Menu
Obec Gbeľany
obecGbeľany

Rok 2014


 

číslo DF Hodnota EUR Dátum doručenia Predmet Dodávateľ
DF2014/1 1 799,00 02.01.2014 záloha plyn 1/2014 Slov.plyn.priem.,a.s
DF2014/2 125,00 02.01.2014 systemová podpora 1.št.2014 MADE spol.s r.o.
DF2014/3 100,05 13.01.2014 réžia MŠ Základná škola Gbeľany
DF2014/4 326,40 15.01.2014 licencia programu VEMA, s.r.o.
DF2014/5 257,32 17.01.2014 kancelárske potreby Lyreco CE, SE
DF2014/6 10,42 20.01.2014 kancelárske potreby Lyreco CE, SE
DF2014/7 3 570,22 27.01.2014 Spevnené plochy pod kontajnery Pavol Franek
DF2014/8 59,39 27.01.2014 poplatok Orange 1/14 Orange Slovensko a.s
DF2014/9 18,34 27.01.2014 separovaný zber Zduženie obcí
DF2014/10 60,00 29.01.2014 Inzercia v novinách ŽV Publishing House, a.s
DF2014/11 1 743,00 03.02.2014 záloha plyn 2/14 Slov.plyn.priem.,a.s
DF2014/12 114,55 05.02.2014 réžia MŠ 1/2014 Základná škola Gbeľany
DF2014/13 1 242,00 05.02.2014 platové nádoby 120l MEVA-SK s.r.o.
DF2014/14 42,06 05.02.2014 Publikácia pre MŠ Raabe
DF2014/15 37,91 05.02.2014 Publikácia pre MŠ Raabe
DF2014/16 81,92 05.02.2014 telefony OU Slovak Telekom,a.s.
DF2014/17 23,18 05.02.2014 internet - knižnica Slovak Telekom,a.s.
DF2014/18 38,65 05.02.2014 internet - OU Slovak Telekom,a.s.
DF2014/19 189,12 06.02.2014 Oprava skrinky ARDSYSTÉM s.r.o.
DF2014/20 557,04 06.02.2014 hasičská zástava Peter Novák LTM
DF2014/21 56,92 06.02.2014 orientačné čísla Jozef Smrhola-Olymp
DF2014/22 5 346,00 07.02.2014 školské tabule - 11 ks TABELA s.r.o.

 

