Menu
Obec Gbeľany
obecGbeľany

Rok 2014


 

číslo DF Hodnota EUR Dátum doručenia Predmet Dodávateľ
DF2014/1 1 799,00 02.01.2014 záloha plyn 1/2014 Slov.plyn.priem.,a.s
DF2014/2 125,00 02.01.2014 systemová podpora 1.št.2014 MADE spol.s r.o.
DF2014/3 100,05 13.01.2014 réžia MŠ Základná škola Gbeľany
DF2014/4 326,40 15.01.2014 licencia programu VEMA, s.r.o.
DF2014/5 257,32 17.01.2014 kancelárske potreby Lyreco CE, SE
DF2014/6 10,42 20.01.2014 kancelárske potreby Lyreco CE, SE
DF2014/7 3 570,22 27.01.2014 Spevnené plochy pod kontajnery Pavol Franek
DF2014/8 59,39 27.01.2014 poplatok Orange 1/14 Orange Slovensko a.s
DF2014/9 18,34 27.01.2014 separovaný zber Zduženie obcí
DF2014/10 60,00 29.01.2014 Inzercia v novinách ŽV Publishing House, a.s
DF2014/11 1 743,00 03.02.2014 záloha plyn 2/14 Slov.plyn.priem.,a.s
DF2014/12 114,55 05.02.2014 réžia MŠ 1/2014 Základná škola Gbeľany
DF2014/13 1 242,00 05.02.2014 platové nádoby 120l MEVA-SK s.r.o.
DF2014/14 42,06 05.02.2014 Publikácia pre MŠ Raabe
DF2014/15 37,91 05.02.2014 Publikácia pre MŠ Raabe
DF2014/16 81,92 05.02.2014 telefony OU Slovak Telekom,a.s.
DF2014/17 23,18 05.02.2014 internet - knižnica Slovak Telekom,a.s.
DF2014/18 38,65 05.02.2014 internet - OU Slovak Telekom,a.s.
DF2014/19 189,12 06.02.2014 Oprava skrinky ARDSYSTÉM s.r.o.
DF2014/20 557,04 06.02.2014 hasičská zástava Peter Novák LTM
DF2014/21 56,92 06.02.2014 orientačné čísla Jozef Smrhola-Olymp
DF2014/22 5 346,00 07.02.2014 školské tabule - 11 ks TABELA s.r.o.

 

