Obsah

Zmluvy

ZMLUVY ZA ROK 2016
Dátum Číslo zmluvy Predmet zmluvy Zmluvné strany
30.12.   Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb č. MSR-Gbeľany-01

MAPA Slovakia Digital, s.r.o., Bratislava

Obec Gbeľany

19.12 6 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
fyzická osoba
13.12. NSWD-03-11-2016-SK Zmluva o dielo - webové sídlo

Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda

Obec Gbeľany

13.12. NSWW-03-11-2016-SK Zmluva o prevádzke webového sídla a poskytovania ďalších webhostingových služieb

Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda

Obec Gbeľany

12.12. 358 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
Fyzická osoba
12.12. 357 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
Fyzická osoba
12.12, 125 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
fyzická osoba
06.12. 98 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
fyzická osoba
06.12. 58 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
fyzická osoba
06.12. 51 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
fyzická osoba
21.11. 356 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
Fyzická osoba
21.11. 194 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
fyzická osoba
21.11. 137 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
fyzická osoba
16.11. 351 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
Fyzická osoba
15.11. 274 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
fyzická osoba
15.11. 159 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
fyzická osoba
14.11. 355 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
Fyzická osoba
14.11. 238 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
fyzická osoba
14.11. 222 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
fyzická osoba
10.11. 354 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
Fyzická osoba
09.11. 349 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
Fyzická osoba
07.11. 353 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
Fyzická osoba
07.11. 118 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
fyzická osoba
04.11. 82 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
fyzická osoba
02.12.   Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

Slovak Telekom, a.s., Bratislava

Obec Gbeľany

01.12.   Zmluva o dielo - Rekonštrukcia OcU Druhé podlažie

Anna Augustínová - AA STAVITEĽ, Domaniža

Obec Gbeľany

25.11.  

Zmluva o poskytovaní verejných služieb - služba Mobilný internet M

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - Mobilný internet M

Slovak Telekom, a.s., Bratislava

Obec Gbeľany

23.11. 55 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
fyzická osoba
23.11. 33 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
fyzická osoba
23.11. 16 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
fyzická osoba
21.11. 268 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
fyzická osoba
21.11. 65 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
fyzická osoba
21.11. 59 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
fyzická osoba
18.11. 235 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
fyzická osoba
18.11. 114 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
fyzická osoba
18.11. 25 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
fyzická osoba
18.11. 7 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
fyzická osoba
14.11.   Zmluva o dielo - "Oporný múr na futbalovom ihrisku obci Gbeľany"

SDS stavby spol. s r.o., Gbeľany

Obec Gbeľany

11.11. 110 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
fyzická osoba
31.10. 93 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
fyzická osoba
16.11. 343 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
Fyzická osoba
10.11. 89 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
fyzická osoba
10.11. 711/2016 Mandátna zmluva

Ing. Jozef Mihál, Teplička nad Váhom

Obec Gbeľany

08.11. 12 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
fyzická osoba
08.11. A10385695 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

Orange Slovensko, a. s., Bratislava

Obec Gbeľany

08.11. A10385695 Zmluva o poskytovaní verejných služieb

Orange Slovensko, a. s., Bratislava

Obec Gbeľany

07.11. 124 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
fyzická osoba
07.11. 119 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
fyzická osoba
07.11. 78 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
fyzická osoba
  343   Obec Gbeľany
Fyzická osoba
02.11. 263 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
fyzická osoba
31.10. 294 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
fyzická osoba
31.10. 142 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
fyzická osoba
28.10. 146 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
fyzická osoba
28.10. 260 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
fyzická osoba
28.10. 141 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
fyzická osoba
28.10. 140 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
fyzická osoba
28.10. 84 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
fyzická osoba
27.10. 71 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
fyzická osoba
26.10. 75 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
fyzická osoba
26.10. 53 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
fyzická osoba
26.10. 50 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
fyzická osoba
26.10. 46 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
fyzická osoba
26.10. 44 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
fyzická osoba
26.10. 30 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
fyzická osoba
26.10. 28 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
fyzická osoba
26.10. 27 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
fyzická osoba
26.10. 9 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
fyzická osoba
26.10. 5. Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
fyzická osoba
26.10. 3 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
fyzická osoba
26.10. 2 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
fyzická osoba
25.10.   Zmluva o nakladaní s komunálnymi odpadmi