DF2014/23 650 10.02.2014 Spracovanie rozpočtu - nadstavba MŠ Ing.Vankuš Vladimír
DF2014/24 534 10.02.2014 Notebook  HP Omega IT SK, s.r.o.
DF2014/25 47,4 10.02.2014 externý disk Omega IT SK, s.r.o.
DF2014/26 174,35 10.02.2014 knihy do knižnice IKAR a.s.
DF2014/27 22,87 10.02.2014 telefonne hovory MŠ 2/14 Slovak Telekom,a.s.
DF2014/28 442,8 11.02.2014 prerábanie vody v ZŠ Ján Remek
DF2014/29 49,86 11.02.2014 toner do tlačiarne Lyreco CE, SE
DF2014/30 1082,48 14.02.2014 Vývoz komunálneho odpadu T+T, a.s.
DF2014/31 999,6 17.02.2014 Elektro-práce v šatniach ŠK Ďurana Miroslav
DF2014/32 18 18.02.2014 Príprava údajov Geodetický a kartografický ústav Bratislava
DF2014/33 962 18.02.2014 Sieťkovanie a omiestanie Miroslav Milo
DF2014/34 179,52 21.02.2014 Poskytnutie právnej pomoci JUDr.Irena Šurinová
DF2014/35 164,76 24.02.2014 dátové prepojenie ATT servis, s.r.o.
DF2014/36 59,39 24.02.2014 poplatok Orange 2/2014 Orange Slovensko a.s
DF2014/37 0,12 24.02.2014 telef.-poplach.systém Slovak Telekom,a.s.
DF2014/38 1461,12 28.02.2014 rozšírenie rozhlasu JT ELMIK Vráble s.r.o.
DF2014/39 26 28.02.2014 Vlajka a zástava SR Signo, s.r.o.
DF2014/40 300 28.02.2014 Práce v priestoroch KD Franek Richard
DF2014/41 1644 03.03.2014 plyn 3/2014 Slovenský plynárenský priemysel.,a.s
DF2014/42 35,86 04.03.2014 internet - knižnica Slovak Telekom,a.s.
DF2014/43 23,18 04.03.2014 internet - OU Slovak Telekom,a.s.
DF2014/44 48,71 04.03.2014 telefonne hovory OU Slovak Telekom,a.s.
DF2014/45 18,47 04.03.2014 telefonne hovory MŠ Slovak Telekom,a.s.
DF2014/46 260,26 07.03.2014 kancelárske potreby Lyreco CE, SE
DF2014/47 501,6 07.03.2014 Šatníkové lavice metaloBox
DF2014/48 98,6 07.03.2014 réžia MŠ - 2/2014 Základná škola Gbeľany
DF2014/49 39,41 11.03.2014 Vyjadrenie k ÚP Hydromeliorácie, š.p.
DF2014/50 1435,55 14.03.2014 zmesový komunálny odpad T+T, a.s.
DF2014/51 1,2 14.03.2014 Kúpa pozemkov Žilina Invest s.r.o.
DF2014/52 9,88 17.03.2014 Doplatok lyž.výcvik ZŠ-CVČ SKI CENTRUM NIŽNÁ-UHLISKÁ s.r.o.
DF2014/53 9,5 18.03.2014 Knihy do knižnice Ing.Janka Hanuliaková
DF2014/54 990 20.03.2014 Vypracovanie projektu - výsadba zelene okolo kosto MA-LA, s.r.o.
DF2014/55 29,25 20.03.2014 Poradenské služby Andrea Sedliaková
DF2014/56 132 20.03.2014 Licencia portálu NIP SR NIS SR , a.s.
DF2014/57 518,64 24.03.2014 Zametanie ulíc AGAT
DF2014/58 33,5 24.03.2014 Prevádzkovnie hudobnej produkcie Slovgram
DF2014/59 59,39 24.03.2014 telef.hovory-Orange 3/14 Orange Slovensko a.s
DF2014/60 0,36 26.03.2014 poplachový systém Slovak Telekom,a.s.
DF2014/61 2544,29 27.03.2014 Osvetlenie areálu kostola Ďurana Miroslav
DF2014/62 24 27.03.2014 Územný plán Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
DF2014/63 38,91 27.03.2014 Publikácia pre MŠ Raabe
DF2014/64 40,41 27.03.2014 Publikácia pre MŠ Raabe
DF2014/65 90 27.03.2014 školné DHZ Dobrovoľná požiarna ochrana SR
DF2014/66 15,94 01.04.2014 Lekársky posudok ICOM PLUS, s.r.o.
DF2014/67 190 02.04.2014 Podklady pre stav.úpravy DS Ing.Vankuš Vladimír
DF2014/68 901 02.04.2014 odber plynu za 4/14 Slovenský plynárenský priemysel.,a.s
DF2014/69 125 02.04.2014 Systemová podpora 2.št.2014 MADE spol.s r.o.
DF2014/70 48 03.04.2014 kontrola kamerového systému Ján Belan - BVM alarm systém
DF2014/71 112,94 03.04.2014 služby-scenovanie Zdenko Chupáň - MAPE
DF2014/72 29863,14 04.04.2014 Stav.práce na vodnom toku Gbeľany M+M stav s.r.o.
DF2014/73 133,4 04.04.2014 réžia MŠ 3/14 Základná škola Gbeľany
DF2014/74 425 07.04.2014 Práce v priestoroch KD Franek Richard
DF2014/75 208,76 07.04.2014 Knihy do knižnice IKAR a.s.
DF2014/76 142,92 08.04.2014 práce autožeriavom UNISTAV Teplička s.r.o.
DF2014/77 120,47 08.04.2014 voda MŠ, OU, KD Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
DF2014/78 63,84 08.04.2014 telefon OU 3/14 Slovak Telekom,a.s.
DF2014/79 18,47 08.04.2014 telefon MŠ 3/14 Slovak Telekom,a.s.
DF2014/80 35,86 08.04.2014 internet OU 3/14 Slovak Telekom,a.s.
DF2014/81 23,18 08.04.2014 Internet knižnica 3/14 Slovak Telekom,a.s.
DF2014/82 1618,73 10.04.2014 vývoz odpadu T+T, a.s.
DF2014/83 266 10.04.2014 búracie práce Vladimír Ďurnek
DF2014/84 6208 10.04.2014 Kosačka, vozík posypový Agrobon, s.r.o.
DF2014/85 680 14.04.2014 stavebný dozor - úprava potoka Ing.Vankuš Vladimír
DF2014/86 110 14.04.2014 Spracovanie rozpočtu - Oplotenie ZŠ Ing.Vankuš Vladimír
DF2014/87 358,8 16.04.2014 právna pomoc JUDr.Irena Šurinová
DF2014/88 203,28 23.04.2014 čist.potreby pre KD KBM, s.r.o.
DF2014/89 806,89 23.04.2014 Osvetlenie areálu kostola Ďurana Miroslav
DF2014/90 69,24 23.04.2014 preprava koreňov UNISTAV Teplička s.r.o.
DF2014/91 258 23.04.2014 práce montážnou plošinou AS-KOVO, s.r.o.
DF2014/92 102,5 24.04.2014 hasičský materiál FIRE systém
DF2014/93 11,06 25.04.2014 separovaný zber Zduženie obcí
DF2014/94 60 28.04.2014 noviny Petit Press, a.s.
DF2014/95 28074,58 28.04.2014 oprava DS AA Staviteľ
DF2014/96 334 30.04.2014 did.pomôcky pre MŠ ELARIN, s.r.o.
DF2014/97 23,18 05.05.2014 internet OU 4/14 Slovak Telekom,a.s.
DF2014/98 17,16 05.05.2014 internet knižnica 4/14 Slovak Telekom,a.s.
DF2014/99 41,44 05.05.2014 telefony OU 4/14 Slovak Telekom,a.s.
DF2014/100 936 05.05.2014 nerezové zábradlie - DS NEREZOX s.r.o.
DF2014/101 200 05.05.2014 právne služby JUDr. Terézia Krohová
DF2014/102 126,15 06.05.2014 réžia MŠ 4/14 Základná škola Gbeľany
DF2014/103 344 06.05.2014 plyn 5/14 Slovenský plynárenský priemysel.,a.s
DF2014/104 59,39 06.05.2014 hovorné 4/14 Orange Slovensko a.s
DF2014/105 0,06 06.05.2014 zabezpeč.systém Slovak Telekom,a.s.
DF2014/106 365 07.05.2014 práce DS Franek Richard
DF2014/107 157,54 09.05.2014 kanc.potreby Lyreco CE, SE
DF2014/108 245,95 09.05.2014 Odb.publikácie 2015 Poradca podnikateľa spol. s r.o.
DF2014/109 700 11.05.2014 Hudobná produkcia - Deň matiek 11.5.2014 Viera Puterová - FLÓRA
DF2014/110 60 11.05.2014 Inzercia My ŽN-vyberové konanie RŠ Petit Press, a.s.
DF2014/111 18,47 11.05.2014 telefon MŠ 4/14 Slovak Telekom,a.s.
DF2014/112 166 11.05.2014 detské ochranné vesty-na  akciu MDD "Battechnik"
DF2014/113 3480,79 14.05.2014 Materiál - výsadba okolo kostola EKOFIT s.r.o.
DF2014/114 6,00 14.05.2014 Poplatok za vyjadrenie existencie TKZ Slovak Telekom,a.s.
DF2014/115 96,00 14.05.2014 Výkopové práce TRI-ON s.r.o.
DF2014/116 257,82 14.05.2014 Hadica, nosič hadíc FLORIAN, s.r.o.
DF2014/117 139,20 14.05.2014 Preprava žiakov ZŠ Hodoň Ján
DF2014/118 2 132,02 16.05.2014 Ozvučenie Domu smútku Gbeľany TM Sound, s.r.o.
DF2014/119 3 469,75 16.05.2014 Komunálny odpad T+T, a.s.
DF2014/120 120,00 21.05.2014 Renovácia lavíc v DS Dušan Káger ml.
DF2014/121 699,60 23.05.2014 Dodávka a montáž žalúzií v KD LIMA EU s.r.o.
DF2014/122 1 905,60 26.05.2014 Dodávka a montáž kamerový systém ZŠ ihrisko Ján Belan - BVM alarm systém
DF2014/123 40,41 26.05.2014 Publikácia Dieťa a jeho svet Raabe
DF2014/124 39,81 26.05.2014 Publikácia Dieťa a jeho svet Raabe
DF2014/125 90,00 26.05.2014 Mulčovanie zelenej hmoty AGRA-VÁH, s.r.o.
DF2014/126 0,52 26.05.2014 zabezpeč.systém Slovak Telekom,a.s.
DF2014/127 50,07 26.05.2014 telef.hovory-Orange  5/14 Orange Slovensko a.s
DF2014/128 61,49 30.05.2014 Licencia ESET PC SEMA s.r.o.
DF2014/129 387,50 30.05.2014 Vybavenie do fitnes ZŠ Duvlan s.r.o.
DF2014/130 146,00 02.06.2014 plyn 6/14 Slovenský plynárenský priemysel.,a.s
DF2014/131 510,00 03.06.2014 Práce v priestoroch cintorína Franek Richard
DF2014/132 184,80 03.06.2014 dopravné zrkadlo AD Prievidza, s.r.o.
DF2014/133 1 356,90 05.06.2014 Bežecký pás a náradie do fit KD FIT PLUS spol. s r.o.
DF2014/134 121,80 05.06.2014 réžia MŠ 5/14 Základná škola Gbeľany
DF2014/135 24,00 05.06.2014 čistiaci prostriedok GRANITI, s.r.o.
DF2014/136 2 199,00 05.06.2014 Prekládka vonk.vedenia a el.prípojky NN Elektroenergetické montáže, a.s.
DF2014/137 23,93 06.06.2014 internet OU - 5/14 Slovak Telekom,a.s.
DF2014/138 23,18 06.06.2014 internet - knižnica 5/14 Slovak Telekom,a.s.
DF2014/139 41,93 06.06.2014 telefón OU - 5/14 Slovak Telekom,a.s.
DF2014/140 18,47 06.06.2014 telefón MŠ - 5/14 Slovak Telekom,a.s.
DF2014/141 1 687,00 10.06.2014 komunálny odpad T+T, a.s.
DF2014/142 122,76 10.06.2014 kancelárske potreby Lyreco CE, SE
DF2014/143 15,60 10.06.2014 Obecné noviny - doplatok r.2014 INPROST s.r.o.
DF2014/144 12 211,56 16.06.2014 Oplotenie pri ZŠ a priľahlé plochy AA Staviteľ
DF2014/145 2 040,00 16.06.2014 Verejné obstarávanie - MŠ DGB consult, s.r.o.
DF2014/146 89,00 16.06.2014 Likvidácia nežiadúcej vegetácie Dušan Rúžička-DDD
DF2014/147 600,00 18.06.2014 montáž lavíc do DS Dušan Káger ml.
DF2014/148 3,60 18.06.2014 Časopis Predškolská výchova Slovenská pošta a.s.
DF2014/149 341,76 20.06.2014 Vyhľadanie chyby na vodovodnom potrubí AQUA DEFEKT, s.r.o.
DF2014/150 535,20 23.06.2014 Usb kľúče a papierové tašky MM PARTNERS SLOVAKIA, s.r.o.
DF2014/151 8,40 25.06.2014 časopis MŠ Raabe
DF2014/152 16,00 25.06.2014 Publikácia MŠ Marián Matejka-Printcity
DF2014/153 60,73 27.06.2014 mobil 6/14 Orange Slovensko a.s
DF2014/154 387,32 30.06.2014 Látka na lavičky do DS Drevonab jplus s.r.o.
DF2014/155 160,00 30.06.2014 školenie PO, OBP, požiarna kniha Prajdák Milan
DF2014/156 135,00 02.07.2014 plyn 7/14 Slovenský plynárenský priemysel.,a.s
DF2014/157 600,00 03.07.2014 Kosenie cintorín, Upratovacie sl.MŠ Richard Franek
DF2014/158 155,61 03.07.2014 Knihy do knižnice IKAR a.s.
DF2014/159 847,20 03.07.2014 LED svietidlá Anna Šufliarska
DF2014/160 140,99 03.07.2014 Vozík umývací do DS ADLERR, s.r.o.
DF2014/161 158,02 03.07.2014 materiál pre VO KP s.r.o.
DF2014/162 46,00 04.07.2014 voda ŠK, DS Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
DF2014/163 150,04 04.07.2014 voda OU,MŠ,KD Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
DF2014/164 637,51 04.07.2014 Audit IUZ za rok 2013 RVC Senica s.r.o.
DF2014/165 125,00 04.07.2014 Systemová podpora URBIS 3.št.2014 MADE spol.s r.o.
DF2014/166 92,80 04.07.2014 Réžia MŠ 6/14 Základná škola Gbeľany
DF2014/167 45,66 07.07.2014 telefonne hovory OU 6/14 Slovak Telekom,a.s.
DF2014/168 19,57 07.07.2014 telefony MŠ 6/14 Slovak Telekom,a.s.
DF2014/169 23,18 07.07.2014 internet knižnica - 6/14 Slovak Telekom,a.s.
DF2014/170 25,38 07.07.2014 internet OU - 6/14 Slovak Telekom,a.s.
DF2014/171 36,40 07.07.2014 Tlačivá pre MŠ ŠEVT a.s.
DF2014/172 1 025,86 09.07.2014 Vývoz odpadu 6/14 T+T, a.s.
DF2014/173 26 332,10 09.07.2014 Gbeľany-chodník a priľahlé plochy AA Staviteľ
DF2014/174 1 465,42 09.07.2014 Materiál - výsadba okolo kostola EKOFIT s.r.o.
DF2014/175 816,00 11.07.2014 Stav.dozor - DS Ing.Vankuš Vladimír
DF2014/176 630,02 15.07.2014 železo-zábradlia okolo potoka FERONA SLOVAKIA a.s.
DF2014/177 725,33 16.07.2014 Dodávka a montáž žalúzií do ZŠ LIMA EU s.r.o.
DF2014/178 963,00 17.07.2014 Zhotevenie prejazdov cez žľaby Miroslav Milo
DF2014/179 1 751,16 17.07.2014 Práce v priestoroch ZŠ Ján Remek
DF2014/180 990,00 18.07.2014 Vypracovanie projektu - výsadba zelene MA-LA, s.r.o.
DF2014/181 1 210,00 24.07.2014 Sekčná brána - garáž PO Compromis s.r.o.
DF2014/182 70,00 28.07.2014 čist.práce v MŠ Lapoš Marek
DF2014/183 11,02 28.07.2014 separovaný zber Zduženie obcí
DF2014/184 3 230,90 28.07.2014 Elektro-práce ZŠ Ďurana Miroslav
DF2014/185 17 910,94 28.07.2014 Rekonštrukcia strechy PMGSTAV SK, s.r.o.
DF2014/186 90,13 29.07.2014 savica FLORIAN, s.r.o.

