Obsah

Dodávateľské faktúry archív

Dodávateľské faktúry 2015
 

Číslo Hodnota Účtovný dátum Predmet Dodávateľ
DF2015/1 175,00 05.01.2015 Informačný systém URBIS-syst.podpora 1.št.2015 MADE spol.s r.o.
DF2015/2 174,00 07.01.2015 Oprava výťahu v MŠ Ďurana Miroslav
DF2015/3 195,18 07.01.2015 Hygienický materiál pre MŠ KBM, s.r.o.
DF2015/4 332,40 05.01.2015 Právo používať program VEMA VEMA, s.r.o.
DF2015/5 2 640,00 12.01.2015 Kuchynské stoly do MŠ Adam Chabada
DF2015/6 186,00 03.01.2015 Strava na akciu - volejbalový turnaj UNISTAV Teplička s.r.o.
DF2015/7 258,92 15.01.2015 Inštalácia do dátového rozvádzača pre MŠ ATT servis, s.r.o.
DF2015/8 396,00 16.01.2015 Externý manažment - monitorovanie výsledkov projek Agentúra Európa,s.r.o.
DF2015/9 2 403,64 15.01.2015 Chodník a oprava OU Gbeľany PMGSTAV SK, s.r.o.
DF2015/10 168,00 20.01.2015 Revízia komínov a dymovodov Jozef Putyra
DF2015/11 19,80 12.01.2015 Prekládka telefonnej linky MŠ ATT servis, s.r.o.
DF2015/12 1 495,00 01.01.2015 Zmluva o dodávke a distribúcií  plynu 1/15 Slovenský plynárenský priemysel.,a.s
DF2015/13 16,63 31.12.2014 Separovaný zber -projekt TD Zduženie obcí
DF2015/14 0,41 21.01.2015 Dod.k Zmluve o posk.verejných služieb - telefony O Slovak Telekom, a.s.
DF2015/15 61,39 21.01.2015 Zmluva o poskytovaní verejných služieb-Orange Orange Slovensko a.s
DF2015/16 1 449,00 01.02.2015 Zmluva o dodávke a distribúcií  plynu 1/15 Slovenský plynárenský priemysel.,a.s
DF2015/17 450,00 02.02.2015 Práce - rozšírenie vodovodu Ing.Vankuš Vladimír
DF2015/18 78,53 26.01.2015 Kamenivo na posyp MINEX PLUS s.r.o.
DF2015/19 211,56 04.02.2015 Kamenivo na posyp MINEX PLUS s.r.o.
DF2015/20 60,00 03.02.2015 Plošná inzercia Publishing House, a.s
DF2015/21 47,30 31.01.2015 Dod.k Zmluve o posk.verejných služieb - telefony O Slovak Telekom, a.s.
DF2015/22 26,44 31.01.2015 Zmluva o pripojení - internet OU Slovak Telekom,a.s.
DF2015/23 23,18 31.01.2015 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - internet  Slovak Telekom, a.s.
DF2015/24 102,12 02.02.2015 Súpisné čísla Jozef Smrhola-Olymp
DF2015/25 136,30 05.02.2015 Réžia MŠ 1/15 Základná škola Gbeľany
DF2015/26 18,47 31.01.2015 Dod.k Zmluve o pripojení - telefon MŠ Slovak Telekom, a.s.
DF2015/27 14,00 12.02.2015 Odborná publikácia Poradca s.r.o.
DF2015/28 38,91 13.02.2015 Ćasopis MŠ Raabe
DF2015/29 872,00 16.02.2015 Lyžiarsky výcvik - CVČ SKI CENTRUM NIŽNÁ-UHLISKÁ s.r.o.
DF2015/30 135,00 16.02.2015 Did.pomôcky pre MŠ AGEMSOFT, a.s.
DF2015/31 1 430,88 31.01.2015 Zmluva o poskytovaní služieb-kom.odpad T+T, a.s.
DF2015/32 353,75 18.02.2015 Kancelárska potreby Lyreco CE, SE
DF2015/33 428,97 19.02.2015 Pozáručný servis KIA ZA304FL REEM s.r.o.
DF2015/34 294,00 19.02.2015 Oprava kamerového systému BVM-alarm systém, s.r.o.
DF2015/35 36,00 18.02.2015 Oprava PC ATT servis, s.r.o.
 