DF2014/23 650 10.02.2014 Spracovanie rozpočtu - nadstavba MŠ Ing.Vankuš Vladimír
DF2014/24 534 10.02.2014 Notebook  HP Omega IT SK, s.r.o.
DF2014/25 47,4 10.02.2014 externý disk Omega IT SK, s.r.o.
DF2014/26 174,35 10.02.2014 knihy do knižnice IKAR a.s.
DF2014/27 22,87 10.02.2014 telefonne hovory MŠ 2/14 Slovak Telekom,a.s.
DF2014/28 442,8 11.02.2014 prerábanie vody v ZŠ Ján Remek
DF2014/29 49,86 11.02.2014 toner do tlačiarne Lyreco CE, SE
DF2014/30 1082,48 14.02.2014 Vývoz komunálneho odpadu T+T, a.s.
DF2014/31 999,6 17.02.2014 Elektro-práce v šatniach ŠK Ďurana Miroslav
DF2014/32 18 18.02.2014 Príprava údajov Geodetický a kartografický ústav Bratislava
DF2014/33 962 18.02.2014 Sieťkovanie a omiestanie Miroslav Milo
DF2014/34 179,52 21.02.2014 Poskytnutie právnej pomoci JUDr.Irena Šurinová
DF2014/35 164,76 24.02.2014 dátové prepojenie ATT servis, s.r.o.
DF2014/36 59,39 24.02.2014 poplatok Orange 2/2014 Orange Slovensko a.s
DF2014/37 0,12 24.02.2014 telef.-poplach.systém Slovak Telekom,a.s.
DF2014/38 1461,12 28.02.2014 rozšírenie rozhlasu JT ELMIK Vráble s.r.o.
DF2014/39 26 28.02.2014 Vlajka a zástava SR Signo, s.r.o.
DF2014/40 300 28.02.2014 Práce v priestoroch KD Franek Richard
DF2014/41 1644 03.03.2014 plyn 3/2014 Slovenský plynárenský priemysel.,a.s
DF2014/42 35,86 04.03.2014 internet - knižnica Slovak Telekom,a.s.
DF2014/43 23,18 04.03.2014 internet - OU Slovak Telekom,a.s.
DF2014/44 48,71 04.03.2014 telefonne hovory OU Slovak Telekom,a.s.
DF2014/45 18,47 04.03.2014 telefonne hovory MŠ Slovak Telekom,a.s.
DF2014/46 260,26 07.03.2014 kancelárske potreby Lyreco CE, SE
DF2014/47 501,6 07.03.2014 Šatníkové lavice metaloBox
DF2014/48 98,6 07.03.2014 réžia MŠ - 2/2014 Základná škola Gbeľany
DF2014/49 39,41 11.03.2014 Vyjadrenie k ÚP Hydromeliorácie, š.p.
DF2014/50 1435,55 14.03.2014 zmesový komunálny odpad T+T, a.s.
DF2014/51 1,2 14.03.2014 Kúpa pozemkov Žilina Invest s.r.o.
DF2014/52 9,88 17.03.2014 Doplatok lyž.výcvik ZŠ-CVČ SKI CENTRUM NIŽNÁ-UHLISKÁ s.r.o.
DF2014/53 9,5 18.03.2014 Knihy do knižnice Ing.Janka Hanuliaková
DF2014/54 990 20.03.2014 Vypracovanie projektu - výsadba zelene okolo kosto MA-LA, s.r.o.
DF2014/55 29,25 20.03.2014 Poradenské služby Andrea Sedliaková
DF2014/56 132 20.03.2014 Licencia portálu NIP SR NIS SR , a.s.
DF2014/57 518,64 24.03.2014 Zametanie ulíc AGAT
DF2014/58 33,5 24.03.2014 Prevádzkovnie hudobnej produkcie Slovgram
DF2014/59 59,39 24.03.2014 telef.hovory-Orange 3/14 Orange Slovensko a.s
DF2014/60 0,36 26.03.2014 poplachový systém Slovak Telekom,a.s.
DF2014/61 2544,29 27.03.2014 Osvetlenie areálu kostola Ďurana Miroslav
DF2014/62 24 27.03.2014 Územný plán Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
DF2014/63 38,91 27.03.2014 Publikácia pre MŠ Raabe
DF2014/64 40,41 27.03.2014 Publikácia pre MŠ Raabe
DF2014/65 90 27.03.2014 školné DHZ Dobrovoľná požiarna ochrana SR
DF2014/66 15,94 01.04.2014 Lekársky posudok ICOM PLUS, s.r.o.
DF2014/67 190 02.04.2014 Podklady pre stav.úpravy DS Ing.Vankuš Vladimír
DF2014/68 901 02.04.2014 odber plynu za 4/14 Slovenský plynárenský priemysel.,a.s
DF2014/69 125 02.04.2014 Systemová podpora 2.št.2014 MADE spol.s r.o.
DF2014/70 48 03.04.2014 kontrola kamerového systému Ján Belan - BVM alarm systém
DF2014/71 112,94 03.04.2014 služby-scenovanie Zdenko Chupáň - MAPE
DF2014/72 29863,14 04.04.2014 Stav.práce na vodnom toku Gbeľany M+M stav s.r.o.
DF2014/73 133,4 04.04.2014 réžia MŠ 3/14 Základná škola Gbeľany
DF2014/74 425 07.04.2014 Práce v priestoroch KD Franek Richard
DF2014/75 208,76 07.04.2014 Knihy do knižnice IKAR a.s.
DF2014/76 142,92 08.04.2014 práce autožeriavom UNISTAV Teplička s.r.o.
DF2014/77 120,47 08.04.2014 voda MŠ, OU, KD Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
DF2014/78 63,84 08.04.2014 telefon OU 3/14 Slovak Telekom,a.s.
DF2014/79 18,47 08.04.2014 telefon MŠ 3/14 Slovak Telekom,a.s.
DF2014/80 35,86 08.04.2014 internet OU 3/14 Slovak Telekom,a.s.
DF2014/81 23,18 08.04.2014 Internet knižnica 3/14 Slovak Telekom,a.s.
DF2014/82 1618,73 10.04.2014 vývoz odpadu T+T, a.s.
DF2014/83 266 10.04.2014 búracie práce Vladimír Ďurnek
DF2014/84 6208 10.04.2014 Kosačka, vozík posypový Agrobon, s.r.o.
DF2014/85 680 14.04.2014 stavebný dozor - úprava potoka Ing.Vankuš Vladimír
DF2014/86 110 14.04.2014 Spracovanie rozpočtu - Oplotenie ZŠ Ing.Vankuš Vladimír
DF2014/87 358,8 16.04.2014 právna pomoc JUDr.Irena Šurinová
DF2014/88 203,28 23.04.2014 čist.potreby pre KD KBM, s.r.o.
DF2014/89 806,89 23.04.2014 Osvetlenie areálu kostola Ďurana Miroslav
DF2014/90 69,24 23.04.2014 preprava koreňov UNISTAV Teplička s.r.o.
DF2014/91 258 23.04.2014 práce montážnou plošinou AS-KOVO, s.r.o.
DF2014/92 102,5 24.04.2014 hasičský materiál FIRE systém
DF2014/93 11,06 25.04.2014 separovaný zber Zduženie obcí
DF2014/94 60 28.04.2014 noviny Petit Press, a.s.
DF2014/95 28074,58 28.04.2014 oprava DS AA Staviteľ
DF2014/96 334 30.04.2014 did.pomôcky pre MŠ ELARIN, s.r.o.
DF2014/97 23,18 05.05.2014 internet OU 4/14 Slovak Telekom,a.s.
DF2014/98 17,16 05.05.2014 internet knižnica 4/14 Slovak Telekom,a.s.
DF2014/99 41,44 05.05.2014 telefony OU 4/14 Slovak Telekom,a.s.
DF2014/100 936 05.05.2014 nerezové zábradlie - DS NEREZOX s.r.o.
DF2014/101 200 05.05.2014 právne služby JUDr. Terézia Krohová
DF2014/102 126,15 06.05.2014 réžia MŠ 4/14 Základná škola Gbeľany
DF2014/103 344 06.05.2014 plyn 5/14 Slovenský plynárenský priemysel.,a.s
DF2014/104 59,39 06.05.2014 hovorné 4/14 Orange Slovensko a.s
DF2014/105 0,06 06.05.2014 zabezpeč.systém Slovak Telekom,a.s.
DF2014/106 365 07.05.2014 práce DS Franek Richard
DF2014/107 157,54 09.05.2014 kanc.potreby Lyreco CE, SE
DF2014/108 245,95 09.05.2014 Odb.publikácie 2015 Poradca podnikateľa spol. s r.o.
DF2014/109 700 11.05.2014 Hudobná produkcia - Deň matiek 11.5.2014 Viera Puterová - FLÓRA
DF2014/110 60 11.05.2014 Inzercia My ŽN-vyberové konanie RŠ Petit Press, a.s.
DF2014/111 18,47 11.05.2014 telefon MŠ 4/14 Slovak Telekom,a.s.
DF2014/112 166 11.05.2014 detské ochranné vesty-na  akciu MDD "Battechnik"
DF2014/113 3480,79 14.05.2014 Materiál - výsadba okolo kostola EKOFIT s.r.o.
DF2014/114 6,00 14.05.2014 Poplatok za vyjadrenie existencie TKZ Slovak Telekom,a.s.
DF2014/115 96,00 14.05.2014 Výkopové práce TRI-ON s.r.o.
DF2014/116 257,82 14.05.2014 Hadica, nosič hadíc FLORIAN, s.r.o.
DF2014/117 139,20 14.05.2014 Preprava žiakov ZŠ Hodoň Ján
DF2014/118 2 132,02 16.05.2014 Ozvučenie Domu smútku Gbeľany TM Sound, s.r.o.
DF2014/119 3 469,75 16.05.2014 Komunálny odpad T+T, a.s.
DF2014/120 120,00 21.05.2014 Renovácia lavíc v DS Dušan Káger ml.
DF2014/121 699,60 23.05.2014 Dodávka a montáž žalúzií v KD LIMA EU s.r.o.
DF2014/122 1 905,60 26.05.2014 Dodávka a montáž kamerový systém ZŠ ihrisko Ján Belan - BVM alarm systém
DF2014/123 40,41 26.05.2014 Publikácia Dieťa a jeho svet Raabe
DF2014/124 39,81 26.05.2014 Publikácia Dieťa a jeho svet Raabe
DF2014/125 90,00 26.05.2014 Mulčovanie zelenej hmoty AGRA-VÁH, s.r.o.
DF2014/126 0,52 26.05.2014 zabezpeč.systém Slovak Telekom,a.s.
DF2014/127 50,07 26.05.2014 telef.hovory-Orange  5/14 Orange Slovensko a.s
DF2014/128 61,49 30.05.2014 Licencia ESET PC SEMA s.r.o.
DF2014/129 387,50 30.05.2014 Vybavenie do fitnes ZŠ Duvlan s.r.o.
DF2014/130 146,00 02.06.2014 plyn 6/14 Slovenský plynárenský priemysel.,a.s
DF2014/131 510,00 03.06.2014 Práce v priestoroch cintorína Franek Richard
DF2014/132 184,80 03.06.2014 dopravné zrkadlo AD Prievidza, s.r.o.
DF2014/133 1 356,90 05.06.2014 Bežecký pás a náradie do fit KD FIT PLUS spol. s r.o.
DF2014/134 121,80 05.06.2014 réžia MŠ 5/14 Základná škola Gbeľany
DF2014/135 24,00 05.06.2014 čistiaci prostriedok GRANITI, s.r.o.
DF2014/136 2 199,00 05.06.2014 Prekládka vonk.vedenia a el.prípojky NN Elektroenergetické montáže, a.s.
DF2014/137 23,93 06.06.2014 internet OU - 5/14 Slovak Telekom,a.s.
DF2014/138 23,18 06.06.2014 internet - knižnica 5/14 Slovak Telekom,a.s.
DF2014/139 41,93 06.06.2014 telefón OU - 5/14 Slovak Telekom,a.s.
DF2014/140 18,47 06.06.2014 telefón MŠ - 5/14 Slovak Telekom,a.s.
DF2014/141 1 687,00 10.06.2014 komunálny odpad T+T, a.s.
DF2014/142 122,76 10.06.2014 kancelárske potreby Lyreco CE, SE
DF2014/143 15,60 10.06.2014 Obecné noviny - doplatok r.2014 INPROST s.r.o.
DF2014/144 12 211,56 16.06.2014 Oplotenie pri ZŠ a priľahlé plochy AA Staviteľ
DF2014/145 2 040,00 16.06.2014 Verejné obstarávanie - MŠ DGB consult, s.r.o.
DF2014/146 89,00 16.06.2014 Likvidácia nežiadúcej vegetácie Dušan Rúžička-DDD
DF2014/147 600,00 18.06.2014 montáž lavíc do DS Dušan Káger ml.
DF2014/148 3,60 18.06.2014 Časopis Predškolská výchova Slovenská pošta a.s.
DF2014/149 341,76 20.06.2014 Vyhľadanie chyby na vodovodnom potrubí AQUA DEFEKT, s.r.o.
DF2014/150 535,20 23.06.2014 Usb kľúče a papierové tašky MM PARTNERS SLOVAKIA, s.r.o.
DF2014/151 8,40 25.06.2014 časopis MŠ Raabe
DF2014/152 16,00 25.06.2014 Publikácia MŠ Marián Matejka-Printcity
DF2014/153 60,73 27.06.2014 mobil 6/14 Orange Slovensko a.s
DF2014/154 387,32 30.06.2014 Látka na lavičky do DS Drevonab jplus s.r.o.
DF2014/155 160,00 30.06.2014 školenie PO, OBP, požiarna kniha Prajdák Milan
DF2014/156 135,00 02.07.2014 plyn 7/14 Slovenský plynárenský priemysel.,a.s
DF2014/157 600,00 03.07.2014 Kosenie cintorín, Upratovacie sl.MŠ Richard Franek
DF2014/158 155,61 03.07.2014 Knihy do knižnice IKAR a.s.
DF2014/159 847,20 03.07.2014 LED svietidlá Anna Šufliarska
DF2014/160 140,99 03.07.2014 Vozík umývací do DS ADLERR, s.r.o.
DF2014/161 158,02 03.07.2014 materiál pre VO KP s.r.o.
DF2014/162 46,00 04.07.2014 voda ŠK, DS Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
DF2014/163 150,04 04.07.2014 voda OU,MŠ,KD Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
DF2014/164 637,51 04.07.2014 Audit IUZ za rok 2013 RVC Senica s.r.o.
DF2014/165 125,00 04.07.2014 Systemová podpora URBIS 3.št.2014 MADE spol.s r.o.
DF2014/166 92,80 04.07.2014 Réžia MŠ 6/14 Základná škola Gbeľany
DF2014/167 45,66 07.07.2014 telefonne hovory OU 6/14 Slovak Telekom,a.s.
DF2014/168 19,57 07.07.2014 telefony MŠ 6/14 Slovak Telekom,a.s.
DF2014/169 23,18 07.07.2014 internet knižnica - 6/14 Slovak Telekom,a.s.
DF2014/170 25,38 07.07.2014 internet OU - 6/14 Slovak Telekom,a.s.
DF2014/171 36,40 07.07.2014 Tlačivá pre MŠ ŠEVT a.s.
DF2014/172 1 025,86 09.07.2014 Vývoz odpadu 6/14 T+T, a.s.
DF2014/173 26 332,10 09.07.2014 Gbeľany-chodník a priľahlé plochy AA Staviteľ
DF2014/174 1 465,42 09.07.2014 Materiál - výsadba okolo kostola EKOFIT s.r.o.
DF2014/175 816,00 11.07.2014 Stav.dozor - DS Ing.Vankuš Vladimír
DF2014/176 630,02 15.07.2014 železo-zábradlia okolo potoka FERONA SLOVAKIA a.s.
DF2014/177 725,33 16.07.2014 Dodávka a montáž žalúzií do ZŠ LIMA EU s.r.o.
DF2014/178 963,00 17.07.2014 Zhotevenie prejazdov cez žľaby Miroslav Milo
DF2014/179 1 751,16 17.07.2014 Práce v priestoroch ZŠ Ján Remek
DF2014/180 990,00 18.07.2014 Vypracovanie projektu - výsadba zelene MA-LA, s.r.o.
DF2014/181 1 210,00 24.07.2014 Sekčná brána - garáž PO Compromis s.r.o.
DF2014/182 70,00 28.07.2014 čist.práce v MŠ Lapoš Marek
DF2014/183 11,02 28.07.2014 separovaný zber Zduženie obcí
DF2014/184 3 230,90 28.07.2014 Elektro-práce ZŠ Ďurana Miroslav
DF2014/185 17 910,94 28.07.2014 Rekonštrukcia strechy PMGSTAV SK, s.r.o.
DF2014/186 90,13 29.07.2014 savica FLORIAN, s.r.o.

 

DF2014/187 576,00 31.07.2014 tlač bulletinu DHZ Anna Buchtová Varínska
DF2014/188 60,42 31.07.2014 Orange popl. 7/14 Orange Slovensko a.s
DF2014/189 640,00 04.08.2014 Služby v obci - kosenie, upratovanie Richard Franek
DF2014/190 135,00 04.08.2014 Plyn 8/14 Slovenský plynárenský priemysel.,a.s
DF2014/191 17,80 04.08.2014 Rastrové údaje máp z Ústredného archívu Geodetický a kartografický ústav Bratislava
DF2014/192 31,87 04.08.2014 lekárska prehliadka ICOM PLUS, s.r.o.
DF2014/193 163 473,17 05.08.2014 Stavebné práce - nadstavba MŠ PMGSTAV SK, s.r.o.
DF2014/194 308,52 05.08.2014 Montáž kábelových spojek Ďurana Miroslav
DF2014/195 1 000,00 05.08.2014 Stavebný dozor MŠ - 7/14 Ing.Vankuš Vladimír
DF2014/196 26,44 07.08.2014 Internet OU - 7/14 Slovak Telekom,a.s.
DF2014/197 23,18 07.08.2014 Internet knižnica - 7/14 Slovak Telekom,a.s.
DF2014/198 531,54 11.08.2014 Dodávka a montáž žalúzií do ZŠ-ŠKD LIMA EU s.r.o.
DF2014/199 70,49 07.08.2014 Telefon OU 7/14 Slovak Telekom,a.s.
DF2014/200 395,00 07.08.2014 Zariadenia pre KD - kompresor HK Plus s.r.o.
DF2014/201 6 211,50 18.08.2014 čistiaci stroj na ihrisko DECMAN - Mandecki Robert
DF2014/202 115,20 18.08.2014 školenie - aktivačné práce Ing.SOKOL Ivan - INPEKO
DF2014/203 1 548,78 19.08.2014 Komunálny odpad - 7/2014 T+T, a.s.
DF2014/204 546,00 19.08.2014 uniformy - PO FIRE systém
DF2014/205 18,47 19.08.2014 Telefon MŠ 7/2014 Slovak Telekom,a.s.
DF2014/206 11 527,20 20.08.2014 Prípojka vody TRIOMONT Žilina s.r.o.
DF2014/207 2 040,00 22.08.2014 zemné práce-chodník hlavná cesta Vladimír Ďurnek
DF2014/208 50,00 26.08.2014 Projekt statika - medzistrop v kotolni ZŠ Ing.Štefan Halvoň
DF2014/209 300,00 26.08.2014 Projekt statika - oprava mosta Ing.Štefan Halvoň
DF2014/210 50,00 26.08.2014 Projekt statika - nadstavba MŠ Ing.Štefan Halvoň
DF2014/211 397,98 26.08.2014 Skrine pre ZŠ Duraj, s.r.o.
DF2014/212 14 629,82 27.08.2014 Rekonštrukcia tried - družina ZŠ AA Staviteľ
DF2014/213 23 952,70 27.08.2014 Rekonštrukcia  tried - ZŠ Gbeľany AA Staviteľ
DF2014/214 121,39 28.08.2014 Knihy do knižnice IKAR a.s.
DF2014/215 65,09 28.08.2014 Orange - poplatky za 8/14 Orange Slovensko a.s
DF2014/216 77,97 28.08.2014 Odb.publikácie pre MŠ Raabe
DF2014/217 1 784,64 28.08.2014 Plastové kontajnery MEVA-SK s.r.o.
DF2014/218 350,00 30.08.2014 Vystúpenie na oslávách 90.výročia DHZ Gbeľany Folklórny súbor Rovňan
DF2014/219 1 000,00 30.08.2014 Umelecké vystúpenie-skupina ARZÉN 30.08.2014 ARZÉN, občianské združenie
DF2014/220 450,00 30.08.2014 Vystúpenie folklórneho súboru z Terchovej Miestne kultúrne stredikso
DF2014/221 270,00 02.09.2014 Občerstvenie na akciu - 1. farské hry UNISTAV Teplička s.r.o.
DF2014/222 8 227,16 02.09.2014 Demontáž a montáž vchodových dverí na budove ZŠ MA-NA, s.r.o.
DF2014/223 576,00 02.09.2014 Tlač a sprac.Gbelianské noviny 4emotion, s.r.o.
DF2014/224 387,60 02.09.2014 Práce pji čistení potoka MINEX PLUS s.r.o.
DF2014/225 279,00 02.09.2014 Záloha plyn 9/14 Slovenský plynárenský priemysel.,a.s
DF2014/226 520,00 03.09.2014 Práce v obci - kosenie Richard Franek
DF2014/227 91,00 03.09.2014 Všeob.zodpovednosť pri poskytovaní UNIQA poisťovňa, a.s.
DF2014/228 1 000,00 03.09.2014 Stav.dozor - nadstavba MŠ 8/14 Ing.Vankuš Vladimír
DF2014/229 10 207,27 03.09.2014 Rekonštrukcia fasády KD PMGSTAV SK, s.r.o.
DF2014/230 588,00 04.09.2014 Audit KUZ 2013 RVC Senica s.r.o.
DF2014/231 100,00 04.09.2014 Zverejnenie Pozvánky - oslavy 90. výročia DHZ Petit Press, a.s.
DF2014/232 300,00 05.09.2014 Montáž dverí na Pož.zbrojnici Pavol Franek
DF2014/233 26,44 09.09.2014 Internet OU - 8/2014 Slovak Telekom,a.s.
DF2014/234 23,18 09.09.2014 Internet knižnica - 8/14 Slovak Telekom,a.s.
DF2014/235 45,30 09.09.2014 Telef.hovory OU - 8/2014 Slovak Telekom,a.s.
DF2014/236 18,47 09.09.2014 Telefon MŠ 8/14 Slovak Telekom,a.s.
DF2014/237 280,00 09.09.2014 Vyhotovenie rozpočtu - PO, most Ing.Vankuš Vladimír
DF2014/238 196,56 10.09.2014 Zaistenie pracoviska na prekládku NN Stredoslovenská energetika-Distribúcia a.s.
DF2014/239 181,44 10.09.2014 Zabezpečenie vedenia pri oprave fasády Stredoslovenská energetika-Distribúcia a.s.
DF2014/240 370,80 10.09.2014 Nábytok pre MŠ INSGRAF s.r.o.
DF2014/241 1 287,60 10.09.2014 Zhotovenie reklamenj tabule na Hasičskú zbrojnicu ROSS TRADE, s.r.o.
DF2014/242 58792,03 11.09.2014 Stavebné práce - MŠ 8/14 PMGSTAV SK, s.r.o., Gbeľany
DF2014/243 1 440,00 16.09.2014 Zastrešenie a ozvučnenie - oslavy 90.výročia DHZ INFINEA, s.r.o., Nededza
DF2014/244 300,00 16.09.2014 Práce pri oslavách výročia INFINEA, s.r.o., Nededza
DF2014/245 432,00 16.09.2014 El.revízie v ZŠ - plyn.kotolne

Ďurana Miroslav Gbeľany

DF2014/246 154,03 18.09.2014 Licenčný poplatok hrobové miesta Arian-SK s.r.o., Žilina
DF2014/247 1 567,10 18.09.2014 Vývoz komunálneho odpadu 8/14 T+T, a.s., Žilina
DF2014/248 39,00 19.09.2014 Predplatné časopis VS 2015 Poradca s.r.o., Žilina
DF2014/249 998,40 16.09.2014 Oprava šatní ŠK SDS stavby s.r.o., Gbeľany
DF2014/250 1,00 19.09.2014 Nájom časti vodného toku Gbeliansky potok Slov.vodohospodársky podnik, Pieštany
DF2014/251 153,59 22.09.2014 Kancelárske potreby Lyreco CE, SE, Bratislava
DF2014/252 3 000,00 23.09.2014 Protipovodňové opatrenia na vodnom toku Euro Dotácie, a.s., Žilina
DF2014/253 453,00 24.09.2014 Tonery do farebnej tlačiarne DAMEDIS, s.r.o., Brno
DF2014/254 0,24 24.09.2014 Poplachový systém Slovak Telekom,a.s., Bratislava
DF2014/255 1 320,00 24.09.2104 Protipovodňové opatrenia na vodnom toku Euro Dotácie, a.s., Žilina
DF2014/256 59,39 26.09.2104 Orange 9/14 Orange Slovensko a.s., Bratislava
DF2014/257 135,00 26.09.2014 Materiál pre MŠ Ing.Renáta Štipáková, Závadka nad Hronom
DF2104/258 148,00 26.09.2014 Tonery do tlačiarne DAMEDIS, s.r.o., Brno
DF2014/259 179,40 26.09.2014 Práce plošinou - cintorín AS-KOVO, s.r.o., Teplička nad Váhom
DF2014/260 1 535,38 29.09.0214 Osvetlenie areálu kostola Ďurana Miroslav, Gbeľany
DF2014/261 13200,55 29.09.2104 Rekonštrukcia fasády KD PMGSTAV SK s.r.o., Gbeľany
DF2014/262 93,59 30.09.2104 Knihy do knižnice IKAR a.s., Bratislava
DF2014/263 304,80 30.09.0214 Dopravné zrkadlo AD Prievidza, s.r.o.
DF2014/264 125,00 01.10.2014 Systemová podpora 4/2014 MADE s.r.o., Banska Bystrica
DF2014/265 867,00 01.10.2104 Plyn 10/14 Slovenský plynárensky priemysel., a.s., Bratislava
DF2014/266 1 000,00 02.10.2014 Stavebný dozor MŠ 9/14 Ing.Vankuš Vladimír, Gbeľany
DF2014/267 8,00 02.10.2014 Knihy do knižnice Ing.Janka Hanuliaková, Martin
DF2014/268 10000,00 02.10.2014 Stavebné práce na soche sv.Mareka Mgr.art.Radovan Martinček, Gbeľany
Df2014/269 16035,98 03.10.2014 Rekonštrukcia Pož.zbrojnice AA Staviteľ, Domaniža
DF2014/270

15436,06

03.10.2014 Rekonštrukcia DS AA Staviteľ, Domaniža
DF2014/271 165,00 03.10.2014 Práce - Kosenie cintorín Richard Franek, Gbeľany
DF2014/272 74,00 06.10.2014 Oprava kosačky Agrobon, s.r.o., Žilina
DF2014/273 65,71 06.10.2014 Voda MŠ Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Žilina
DF2014/274 26,44 06.10.2014 Zmluva o pripojení - internet OU Slovak Telekom, a.s., Bratislava
DF2014/275 23,18 06.10.2014 Zmluva o poskytovaní verejných služiek - internet Slovak Telekom, a.s., Bratislava
DF2014/276 104,40 06.10.2014 Réžia MŠ - 9/14 Základná škola Gbeľany
DF2014/277 3 294,91 07.10.2014 Reklamné predmety Jozef Smrhola-Olymp, Santovka
DF2014/278 360,00 09.10.2014 El.revízie v ZŠ - plyn.kotolne Ďurana Miroslav, Gbeľany
DF2014/279 368,00 13.10.2014 Trenírky, stulpcne, lopty - pre CVČ Stenlysport s.r.o., Žilina
DF2014/280 330,00 13.10.2014 Plastový kontajner 770 l MEVA-SK s.r.o., Brzotín
DF2014/281 39,59 13.10.2014 Dod.k zmluve o spok. verejných služieb - telefony O Slovak Telekom, a.s., Bratislava
DF2014/282 18,47 13.10.2014 Dod.k Zmluve o pripojení - Telefon MŠ Slovak Telekom, a.s., Bratislava
DF2014/283 76,00 13.10.2014 Likvidacia nežiad. vegetácie Dušan Ružička-DDD, Gbeľany
DF2014/284 1 632,59 15.10.2014 Preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu T+T, a.s., Žilina
DF2014/285 195,60 15.10.2014 Led svietidlo Anna Šufliarska, Zvolen
DF2014/286 1 080,00 15.10.2014 Kultúrne vystupenie Jakubec Productions, Bratislava
DF2014/287 2 550,00 20.10.2014 Vyhodnotenie projektovej dokumentácie Ing.andrea Slezákova - S.A.M., Žilina
DF2014/288 525,00 20.10.2014 Oprava prečerpávacej stanice TRIOMONT Žilina s.r.o.
DF2014/289 1 148,40 20.10.2014 Montážne práce - prípojka vody družina ZŠ TRIOMONT Žilina, s.r.o.
DF2014/290 87,60 20.10.2014 Práce montážnou plošinou ASZA s.r.o.
DF2014/291 99,60 21.10.2014 Oprava obecného rozhlasu ELMIK Vráble s.r.o.
DF2014/292 120935,28 22.10.2014 Zateplenie a nadstavba školy PMGSTAV SK, s.r.o., Gbeľnay
DF2014/293 11,12 22.10.2014 Knihy do knižnice IKAR a.s., Bratislava
DF2014/294 72,20 27.10.2014 Pracovné zošity - MŠ Raabe, Bratislava
DF2014/295 8,40 27.10.2014 Časopi pre MŠ Raabe, Bratislava
DF2014/296 38,91 27.10.2014 Publ.Dieťa a jeho svet Raabe, Bratislava
DF2014/297 220,00 27.10.2014 Úpráva priestranstva-kostol L&L construct, s.r.o., Teplička nad Váhom
DF2014/298 114,15 27.10.2014 Beton pož.zbrojnicu K-BETON s.r.o., Varín
DF2014/299 96,00 31.10.2014 Seminár - elektronické trhovisko Poradca podnikateľa s.r.o., Žilina
DF2014/230 60,45 31.10.2014 Zmluva o poskytovaní verejných služieb-Orange Orange Slovenskoa.s., Bratislava
DF2014/301 2 198,83 31.10.2014 Preložka vonkajšieho vedenia a elektr. prípojky NN Elektroenerketické montáže, a.s., Žilina
DF2014/302 159,36 31.10.2014 Zmluva o zabezpečení posudkovej činnosti ICOM PLUS, s.r.o., Žilina
DF2014/303

1 000,00

31.10.2014 Stavebný dozor - Zateplenie a nadstavba MŠ Ing.Vankuš Vladimír, Gbeľany
DF2014/304 1432,00 03.11.2014 Dovávka plynu Slovenský pynárenský priemisel.,a.s.
DF2014/305 930,00 03.11.2014 Úprava terénu po výkopových prácach Pavol Franek, Gbeľany
DF2014/306 1 300,00 04.11.2014 Inžinierka činnosť Ing.Vankuš vladimír, Gbeľany
DF2014/307 1 973,35 05.11.2014 Stolové kalendáre

Jozef smrhola-Olymp, Santovka

DF2014/308 100,05 05.11.2014 Réžia MŠ Zákaldná škola Gbeľany
DF2014/309 161,89 05.11.2014 Tonery do farebnej tlačiarne DAMEDIS, s.r.o. Brno
DF2014/310 35,00 10.11.2014 Práce v obci Richard Franek, Gbeľany
DF2014/311 21,50 10.11.2014 Toner do tlačiarne pre MŠ TRIFIT-ZA, Žilina
DF2014/312 71,26 10.11.2014 Dod.k Zmluve o posk. verejných služieb - telefony Slovak Telekom, a.s., Bratislava
DF2014/313 18,47 10.11.2014 Dod.k Zmluve o pripojení - Telefon MŠ Slovak telekom, a.s., Bratislava
DF2014/314 26,44 10.11.2014 Zmluva o pripojení - internet OU Slovak Telekom, a.s., Bratislava
DF2014/315 23,18 10.11.2014 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - internet Slovak telekom, a.s., Bratislava
DF2014/316 375,36 10.11.2014 Inzercia - Úcta k starším Petit Press, a.s., Bratisalva
DF2014/317 378,56 10.11.2014 Servisná oprava zar.v ŠJ GASTROLUX, s.r.o., Žilina
DF2014/318 572,00 10.11.2014 Stromčeky na výsadbu v areáli ZŠ Dušan vajda, Nededza
DF2014/319 175,88 13.11.2014 Poistene majetok - multifunkčne ihrisko Kooperativa, Žilina
DF2014/320 685,20 13.11.2014 Poistenie nehnuteľný majetok obce Kooperativa, Žilina
DF2014/321 210,00 14.11.2014 Informačný systém URBIS MADE spol.s.r.o., Banská Bystrica
DF2014/322 350,00 14.11.2014 Revízia Bezpečnostného projektu SOMI Applications, s.r.o., Banská Bystrica
DF2014/323 531,08 18.11.2014 Kanc.potreby,tonery Lyreco CE, SE, Bratislava
DF2014/324 21,31 18.11.2014 Separovaný zber Združenie obcí, Varín
DF2014/325 1 726,65 18.11.2014 Preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu T + T, a.s., Žilina
DF2014/326 17 031,62 18.11.2014 Zateplenie a nadstavba škôlky PMGSTAV SK, s.r.o., Gbeľany
DF2014/327 932,40 19.11.2014 Označenie OU a montáž držiaka vlajok ROSS TRADE, s.r.o., Žilina
DF2014/328 39,00 25.11.2014 Dezinsekčne práce DS Dušan Rúžička-DDD, Gbeľany
DF2014/329 12,00 25.11.2014 Prezutie pneumatik Dušan Rúžička-DDD, Gbeľany
DF2014/330 38,91 25.11.2014 Publikacia- Pedag.diag. v praxi MŠ RAABE, Bratislava
DF2014/331 600,00 25.11.2014 Revízia rozvádzačou v ZŠ Ďurana Miroslav, Gbeľany
DF2014/332 263,88 25.11.2014 Stolové kalendáre Jozef Smrhola-Olymy, Santovka
DF2014/333 1,15 25.11.2014 Dod.k Zmluve o posk. verejných služieb - telefony Slovak Telekom, a.s., Bratislava
DF2014/334 1 000,00 26.11.2014 Lyžiarsky výcvik - žiaci ZŠ-CVČ SKI CENTRUM NIŽNÁ-UHLISKÁ s.r.o.
DF2014/335 300,00 28.11.2014 Folkl.vystúpenie Folklórny súbor Rovňan, Veľké Rovné
DF2014/336 59,48 28.11.2014 Poskytovanie verejných služieb-Orange Orange Slovensko a.s., Bratislava
DF2014/337 763,00 28.11.2014 Terenne úpravy v obci Vladimír Ďurnek, Gbeľany
DF2014/338 47,81 28.11.2014 Zmluva o zabezpečení posudkovej činnosti ICOM PLUS, s.r.o., Žilina

DF2014/339

1 305,73 28.11.2014 Štrukturovaná kabeláž budova MŠ ATT servis, s.r.o., Žilina
DF2014/340 67,60 01.12.2014 Obecné noviny rok 2015 INPROST s.r.o., Bratislava
DF2014/341 28,30 01.12.2014 Knihy do knižnice IKAR a.s., Bratislava
DF2014/342 1 648,53 01.12.2014 Oprava chodníkov, parkovisko

AA Staviteľ, Domaniža

DF2014/343 861,94 01.12.2014 Spevnené plochy okolo kostola AA Staviteľ, Domaniža
DF2014/344 4 727,39 01.12.2014 Gbeľany - chodník a priľahlé plochy AA Staviteľ, Domaniža
DF2014/345 151,85 03.12.2014 Material na opravu odpadov STAVS-ART, Gbeľany
DF2014/346 95,70 03.12.2014 Réžia MŠ 11/14 Základná škola Gbeľany
DF2014/347 41,20 05.12.2014 Dod.k Zmluve o posk. verejných služieb - telefony Slovak Telekom, a.s., Bratislava
DF2014/348 18,47 05.12.2014 DOD.k Zmluve o pripojení - telefon MŠ Slovak Telekom, a.s., Bratislava
DF2014/349 23,18 05.12.2014 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - internet Slovak Telekom, a.s., Bratislava
DF2014/350 26,44 05.12.2014 zmluva o pripojení - internet OU Slovak Telekom, a.s., Bratislava
DF2014/351 414,00 05.12.2014 Predelovanie steny do MŠ NOMlland s.r.o., Košice
DF2014/352 655,00 05.12.2014 Občerstvenie - akcia v obci APS MONTANA, s.r.o., Terchová
DF2014/353 691,20 10.12.2014 Tlač - GB.noviny 4emotion, s.r.o., Žilina
DF2014/354 390,00 10.12.2014 Stavebný dozor - Zateplenie a nadstavba MŠ Ing. Vankuš Vladimír, Gbeľany
DF2014/355 76,80 10.12.2014 Predĺženie domeny - licencia Blueweb s.r.o., Žilina
DF2014/356 8 962,27 10.12.2014 Chodník a oprava OU Gbeľany PMGSTAV SK, s.r.o., Gbeľany
DF2014/357 7 557,19 10.12.2014 Prestrešenie chodníka OU - KD PMGSTAV SK, s.r.o., Gbeľany
DF2014/358 87 225,36 10.12.2014 Zateplenie a nadstavba škôlky PMGSTAV SK, s.r.o., Gbeľany
DF2014/359 66,19 10.12.2014 Knihy do knižnice Knihy Sova, s.r.o., Prievidza
DF2014/360 39,96 10.12.2014 Preplatok za vedenie účtu CP Dexia banka, Žilina
DF2014/361 16,74 10.12.2014 Tlačivá na DzN INPROST s.r.o., Bratislava
DF2014/362 231,77 12.12.2014 Rozbor pitnej vody v MŠ Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Žilina
DF2014/363 6 739,68 15.12.2014 Chodnik a oprava OU Gbešany PMGSTAV SK, s.r.o., Gbeľany
DF2014/364 127,56 16.12.2014 Hasiace prístroje PYROSTOP Hanuliak s.r.o., Žilina
DF2014/365 307,44 16.12.2014 Dávkovače pre MŠ KBM, s.r.o., Žilina
DF2014/366 90,14 13.12.2014 Oprava audiosetu ATT servis, s.r.o., Žilina
DF2014/367 1 919,63 18.12.2014 Preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu T + T, a.s., Žilina
DF2014/368 167,10 22.12.2014 Vyšetrenie pitnej vody Regionálny úrad verej.zdravotníctva, Žilina
DF2014/369 32,40 22.12.2014 Časopis - knižnica Slovenská pošta a.s., Banská Bystrica
DF2014/370 89,28 22.12.2014 Časopis - knižnica Slovenská pošta a.s., Banská Bystrica
DF2014/371 7,20 22.12.2014 Časopis MŠ Slovenská pošta a.s., Banská Bystrica
DF2014/372 120,00 22.12.2014 Export údajov z reg.nehn.-DzN NIS SR, a.s., Bratislava
DF2014/373 120,00 22.12.2014 Čistenie kobercou MŠ Lapoš Marek, Žilina
DF2014/374 2 927,50 23.12.2014 Nábytok pre MŠ INSGRAF s.r.o., Šala
DF2014/375 224,90 23.12.2014 Stravov. služby-ukončenia roka UNISTAV Teplička s.r.o.
DF2014/376 999,00 23.12.2014 Odb. prehliadky plinových zariuadení Tomáš Balcerčík, Námestovo
DF2014/377 109,03 23.12.2014 Inštalacia Swirch ATT servis, s.r.o., Žilina
DF2014/378 894,00 23.12.2014 Skrine do MŠ GABOR STEEL s.r.o., Čadca
DF2014/379 894,00 23.12.2014 Skrine do MŠ GABOR STEEL s.r.o., Čadca
DF2014/380 372,00 23.12.2014 Skrine do MŠ GABOR STEEL s.r.o., Čadca
DF2014/381 384,00 23.12.2014 Skrine do MŠ GABOR STEEL s.r.o., Čadca
DF2014/382 384,00 23.12.2014 Skrine do MŠ GABOR STEEL s.r.o., Čadca
DF2014/383 15,94 30.12.2014 Zmluva o zabezpečení posudkovej činnosti ICOM PLUS, s.r.o., Žilina
DF2014/384 37,91 30.12.2014 Publikacia pre MŠ Raabe, Bratislava
DF2014/385 33,00 30.12.2014 Sieť na textilné dekorácie NoMlland s.r.o., Košice
DF2014/386 28 776,35 30.12.2014 ZoD - Nadstavba MŠ PMGSTAV SK, s.r.o., Gbeľany
DF2014/387 11 984,52 30.11.2014 ZoD - Nadstavba MŠ PMGSTAV SK, s.r.o., Gbeľany
DF2014/388 23,18 05.01.2015 Zmluva o poskytovaní verejních služieb - internet Slovak Telekom, a.s., Bratislava
DF2014/389 26,44 05.01.2015 Zmluva o poskytovaní verejních služieb - internet Slovak Telekom, a.s., Bratislava
DF2014/390 76,29 05.01.2015 Zmluva o poskytovaní verejních služieb - Orange Orange Slovensko a.s., Bratislava
DF2014/391 500,00 05.01.2015 Stavebný dozor - zateplenie a nadstavba MŠ Ing. Vankuš Vladimír, Gbeľany
DF2014/392 76,85 05.01.2015 Réžia MŠ 12/14 Základna škola Gbeľnay
DF2014/393 18,47 05.01.2015 Dod.k zmluve o pripojení - telefon MŠ Slovak Telekom, a.s., Bratislava
DF2014/394 53,10 05,01.2015 Dod.k zmluve o posk.verejných služieb - telefony Slovak Telekom, a.s., Bratislava
DF2014/395 40,53 07.01.2015 Vodné DS, ŠK Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Žilina
DF2014/396

81,04

12.01.2015 Vodné, stočné KD Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Žilina
DF2014/397 1 167,96 12.01.2015 Preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu 12/14 T + T, a.s., Žilina
DF2014/398 2 408,05 12.01.2015 Plyn SPP Žilina

Zverejňovanie

Sviatok

Meniny má Viliam, Vilhelm, Elektra, Elma, Vilhelmína

Zajtra má meniny Vilma, Elmar, Maxim, Maxima

Farský úrad

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
1
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3
1
4

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Virtuálna prehliadka

Virtuálna prehliadka obce Gbeľany

BEZPLATNÉ WI-FI

Aktuálne počasie

dnes, nedeľa 28. 5. 2023
polojasno 23 °C 7 °C
pondelok 29. 5. slabý dážď 22/10 °C
utorok 30. 5. slabý dážď 20/11 °C
streda 31. 5. jasná obloha 22/9 °C

Môžete mať záujem