 

DF2014/187 576,00 31.07.2014 tlač bulletinu DHZ Anna Buchtová Varínska
DF2014/188 60,42 31.07.2014 Orange popl. 7/14 Orange Slovensko a.s
DF2014/189 640,00 04.08.2014 Služby v obci - kosenie, upratovanie Richard Franek
DF2014/190 135,00 04.08.2014 Plyn 8/14 Slovenský plynárenský priemysel.,a.s
DF2014/191 17,80 04.08.2014 Rastrové údaje máp z Ústredného archívu Geodetický a kartografický ústav Bratislava
DF2014/192 31,87 04.08.2014 lekárska prehliadka ICOM PLUS, s.r.o.
DF2014/193 163 473,17 05.08.2014 Stavebné práce - nadstavba MŠ PMGSTAV SK, s.r.o.
DF2014/194 308,52 05.08.2014 Montáž kábelových spojek Ďurana Miroslav
DF2014/195 1 000,00 05.08.2014 Stavebný dozor MŠ - 7/14 Ing.Vankuš Vladimír
DF2014/196 26,44 07.08.2014 Internet OU - 7/14 Slovak Telekom,a.s.
DF2014/197 23,18 07.08.2014 Internet knižnica - 7/14 Slovak Telekom,a.s.
DF2014/198 531,54 11.08.2014 Dodávka a montáž žalúzií do ZŠ-ŠKD LIMA EU s.r.o.
DF2014/199 70,49 07.08.2014 Telefon OU 7/14 Slovak Telekom,a.s.
DF2014/200 395,00 07.08.2014 Zariadenia pre KD - kompresor HK Plus s.r.o.
DF2014/201 6 211,50 18.08.2014 čistiaci stroj na ihrisko DECMAN - Mandecki Robert
DF2014/202 115,20 18.08.2014 školenie - aktivačné práce Ing.SOKOL Ivan - INPEKO
DF2014/203 1 548,78 19.08.2014 Komunálny odpad - 7/2014 T+T, a.s.
DF2014/204 546,00 19.08.2014 uniformy - PO FIRE systém
DF2014/205 18,47 19.08.2014 Telefon MŠ 7/2014 Slovak Telekom,a.s.
DF2014/206 11 527,20 20.08.2014 Prípojka vody TRIOMONT Žilina s.r.o.
DF2014/207 2 040,00 22.08.2014 zemné práce-chodník hlavná cesta Vladimír Ďurnek
DF2014/208 50,00 26.08.2014 Projekt statika - medzistrop v kotolni ZŠ Ing.Štefan Halvoň
DF2014/209 300,00 26.08.2014 Projekt statika - oprava mosta Ing.Štefan Halvoň
DF2014/210 50,00 26.08.2014 Projekt statika - nadstavba MŠ Ing.Štefan Halvoň
DF2014/211 397,98 26.08.2014 Skrine pre ZŠ Duraj, s.r.o.
DF2014/212 14 629,82 27.08.2014 Rekonštrukcia tried - družina ZŠ AA Staviteľ
DF2014/213 23 952,70 27.08.2014 Rekonštrukcia  tried - ZŠ Gbeľany AA Staviteľ
DF2014/214 121,39 28.08.2014 Knihy do knižnice IKAR a.s.
DF2014/215 65,09 28.08.2014 Orange - poplatky za 8/14 Orange Slovensko a.s
DF2014/216 77,97 28.08.2014 Odb.publikácie pre MŠ Raabe
DF2014/217 1 784,64 28.08.2014 Plastové kontajnery MEVA-SK s.r.o.
DF2014/218 350,00 30.08.2014 Vystúpenie na oslávách 90.výročia DHZ Gbeľany Folklórny súbor Rovňan
DF2014/219 1 000,00 30.08.2014 Umelecké vystúpenie-skupina ARZÉN 30.08.2014 ARZÉN, občianské združenie
DF2014/220 450,00 30.08.2014 Vystúpenie folklórneho súboru z Terchovej Miestne kultúrne stredikso
DF2014/221 270,00 02.09.2014 Občerstvenie na akciu - 1. farské hry UNISTAV Teplička s.r.o.
DF2014/222 8 227,16 02.09.2014 Demontáž a montáž vchodových dverí na budove ZŠ MA-NA, s.r.o.
DF2014/223 576,00 02.09.2014 Tlač a sprac.Gbelianské noviny 4emotion, s.r.o.
DF2014/224 387,60 02.09.2014 Práce pji čistení potoka MINEX PLUS s.r.o.
DF2014/225 279,00 02.09.2014 Záloha plyn 9/14 Slovenský plynárenský priemysel.,a.s
DF2014/226 520,00 03.09.2014 Práce v obci - kosenie Richard Franek
DF2014/227 91,00 03.09.2014 Všeob.zodpovednosť pri poskytovaní UNIQA poisťovňa, a.s.
DF2014/228 1 000,00 03.09.2014 Stav.dozor - nadstavba MŠ 8/14 Ing.Vankuš Vladimír
DF2014/229 10 207,27 03.09.2014 Rekonštrukcia fasády KD PMGSTAV SK, s.r.o.
DF2014/230 588,00 04.09.2014 Audit KUZ 2013 RVC Senica s.r.o.
DF2014/231 100,00 04.09.2014 Zverejnenie Pozvánky - oslavy 90. výročia DHZ Petit Press, a.s.
DF2014/232 300,00 05.09.2014 Montáž dverí na Pož.zbrojnici Pavol Franek
DF2014/233 26,44 09.09.2014 Internet OU - 8/2014 Slovak Telekom,a.s.
DF2014/234 23,18 09.09.2014 Internet knižnica - 8/14 Slovak Telekom,a.s.
DF2014/235 45,30 09.09.2014 Telef.hovory OU - 8/2014 Slovak Telekom,a.s.
DF2014/236 18,47 09.09.2014 Telefon MŠ 8/14 Slovak Telekom,a.s.
DF2014/237 280,00 09.09.2014 Vyhotovenie rozpočtu - PO, most Ing.Vankuš Vladimír
DF2014/238 196,56 10.09.2014 Zaistenie pracoviska na prekládku NN Stredoslovenská energetika-Distribúcia a.s.
DF2014/239 181,44 10.09.2014 Zabezpečenie vedenia pri oprave fasády Stredoslovenská energetika-Distribúcia a.s.
DF2014/240 370,80 10.09.2014 Nábytok pre MŠ INSGRAF s.r.o.
DF2014/241 1 287,60 10.09.2014 Zhotovenie reklamenj tabule na Hasičskú zbrojnicu ROSS TRADE, s.r.o.
DF2014/242 58792,03 11.09.2014 Stavebné práce - MŠ 8/14 PMGSTAV SK, s.r.o., Gbeľany
DF2014/243 1 440,00 16.09.2014 Zastrešenie a ozvučnenie - oslavy 90.výročia DHZ INFINEA, s.r.o., Nededza
DF2014/244 300,00 16.09.2014 Práce pri oslavách výročia INFINEA, s.r.o., Nededza
DF2014/245 432,00 16.09.2014 El.revízie v ZŠ - plyn.kotolne

Ďurana Miroslav Gbeľany

DF2014/246 154,03 18.09.2014 Licenčný poplatok hrobové miesta Arian-SK s.r.o., Žilina
DF2014/247 1 567,10 18.09.2014 Vývoz komunálneho odpadu 8/14 T+T, a.s., Žilina
DF2014/248 39,00 19.09.2014 Predplatné časopis VS 2015 Poradca s.r.o., Žilina
DF2014/249 998,40 16.09.2014 Oprava šatní ŠK SDS stavby s.r.o., Gbeľany
DF2014/250 1,00 19.09.2014 Nájom časti vodného toku Gbeliansky potok Slov.vodohospodársky podnik, Pieštany
DF2014/251 153,59 22.09.2014 Kancelárske potreby Lyreco CE, SE, Bratislava
DF2014/252 3 000,00 23.09.2014 Protipovodňové opatrenia na vodnom toku Euro Dotácie, a.s., Žilina
DF2014/253 453,00 24.09.2014 Tonery do farebnej tlačiarne DAMEDIS, s.r.o., Brno
DF2014/254 0,24 24.09.2014 Poplachový systém Slovak Telekom,a.s., Bratislava
DF2014/255 1 320,00 24.09.2104 Protipovodňové opatrenia na vodnom toku Euro Dotácie, a.s., Žilina
DF2014/256 59,39 26.09.2104 Orange 9/14 Orange Slovensko a.s., Bratislava
DF2014/257 135,00 26.09.2014 Materiál pre MŠ Ing.Renáta Štipáková, Závadka nad Hronom
DF2104/258 148,00 26.09.2014 Tonery do tlačiarne DAMEDIS, s.r.o., Brno
DF2014/259 179,40 26.09.2014 Práce plošinou - cintorín AS-KOVO, s.r.o., Teplička nad Váhom
DF2014/260 1 535,38 29.09.0214 Osvetlenie areálu kostola Ďurana Miroslav, Gbeľany
DF2014/261 13200,55 29.09.2104 Rekonštrukcia fasády KD PMGSTAV SK s.r.o., Gbeľany
DF2014/262 93,59 30.09.2104 Knihy do knižnice IKAR a.s., Bratislava
DF2014/263 304,80 30.09.0214 Dopravné zrkadlo AD Prievidza, s.r.o.
DF2014/264 125,00 01.10.2014 Systemová podpora 4/2014 MADE s.r.o., Banska Bystrica
DF2014/265 867,00 01.10.2104 Plyn 10/14 Slovenský plynárensky priemysel., a.s., Bratislava
DF2014/266 1 000,00 02.10.2014 Stavebný dozor MŠ 9/14 Ing.Vankuš Vladimír, Gbeľany
DF2014/267 8,00 02.10.2014 Knihy do knižnice Ing.Janka Hanuliaková, Martin
DF2014/268 10000,00 02.10.2014 Stavebné práce na soche sv.Mareka Mgr.art.Radovan Martinček, Gbeľany
Df2014/269 16035,98 03.10.2014 Rekonštrukcia Pož.zbrojnice AA Staviteľ, Domaniža
DF2014/270

15436,06

03.10.2014 Rekonštrukcia DS AA Staviteľ, Domaniža
DF2014/271 165,00 03.10.2014 Práce - Kosenie cintorín Richard Franek, Gbeľany
DF2014/272 74,00 06.10.2014 Oprava kosačky Agrobon, s.r.o., Žilina
DF2014/273 65,71 06.10.2014 Voda MŠ Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Žilina
DF2014/274 26,44 06.10.2014 Zmluva o pripojení - internet OU Slovak Telekom, a.s., Bratislava
DF2014/275 23,18 06.10.2014 Zmluva o poskytovaní verejných služiek - internet Slovak Telekom, a.s., Bratislava
DF2014/276 104,40 06.10.2014 Réžia MŠ - 9/14 Základná škola Gbeľany
DF2014/277 3 294,91 07.10.2014 Reklamné predmety Jozef Smrhola-Olymp, Santovka
DF2014/278 360,00 09.10.2014 El.revízie v ZŠ - plyn.kotolne Ďurana Miroslav, Gbeľany
DF2014/279 368,00 13.10.2014 Trenírky, stulpcne, lopty - pre CVČ Stenlysport s.r.o., Žilina
DF2014/280 330,00 13.10.2014 Plastový kontajner 770 l MEVA-SK s.r.o., Brzotín
DF2014/281 39,59 13.10.2014 Dod.k zmluve o spok. verejných služieb - telefony O Slovak Telekom, a.s., Bratislava
DF2014/282 18,47 13.10.2014 Dod.k Zmluve o pripojení - Telefon MŠ Slovak Telekom, a.s., Bratislava
DF2014/283 76,00 13.10.2014 Likvidacia nežiad. vegetácie Dušan Ružička-DDD, Gbeľany
DF2014/284 1 632,59 15.10.2014 Preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu T+T, a.s., Žilina
DF2014/285 195,60 15.10.2014 Led svietidlo Anna Šufliarska, Zvolen
DF2014/286 1 080,00 15.10.2014 Kultúrne vystupenie Jakubec Productions, Bratislava
DF2014/287 2 550,00 20.10.2014 Vyhodnotenie projektovej dokumentácie Ing.andrea Slezákova - S.A.M., Žilina
DF2014/288 525,00 20.10.2014 Oprava prečerpávacej stanice TRIOMONT Žilina s.r.o.
DF2014/289 1 148,40 20.10.2014 Montážne práce - prípojka vody družina ZŠ TRIOMONT Žilina, s.r.o.
DF2014/290 87,60 20.10.2014 Práce montážnou plošinou ASZA s.r.o.
DF2014/291 99,60 21.10.2014 Oprava obecného rozhlasu ELMIK Vráble s.r.o.
DF2014/292 120935,28 22.10.2014 Zateplenie a nadstavba školy PMGSTAV SK, s.r.o., Gbeľnay
DF2014/293 11,12 22.10.2014 Knihy do knižnice IKAR a.s., Bratislava
DF2014/294 72,20 27.10.2014 Pracovné zošity - MŠ Raabe, Bratislava
DF2014/295 8,40 27.10.2014 Časopi pre MŠ Raabe, Bratislava
DF2014/296 38,91 27.10.2014 Publ.Dieťa a jeho svet Raabe, Bratislava
DF2014/297 220,00 27.10.2014 Úpráva priestranstva-kostol L&L construct, s.r.o., Teplička nad Váhom
DF2014/298 114,15 27.10.2014 Beton pož.zbrojnicu K-BETON s.r.o., Varín
DF2014/299 96,00 31.10.2014 Seminár - elektronické trhovisko Poradca podnikateľa s.r.o., Žilina
DF2014/230 60,45 31.10.2014 Zmluva o poskytovaní verejných služieb-Orange Orange Slovenskoa.s., Bratislava
DF2014/301 2 198,83 31.10.2014 Preložka vonkajšieho vedenia a elektr. prípojky NN Elektroenerketické montáže, a.s., Žilina
DF2014/302 159,36 31.10.2014 Zmluva o zabezpečení posudkovej činnosti ICOM PLUS, s.r.o., Žilina
DF2014/303

1 000,00

31.10.2014 Stavebný dozor - Zateplenie a nadstavba MŠ Ing.Vankuš Vladimír, Gbeľany
DF2014/304 1432,00 03.11.2014 Dovávka plynu Slovenský pynárenský priemisel.,a.s.
DF2014/305 930,00 03.11.2014 Úprava terénu po výkopových prácach Pavol Franek, Gbeľany
DF2014/306 1 300,00 04.11.2014 Inžinierka činnosť Ing.Vankuš vladimír, Gbeľany
DF2014/307 1 973,35 05.11.2014 Stolové kalendáre