KREDUS s.r.o., Bytča

Obec Gbeľany

19.10.   DODATOK č. 1 k platnej Zmluve o združenej dodávke elektriny číslo 7223178

Severoslovenská energetika, a.s., Žilina

Obec Gbeľany

19.10.   DODATOK č. 1 k platnej Zmluve o združenej dodávke elektriny číslo 7223179

Severoslovenská energetika, a.s., Žilina

Obec Gbeľany

19.10.   DODATOK č. 1 k platnej Zmluve o združenej dodávke elektriny číslo 7223185

Severoslovenská energetika, a.s., Žilina

Obec Gbeľany

19.10.   DODATOK č. 1 k platnej Zmluve o združenej dodávke elektriny číslo 7305637

Severoslovenská energetika, a.s., Žilina

Obec Gbeľany

19.10.   DODATOK č. 1 k platnej Zmluve o združenej dodávke elektriny číslo 9100239731

Severoslovenská energetika, a.s., Žilina

Obec Gbeľany

19.10.   DODATOK č. 1 k platnej Zmluve o združenej dodávke elektriny číslo 7223192

Severoslovenská energetika, a.s., Žilina

Obec Gbeľany

19.10.   DODATOK č. 1 k platnej Zmluve o združenej dodávke elektriny číslo 7337159

Severoslovenská energetika, a.s., Žilina

Obec Gbeľany

18.10.   Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest

DEUS - DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska, Bratislava

Obec Gbeľany

17.10.  

Zmluva o dielo - "Prístavba a stavebné úpravy športového klubu"

 

DAG SLOVAKIA, a.s., Prešov

Obec Gbeľany

13.10. 352 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
Fyzická osoba
10.10. 350 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
Fyzická osoba
10.10. 900/2016

Zmluva o zriadení vecného bremena "Rozšírenie vodovodu ul. Senderov Gbeľany" (1.72 MB)

Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s., Žilina

Obec Gbeľany

10.10. 898/2016 Kúpna zmluva - hmotný majetok - rozšírenie vodovodu v rámci stavby "Rozšírenie vodovodu ul. Senderov Gbeľany"

Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s., Žilina

Obec Gbeľany

07.10. 13 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
fyzická osoba
07.10. 2/2016 Zmluva o výpožičke - dočasné užívanie telocvične za účelom prevádzky krúžku Pohybová výchova Slniečko

Centrum voľného času, Žilina

Obec Gbeľany

06.10. 225 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
Fyzická osoba
06.10. 143 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
fyzická osoba
06.10. 29 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
Fyzická osoba
04.10. 255 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
Fyzická osoba
04.10. 314 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
Fyzická osoba
28.09. 111 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
Fyzická osoba
14.09.   Zmluva o dielo - Spracovanie dokumentácie Krajinnoekologického plánu (KEP) obce Gbeľany ako podkladu pre spracovanie územného plánu obce

Peter Hajnik - Agentúra EXTREM TOURs, Žilina

Obec Gbeľany

13.09.   Zmluva o dielo - Oprava mosta č. 3 cez Gbelianský potok parc. č. 532 v Gbeľanoch

Anna Augustínová - AA staviteľ, Domaniža

Obec Gbeľany

12.09.   Zmluva o dielo - Sociálne zariadenie v telocvični ZŠ Gbeľany

LUMA-SK spol s.r.o., Dolná Tižina

Obec Gbeľany

07.07. 74 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
fyzická osoba
07.07. 47 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
fyzická osoba
29.06.   Zmluva o dielo - ZŠ Gbeľany-Rekonštrukcia tried a schodiska

Anna Augustínová - AA STAVITEĽ, Domaniža

Obec Gbeľany

21.06. 148 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
fyzická osoba
21.06. 342 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
Fyzická osoba
21.06. 348 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
Fyzická osoba
21.06.   Mandátna zmluva

