Menu
Obec Gbeľany
obecGbeľany

Rok 2016

ZMLUVY ZA ROK 2016
Dátum Číslo zmluvy Predmet zmluvy Zmluvné strany
30.12.   Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb č. MSR-Gbeľany-01

MAPA Slovakia Digital, s.r.o., Bratislava

Obec Gbeľany

19.12 6 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
fyzická osoba
13.12. NSWD-03-11-2016-SK Zmluva o dielo - webové sídlo

Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda

Obec Gbeľany

13.12. NSWW-03-11-2016-SK Zmluva o prevádzke webového sídla a poskytovania ďalších webhostingových služieb

Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda

Obec Gbeľany

12.12. 358 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
Fyzická osoba
12.12. 357 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
Fyzická osoba
12.12, 125 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
fyzická osoba
06.12. 98 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
fyzická osoba
06.12. 58 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
fyzická osoba
06.12. 51 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
fyzická osoba
21.11. 356 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
Fyzická osoba
21.11. 194 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
fyzická osoba
21.11. 137 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
fyzická osoba
16.11. 351 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
Fyzická osoba
15.11. 274 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
fyzická osoba
15.11. 159 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
fyzická osoba
14.11. 355 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
Fyzická osoba
14.11. 238 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
fyzická osoba
14.11. 222 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
fyzická osoba
10.11. 354 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
Fyzická osoba
09.11. 349 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
Fyzická osoba
07.11. 353 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
Fyzická osoba
07.11. 118 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
fyzická osoba
04.11. 82 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
fyzická osoba
02.12.   Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

Slovak Telekom, a.s., Bratislava

Obec Gbeľany

01.12.   Zmluva o dielo - Rekonštrukcia OcU Druhé podlažie

Anna Augustínová - AA STAVITEĽ, Domaniža

Obec Gbeľany

25.11.  

Zmluva o poskytovaní verejných služieb - služba Mobilný internet M

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - Mobilný internet M

Slovak Telekom, a.s., Bratislava

Obec Gbeľany

23.11. 55 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
fyzická osoba
23.11. 33 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
fyzická osoba
23.11. 16 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
fyzická osoba
21.11. 268 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
fyzická osoba
21.11. 65 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
fyzická osoba
21.11. 59 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
fyzická osoba
18.11. 235 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
fyzická osoba
18.11. 114 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
fyzická osoba
18.11. 25 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
fyzická osoba
18.11. 7 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
fyzická osoba
14.11.   Zmluva o dielo - "Oporný múr na futbalovom ihrisku obci Gbeľany"

SDS stavby spol. s r.o., Gbeľany

Obec Gbeľany

11.11. 110 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
fyzická osoba
31.10. 93 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
fyzická osoba
16.11. 343 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
Fyzická osoba
10.11. 89 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
fyzická osoba
10.11. 711/2016 Mandátna zmluva

Ing. Jozef Mihál, Teplička nad Váhom

Obec Gbeľany

08.11. 12 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
fyzická osoba
08.11. A10385695 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

Orange Slovensko, a. s., Bratislava

Obec Gbeľany

08.11. A10385695 Zmluva o poskytovaní verejných služieb

Orange Slovensko, a. s., Bratislava

Obec Gbeľany

07.11. 124 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
fyzická osoba
07.11. 119 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
fyzická osoba
07.11. 78 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
fyzická osoba
  343   Obec Gbeľany
Fyzická osoba
02.11. 263 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
fyzická osoba
31.10. 294 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
fyzická osoba
31.10. 142 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
fyzická osoba
28.10. 146 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
fyzická osoba
28.10. 260 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
fyzická osoba
28.10. 141 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
fyzická osoba
28.10. 140 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
fyzická osoba
28.10. 84 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
fyzická osoba
27.10. 71 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
fyzická osoba
26.10. 75 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
fyzická osoba
26.10. 53 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
fyzická osoba
26.10. 50 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
fyzická osoba
26.10. 46 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
fyzická osoba
26.10. 44 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
fyzická osoba
26.10. 30 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
fyzická osoba
26.10. 28 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
fyzická osoba
26.10. 27 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
fyzická osoba
26.10. 9 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
fyzická osoba
26.10. 5. Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
fyzická osoba
26.10. 3 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
fyzická osoba
26.10. 2 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
fyzická osoba
25.10.   Zmluva o nakladaní s komunálnymi odpadmi

KREDUS s.r.o., Bytča

Obec Gbeľany

19.10.   DODATOK č. 1 k platnej Zmluve o združenej dodávke elektriny číslo 7223178

Severoslovenská energetika, a.s., Žilina

Obec Gbeľany

19.10.   DODATOK č. 1 k platnej Zmluve o združenej dodávke elektriny číslo 7223179

Severoslovenská energetika, a.s., Žilina

Obec Gbeľany

19.10.   DODATOK č. 1 k platnej Zmluve o združenej dodávke elektriny číslo 7223185

Severoslovenská energetika, a.s., Žilina

Obec Gbeľany

19.10.   DODATOK č. 1 k platnej Zmluve o združenej dodávke elektriny číslo 7305637

Severoslovenská energetika, a.s., Žilina

Obec Gbeľany

19.10.   DODATOK č. 1 k platnej Zmluve o združenej dodávke elektriny číslo 9100239731

Severoslovenská energetika, a.s., Žilina

Obec Gbeľany

19.10.   DODATOK č. 1 k platnej Zmluve o združenej dodávke elektriny číslo 7223192

Severoslovenská energetika, a.s., Žilina

Obec Gbeľany

19.10.   DODATOK č. 1 k platnej Zmluve o združenej dodávke elektriny číslo 7337159

Severoslovenská energetika, a.s., Žilina

Obec Gbeľany

18.10.   Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest

DEUS - DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska, Bratislava

Obec Gbeľany

17.10.  

Zmluva o dielo - "Prístavba a stavebné úpravy športového klubu"

 

DAG SLOVAKIA, a.s., Prešov

Obec Gbeľany

13.10. 352 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
Fyzická osoba
10.10. 350 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
Fyzická osoba
10.10. 900/2016

Zmluva o zriadení vecného bremena "Rozšírenie vodovodu ul. Senderov Gbeľany" (1.72 MB)

Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s., Žilina

Obec Gbeľany

10.10. 898/2016 Kúpna zmluva - hmotný majetok - rozšírenie vodovodu v rámci stavby "Rozšírenie vodovodu ul. Senderov Gbeľany"

Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s., Žilina

Obec Gbeľany

07.10. 13 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
fyzická osoba
07.10. 2/2016 Zmluva o výpožičke - dočasné užívanie telocvične za účelom prevádzky krúžku Pohybová výchova Slniečko

Centrum voľného času, Žilina

Obec Gbeľany

06.10. 225 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
Fyzická osoba
06.10. 143 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
fyzická osoba
06.10. 29 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
Fyzická osoba
04.10. 255 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
Fyzická osoba
04.10. 314 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
Fyzická osoba
28.09. 111 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
Fyzická osoba
14.09.   Zmluva o dielo - Spracovanie dokumentácie Krajinnoekologického plánu (KEP) obce Gbeľany ako podkladu pre spracovanie územného plánu obce

Peter Hajnik - Agentúra EXTREM TOURs, Žilina

Obec Gbeľany

13.09.   Zmluva o dielo - Oprava mosta č. 3 cez Gbelianský potok parc. č. 532 v Gbeľanoch

Anna Augustínová - AA staviteľ, Domaniža

Obec Gbeľany

12.09.   Zmluva o dielo - Sociálne zariadenie v telocvični ZŠ Gbeľany

LUMA-SK spol s.r.o., Dolná Tižina

Obec Gbeľany

07.07. 74 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
fyzická osoba
07.07. 47 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
fyzická osoba
29.06.   Zmluva o dielo - ZŠ Gbeľany-Rekonštrukcia tried a schodiska

Anna Augustínová - AA STAVITEĽ, Domaniža

Obec Gbeľany

21.06. 148 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
fyzická osoba
21.06. 342 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
Fyzická osoba
21.06. 348 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
Fyzická osoba
21.06.   Mandátna zmluva

Pinx, s.r.o., Žilina

Obec Gbeľany

20.06.   Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

NATUR-PACK, a.s., Bratislava

Obec Gbeľany

20.06.   Zmluva o dielo - "Dodávka a montáž rozvodov ÚK v objekte telocvične ZŠ Gbeľany"

BALGAS, s.r.o., Varín

Obec Gbeľany

14.06. 63 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
fyzická osoba
09.06.   Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere kuchynského odpadu

Trafin Oil SK, s.r.o., Bytča

Obec Gbeľany

26.05.   Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organzácie (maloodber)

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava

Obec Gbeľany

20.05. 16081 Zmluva o poskytnutí grantu - Rekonštrukcia ústredného kúrenia v telocvični Základnej školy v Gbeľanoch

Nadácia Kia Motors Slovakia, Teplička nad Váhom

Obec Gbeľany

18.05. 290 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
fyzická osoba
18.05. 36 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
fyzická osoba
16.05. 17 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
fyzická osoba
12.05. 134 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
fyzická osoba
09.05.   Zmluva o dielo - Chodník od Jednoty druhá časť

Anna Augustínová - AA STAVITEĽ, Domaniža

Obec Gbeľany

09.05.   Zmluva o dielo - Prístrešok na obecnú studňu

Anna Augustínová - AA STAVITEĽ, Domaniža

Obec Gbeľany

15.04.   Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

NATUR-PACK, a.s., Bratislava

Obec Gbeľany

14.04. 164 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku 14.04.
13.04.   Zmluva o odbere odpadov uzatvorená podľa § 536a nasl. Obchodného zákonníka

Peter Bolek - EKORAY, Námestovo

Obec Gbeľany

08.04.   Kúpna zmluva

Žilina Invest, s.r.o., Žilina
Obec Gbeľany

05.04. 1/4/2016 Zmluva o dielo č. 1/4/2016 - "Protipovodňové opatrenia na vodnom toku v obci Gbeľany"

SDS stavby, spol. s r.o., Gbeľany
Obec Gbeľany

01.04. 347 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
Fyzická osoba
22.03. 1610505 Zmluva uzatvorená v zmysle Autorského zákona č. 185/2015 Z.z.

SLOVGRAM - nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov

Obec Gbeľany

15.03.   Zmluva o solupráci uzavtvorená v zmysle § 262 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Nadácia Spoločne pre región, Žilina

Obec Gbeľany

10.03. č.15/2016 Nájomná zmluva č,15/2016 o prenájme pôdy za účelom stavby :"Prístavba a stavebné úpravy športového klubu Gbeľany" Urbariát - lesné a pozemkové spoločenstvo Gbeľany
Obec Gbeľany
09.03. č. 2016/03-01 Zmluva o dielo - architektonická štúdia a projektová dokumentácia pre stavebné povolenie stavby "PRÍSTAVBA A STAVEBNÉ ÚPRAVY ŠPORTOVÉHO KLUBU GBEĽANY, č. par. 172/1,173/2,173/1,174/1,785/1,820/4,820/5" v rozsahu realizačného projektu

IKARCH, s.r.o., Žilina

Obec Gbeľany

19.02. č. 76021 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle §51 Občianskeho zákonníka

Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Bratislava

Obec Gbeľany

02.02.   Kúpna zmluva - parcela KN-E číslo 174/1 - orná pôda o výmere 29 m2, vedená na LV číslo 614 a parcela KN-E číslo 173/1 - orná pôda o výmere 53 m2 vedená na LV 613 v katastrálnom území Gbeľany Tichý Jozef, Hlavná 178/4, Gbeľany
Macková Hermína, Gbeľany č. 42
Tichý Albín, Alex. Trizuliaka 203/15, Gbeľany
Priesolová Anna, Nižný Sliač 277
Žiak Jaroslav, Antona Bernoláka 831/18, Varín
Obec Gbeľany
01.02.   Dodatok č.2 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 1/2015 z 1.6.2016

CTP Invest SK, spol. s r.o., Poprad

Obec Gbeľany

25.01. 8948498 Dodatok k Zmuve o poskytovaní verejných služieb

Orane Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Gbeľan

21.01. 345 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
Fyzická osoba
13.01. 340 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
Fyzická osoba
04.01. č.1/2016 Dohoda o poskytnutí dotácie ŠK Gbeľany
Obec Gbeľany

Zverejňovanie

Sviatok

Meniny má Tadeáš, Olívia, Olívius, Prosper, Febrónia, Oliva

Zajtra má meniny Adriána, Stojan, Adriena, Ria, Riana, Stojana

Farský úrad

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1
1
2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Virtuálna prehliadka

Virtuálna prehliadka obce Gbeľany

BEZPLATNÉ WI-FI

Aktuálne počasie

dnes, utorok 25. 6. 2024
jasná obloha 29 °C 13 °C
streda 26. 6. mierny dážď 29/15 °C
štvrtok 27. 6. mierny dážď 29/17 °C
piatok 28. 6. mierny dážď 28/16 °C

Môžete mať záujem