Jozef smrhola-Olymp, Santovka

DF2014/308 100,05 05.11.2014 Réžia MŠ Zákaldná škola Gbeľany
DF2014/309 161,89 05.11.2014 Tonery do farebnej tlačiarne DAMEDIS, s.r.o. Brno
DF2014/310 35,00 10.11.2014 Práce v obci Richard Franek, Gbeľany
DF2014/311 21,50 10.11.2014 Toner do tlačiarne pre MŠ TRIFIT-ZA, Žilina
DF2014/312 71,26 10.11.2014 Dod.k Zmluve o posk. verejných služieb - telefony Slovak Telekom, a.s., Bratislava
DF2014/313 18,47 10.11.2014 Dod.k Zmluve o pripojení - Telefon MŠ Slovak telekom, a.s., Bratislava
DF2014/314 26,44 10.11.2014 Zmluva o pripojení - internet OU Slovak Telekom, a.s., Bratislava
DF2014/315 23,18 10.11.2014 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - internet Slovak telekom, a.s., Bratislava
DF2014/316 375,36 10.11.2014 Inzercia - Úcta k starším Petit Press, a.s., Bratisalva
DF2014/317 378,56 10.11.2014 Servisná oprava zar.v ŠJ GASTROLUX, s.r.o., Žilina
DF2014/318 572,00 10.11.2014 Stromčeky na výsadbu v areáli ZŠ Dušan vajda, Nededza
DF2014/319 175,88 13.11.2014 Poistene majetok - multifunkčne ihrisko Kooperativa, Žilina
DF2014/320 685,20 13.11.2014 Poistenie nehnuteľný majetok obce Kooperativa, Žilina
DF2014/321 210,00 14.11.2014 Informačný systém URBIS MADE spol.s.r.o., Banská Bystrica
DF2014/322 350,00 14.11.2014 Revízia Bezpečnostného projektu SOMI Applications, s.r.o., Banská Bystrica
DF2014/323 531,08 18.11.2014 Kanc.potreby,tonery Lyreco CE, SE, Bratislava
DF2014/324 21,31 18.11.2014 Separovaný zber Združenie obcí, Varín
DF2014/325 1 726,65 18.11.2014 Preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu T + T, a.s., Žilina
DF2014/326 17 031,62 18.11.2014 Zateplenie a nadstavba škôlky PMGSTAV SK, s.r.o., Gbeľany
DF2014/327 932,40 19.11.2014 Označenie OU a montáž držiaka vlajok ROSS TRADE, s.r.o., Žilina
DF2014/328 39,00 25.11.2014 Dezinsekčne práce DS Dušan Rúžička-DDD, Gbeľany
DF2014/329 12,00 25.11.2014 Prezutie pneumatik Dušan Rúžička-DDD, Gbeľany
DF2014/330 38,91 25.11.2014 Publikacia- Pedag.diag. v praxi MŠ RAABE, Bratislava
DF2014/331 600,00 25.11.2014 Revízia rozvádzačou v ZŠ Ďurana Miroslav, Gbeľany
DF2014/332 263,88 25.11.2014 Stolové kalendáre Jozef Smrhola-Olymy, Santovka
DF2014/333 1,15 25.11.2014 Dod.k Zmluve o posk. verejných služieb - telefony Slovak Telekom, a.s., Bratislava
DF2014/334 1 000,00 26.11.2014 Lyžiarsky výcvik - žiaci ZŠ-CVČ SKI CENTRUM NIŽNÁ-UHLISKÁ s.r.o.
DF2014/335 300,00 28.11.2014 Folkl.vystúpenie Folklórny súbor Rovňan, Veľké Rovné
DF2014/336 59,48 28.11.2014 Poskytovanie verejných služieb-Orange Orange Slovensko a.s., Bratislava
DF2014/337 763,00 28.11.2014 Terenne úpravy v obci Vladimír Ďurnek, Gbeľany
DF2014/338 47,81 28.11.2014 Zmluva o zabezpečení posudkovej činnosti ICOM PLUS, s.r.o., Žilina

DF2014/339

1 305,73 28.11.2014 Štrukturovaná kabeláž budova MŠ ATT servis, s.r.o., Žilina
DF2014/340 67,60 01.12.2014 Obecné noviny rok 2015 INPROST s.r.o., Bratislava
DF2014/341 28,30 01.12.2014 Knihy do knižnice IKAR a.s., Bratislava
DF2014/342 1 648,53 01.12.2014 Oprava chodníkov, parkovisko

