Obsah

Základná škola Gbeľany - ponuka pracovného miesta

Typ: ostatné
Základná škola Gbeľany - ponuka pracovného miesta 1Základná škola , Hlavná 375/26, 013 02 Gbeľany príjme do pracovného pomeru od 09/2020 učiteľa pre primárne vzdelávanie na dobu určitú, zástup počas MD.

Požadované  kvalifikačné  predpoklady a iné požiadavky:  vysokoškolské   vzdelanie  podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o  pedagogických zamestnancoch a  odborných  zamestnancoch a  o zmene a  doplnení niektorých zákonov, kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo podkategórie  pedagogického zamestnanca, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka.
 

Požadované doklady: písomná  žiadosť  o  prijatie  do  pracovného  pomeru, štruktúrovaný životopis, doklad o  vzdelaní  - fotokópia, čestné  vyhlásenie o  bezúhonnosti,  súhlas  so spracovaním  osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 

Žiadosť s dokladmi posielajte  poštou na adresu školy prípadne mailom na zsgbelany@ gmail.com do 25.05.2020.


Vytvorené: 18. 5. 2020
Posledná aktualizácia: 18. 5. 2020 14:19
Autor: