania.

Odmeňovanie:
• podľa podmienok stanovených zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov
  pri výkone práce vo verejnom záujme.

 

Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať na nižšie uvedenú adresu, alebo doručiť do podateľne Obce Gbeľany v uzatvorenej obálke s označením „Výberové konanie – na obsadenie miesta riaditeľa/ky Zariadenia sociálnych služieb sv. Barborky, Kostolná 43/10, 013 02 Gbeľany – VK-2022".

Obec Gbeľany
Urbárska 366/3
01302 Gbeľany

 

Dátum uzávierky prijímania žiadostí o účasť na výberovom konaní je 18.11. 2022 do 12.00.hod.

Rozhodujúci je dátum doručenia, na žiadosti doručené po uplynutí lehoty na doručenie sa nebude prihliadať.

Dátum, miesto a čas výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom obec Gbeľany elektronicky.

Ďalšie informácie na tel. č.: 0915 891 556

Nepriloženie niektorého z požadovaných dokladov a príloh môže byť dôvodom na vyradenie uchádzača z výberového konania.

Ďalšia informácia:

Výberové konanie nie je v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.

Výsledok výberového konania má odporúčací charakter. O vymenovaní riaditeľ zariadenia sociálnych služieb rozhodne Obecné zastupiteľstvo v Gbeľanoch na návrh starostu obce Gbeľany v súlade s § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

Dokument na stiahnutie:

Výberové konanie na funkciu riaditeľa zariadenia sociálnych služieb sv. Barborky

 

Prílohy

Vyberove_konanie_na_funkciu_riaditela_DSS_Gbelany.pdf

Vyberove_konanie_na_funkciu_riaditela_DSS_Gbelany.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 120,72 kB
Dátum vloženia: 24. 10. 2022 15:35
Dátum poslednej aktualizácie: 24. 10. 2022 15:54

Praktické informácie

Sviatok

Meniny má Zdenka, Polyxénia, Tekla, Zdena

Zajtra má meniny Ľubor, Ľuboš, Terenc

Farský úrad

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 31 1 2
1
3
4 5 6 7 8 9 10
11
1
12 13 14 15 16 17
18 19 20
1
21 22
1
23
2
24
25 26 27 28 29 30 1

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Virtuálna prehliadka

Virtuálna prehliadka obce Gbeľany

BEZPLATNÉ WI-FI

Aktuálne počasie

dnes, sobota 23. 9. 2023
mierny dážď 20 °C 13 °C
nedeľa 24. 9. slabý dážď 13/9 °C
pondelok 25. 9. jasná obloha 24/9 °C
utorok 26. 9. jasná obloha 26/14 °C

Môžete mať záujem