Pinx, s.r.o., Žilina

Obec Gbeľany

20.06.   Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

NATUR-PACK, a.s., Bratislava

Obec Gbeľany

20.06.   Zmluva o dielo - "Dodávka a montáž rozvodov ÚK v objekte telocvične ZŠ Gbeľany"

BALGAS, s.r.o., Varín

Obec Gbeľany

14.06. 63 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
fyzická osoba
09.06.   Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere kuchynského odpadu

Trafin Oil SK, s.r.o., Bytča

Obec Gbeľany

26.05.   Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organzácie (maloodber)

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava

Obec Gbeľany

20.05. 16081 Zmluva o poskytnutí grantu - Rekonštrukcia ústredného kúrenia v telocvični Základnej školy v Gbeľanoch

Nadácia Kia Motors Slovakia, Teplička nad Váhom

Obec Gbeľany

18.05. 290 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
fyzická osoba
18.05. 36 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
fyzická osoba
16.05. 17 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
fyzická osoba
12.05. 134 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
fyzická osoba
09.05.   Zmluva o dielo - Chodník od Jednoty druhá časť

Anna Augustínová - AA STAVITEĽ, Domaniža

Obec Gbeľany

09.05.   Zmluva o dielo - Prístrešok na obecnú studňu

Anna Augustínová - AA STAVITEĽ, Domaniža

Obec Gbeľany

15.04.   Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

NATUR-PACK, a.s., Bratislava

Obec Gbeľany

14.04. 164 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku 14.04.
13.04.   Zmluva o odbere odpadov uzatvorená podľa § 536a nasl. Obchodného zákonníka

Peter Bolek - EKORAY, Námestovo

Obec Gbeľany

08.04.   Kúpna zmluva

Žilina Invest, s.r.o., Žilina
Obec Gbeľany

05.04. 1/4/2016 Zmluva o dielo č. 1/4/2016 - "Protipovodňové opatrenia na vodnom toku v obci Gbeľany"

SDS stavby, spol. s r.o., Gbeľany
Obec Gbeľany

01.04. 347 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
Fyzická osoba
22.03. 1610505 Zmluva uzatvorená v zmysle Autorského zákona č. 185/2015 Z.z.

SLOVGRAM - nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov

Obec Gbeľany

15.03.   Zmluva o solupráci uzavtvorená v zmysle § 262 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Nadácia Spoločne pre región, Žilina

Obec Gbeľany

10.03. č.15/2016 Nájomná zmluva č,15/2016 o prenájme pôdy za účelom stavby :"Prístavba a stavebné úpravy športového klubu Gbeľany" Urbariát - lesné a pozemkové spoločenstvo Gbeľany
Obec Gbeľany
09.03. č. 2016/03-01 Zmluva o dielo - architektonická štúdia a projektová dokumentácia pre stavebné povolenie stavby "PRÍSTAVBA A STAVEBNÉ ÚPRAVY ŠPORTOVÉHO KLUBU GBEĽANY, č. par. 172/1,173/2,173/1,174/1,785/1,820/4,820/5" v rozsahu realizačného projektu

IKARCH, s.r.o., Žilina

Obec Gbeľany

19.02. č. 76021 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle §51 Občianskeho zákonníka

Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Bratislava

Obec Gbeľany

02.02.   Kúpna zmluva - parcela KN-E číslo 174/1 - orná pôda o výmere 29 m2, vedená na LV číslo 614 a parcela KN-E číslo 173/1 - orná pôda o výmere 53 m2 vedená na LV 613 v katastrálnom území Gbeľany Tichý Jozef, Hlavná 178/4, Gbeľany
Macková Hermína, Gbeľany č. 42
Tichý Albín, Alex. Trizuliaka 203/15, Gbeľany
Priesolová Anna, Nižný Sliač 277
Žiak Jaroslav, Antona Bernoláka 831/18, Varín
Obec Gbeľany
01.02.   Dodatok č.2 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 1/2015 z 1.6.2016

CTP Invest SK, spol. s r.o., Poprad

Obec Gbeľany

25.01. 8948498 Dodatok k Zmuve o poskytovaní verejných služieb

Orane Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Gbeľan

21.01. 345 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
Fyzická osoba
13.01. 340 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
Fyzická osoba
04.01. č.1/2016 Dohoda o poskytnutí dotácie ŠK Gbeľany
Obec Gbeľany