AA Staviteľ, Domaniža

DF2014/343 861,94 01.12.2014 Spevnené plochy okolo kostola AA Staviteľ, Domaniža
DF2014/344 4 727,39 01.12.2014 Gbeľany - chodník a priľahlé plochy AA Staviteľ, Domaniža
DF2014/345 151,85 03.12.2014 Material na opravu odpadov STAVS-ART, Gbeľany
DF2014/346 95,70 03.12.2014 Réžia MŠ 11/14 Základná škola Gbeľany
DF2014/347 41,20 05.12.2014 Dod.k Zmluve o posk. verejných služieb - telefony Slovak Telekom, a.s., Bratislava
DF2014/348 18,47 05.12.2014 DOD.k Zmluve o pripojení - telefon MŠ Slovak Telekom, a.s., Bratislava
DF2014/349 23,18 05.12.2014 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - internet Slovak Telekom, a.s., Bratislava
DF2014/350 26,44 05.12.2014 zmluva o pripojení - internet OU Slovak Telekom, a.s., Bratislava
DF2014/351 414,00 05.12.2014 Predelovanie steny do MŠ NOMlland s.r.o., Košice
DF2014/352 655,00 05.12.2014 Občerstvenie - akcia v obci APS MONTANA, s.r.o., Terchová
DF2014/353 691,20 10.12.2014 Tlač - GB.noviny 4emotion, s.r.o., Žilina
DF2014/354 390,00 10.12.2014 Stavebný dozor - Zateplenie a nadstavba MŠ Ing. Vankuš Vladimír, Gbeľany
DF2014/355 76,80 10.12.2014 Predĺženie domeny - licencia Blueweb s.r.o., Žilina
DF2014/356 8 962,27 10.12.2014 Chodník a oprava OU Gbeľany PMGSTAV SK, s.r.o., Gbeľany
DF2014/357 7 557,19 10.12.2014 Prestrešenie chodníka OU - KD PMGSTAV SK, s.r.o., Gbeľany
DF2014/358 87 225,36 10.12.2014 Zateplenie a nadstavba škôlky PMGSTAV SK, s.r.o., Gbeľany
DF2014/359 66,19 10.12.2014 Knihy do knižnice Knihy Sova, s.r.o., Prievidza
DF2014/360 39,96 10.12.2014 Preplatok za vedenie účtu CP Dexia banka, Žilina
DF2014/361 16,74 10.12.2014 Tlačivá na DzN INPROST s.r.o., Bratislava
DF2014/362 231,77 12.12.2014 Rozbor pitnej vody v MŠ Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Žilina
DF2014/363 6 739,68 15.12.2014 Chodnik a oprava OU Gbešany PMGSTAV SK, s.r.o., Gbeľany
DF2014/364 127,56 16.12.2014 Hasiace prístroje PYROSTOP Hanuliak s.r.o., Žilina
DF2014/365 307,44 16.12.2014 Dávkovače pre MŠ KBM, s.r.o., Žilina
DF2014/366 90,14 13.12.2014 Oprava audiosetu ATT servis, s.r.o., Žilina
DF2014/367 1 919,63 18.12.2014 Preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu T + T, a.s., Žilina
DF2014/368 167,10 22.12.2014 Vyšetrenie pitnej vody Regionálny úrad verej.zdravotníctva, Žilina
DF2014/369 32,40 22.12.2014 Časopis - knižnica Slovenská pošta a.s., Banská Bystrica
DF2014/370 89,28 22.12.2014 Časopis - knižnica Slovenská pošta a.s., Banská Bystrica
DF2014/371 7,20 22.12.2014 Časopis MŠ Slovenská pošta a.s., Banská Bystrica
DF2014/372 120,00 22.12.2014 Export údajov z reg.nehn.-DzN NIS SR, a.s., Bratislava
DF2014/373 120,00 22.12.2014 Čistenie kobercou MŠ Lapoš Marek, Žilina
DF2014/374 2 927,50 23.12.2014 Nábytok pre MŠ INSGRAF s.r.o., Šala
DF2014/375 224,90 23.12.2014 Stravov. služby-ukončenia roka UNISTAV Teplička s.r.o.
DF2014/376 999,00 23.12.2014 Odb. prehliadky plinových zariuadení Tomáš Balcerčík, Námestovo
DF2014/377 109,03 23.12.2014 Inštalacia Swirch ATT servis, s.r.o., Žilina
DF2014/378 894,00 23.12.2014 Skrine do MŠ GABOR STEEL s.r.o., Čadca
DF2014/379 894,00 23.12.2014 Skrine do MŠ GABOR STEEL s.r.o., Čadca
DF2014/380 372,00 23.12.2014 Skrine do MŠ GABOR STEEL s.r.o., Čadca
DF2014/381 384,00 23.12.2014 Skrine do MŠ GABOR STEEL s.r.o., Čadca
DF2014/382 384,00 23.12.2014 Skrine do MŠ GABOR STEEL s.r.o., Čadca
DF2014/383 15,94 30.12.2014 Zmluva o zabezpečení posudkovej činnosti ICOM PLUS, s.r.o., Žilina
DF2014/384 37,91 30.12.2014 Publikacia pre MŠ Raabe, Bratislava
DF2014/385 33,00 30.12.2014 Sieť na textilné dekorácie NoMlland s.r.o., Košice
DF2014/386 28 776,35 30.12.2014 ZoD - Nadstavba MŠ PMGSTAV SK, s.r.o., Gbeľany
DF2014/387 11 984,52 30.11.2014 ZoD - Nadstavba MŠ PMGSTAV SK, s.r.o., Gbeľany
DF2014/388 23,18 05.01.2015 Zmluva o poskytovaní verejních služieb - internet Slovak Telekom, a.s., Bratislava
DF2014/389 26,44 05.01.2015 Zmluva o poskytovaní verejních služieb - internet Slovak Telekom, a.s., Bratislava
DF2014/390 76,29 05.01.2015 Zmluva o poskytovaní verejních služieb - Orange Orange Slovensko a.s., Bratislava
DF2014/391 500,00 05.01.2015 Stavebný dozor - zateplenie a nadstavba MŠ Ing. Vankuš Vladimír, Gbeľany
DF2014/392 76,85 05.01.2015 Réžia MŠ 12/14 Základna škola Gbeľnay
DF2014/393 18,47 05.01.2015 Dod.k zmluve o pripojení - telefon MŠ Slovak Telekom, a.s., Bratislava
DF2014/394 53,10 05,01.2015 Dod.k zmluve o posk.verejných služieb - telefony Slovak Telekom, a.s., Bratislava
DF2014/395 40,53 07.01.2015 Vodné DS, ŠK Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Žilina
DF2014/396

81,04

12.01.2015 Vodné, stočné KD Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Žilina
DF2014/397 1 167,96 12.01.2015 Preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu 12/14 T + T, a.s., Žilina
DF2014/398 2 408,05 12.01.2015 Plyn SPP Žilina

Zverejňovanie

Sviatok

Meniny má Viliam, Vilhelm, Elektra, Elma, Vilhelmína

Zajtra má meniny Vilma, Elmar, Maxim, Maxima

Farský úrad

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6
1
7 8 9 10 11 12
1
13 14 15 16 17 18
1
19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1
1
2

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Virtuálna prehliadka

Virtuálna prehliadka obce Gbeľany

BEZPLATNÉ WI-FI

Aktuálne počasie

dnes, utorok 28. 5. 2024
mierny dážď 25 °C 11 °C
streda 29. 5. slabý dážď 21/13 °C
štvrtok 30. 5. slabý dážď 22/11 °C
piatok 31. 5. slabý dážď 18/12 °C

Môžete mať záujem