Číslo Suma Účtovný dátum Predmet  Dodávateľ
DF2015/36 77,18 23.02.2015 Posypový materiál MK MINEX PLUS s.r.o.
DF2015/37 39,06 25.02.2015 Publikácia Dieťa a jeho svet MŠ Raabe
DF2015/38 59,25 02.03.2015 Publikácia MŠ Raabe
DF2015/39 1 366,00 02.03.2015 Zmluva o dodávke a distribúcií  plynu-3/2015 Slovenský plynárenský priemysel.,a.s
DF2015/40 23,18 05.03.2015 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - internet  Slovak Telekom, a.s.
DF2015/41 26,44 05.03.2015 Zmluva o pripojení - internet OU Slovak Telekom,a.s.
DF2015/42 56,06 05.03.2015 Dod.k Zmluve o posk.verejných služieb - telefony O Slovak Telekom, a.s.
DF2015/43 113,10 06.03.2015 Réžia MŠ 2/15 Základná škola Gbeľany
DF2015/44 59,39 06.03.2015 Zmluva o poskytovaní verejných služieb-Orange Orange Slovensko a.s
DF2015/45 225,58 06.03.2015 Prehliadka KIA ZA304FL NOVÝ TOPCAR s.r.o.
DF2015/46 18,47 06.03.2015 Dod.k Zmluve o pripojení - telefon MŠ Slovak Telekom, a.s.
DF2015/47 1 199,94 06.03.2015 Športové potreby pre MŠ - 2% dane MALUNET s.r.o.
DF2015/48 201,61 11.03.2015 Materiál pre údružbu VO KP s.r.o.
DF2015/49 294,00 11.03.2015 Montáž el.ohrievača v MŠ Ján Remek
DF2015/50 854,40 13.03.2015 Šatníkové skrine pre CVČ MERCATOR DMS spol. s r.o.
DF2015/51 1 112,34 17.03.2015 Zmluva o poskytovaní služieb-vývoz kom.odpadu T+T, a.s.
DF2015/52 1 012,32 17.03.2015 Zametanie obecných komunikácií AGAT
DF2015/53 72,00 18.03.2015 Projekt PO pre stavbu-rozš.vodovodu ul.Senderov Ivan Žiak
DF2015/54 635,75 18.03.2015 audit účtovnej závierky 2014 RVC Senica s.r.o.
DF2015/55 440,69 19.03.2015 Osadenie rozvádzača Ďurana Miroslav
DF2015/56 746,00 19.03.2015 Predajné stánky pre akcie v obci Jaroslav Goduš
DF2015/57 145,59 23.03.2015 Knihy do knižnice Knihy Sova, s.r.o.
DF2015/58 33,50 23.03.2015 Prevádzkovanie verejnej hudobnej produkcie Slovgram
DF2015/59 29,25 23.03.2015 Služby v programe Urbis Andrea Sedliaková
DF2015/60 210,00 25.03.2015 Spracovanie rozpočtov Ing.Vankuš Vladimír
DF2015/61 156,00 25.03.2015 Databáza katastra nehnuteľnosti NIS SR , a.s.
DF2015/62 134,40 27.03.2015 Preprava minibusom-požiarníčky- CVČ mkhn, s.r.o.
DF2015/63 333,00 27.03.2015 Didakt.pomôcky pre MŠ STIEFEL EUROCART s.r.o.
DF2015/64 76,27 27.03.2015 Servis tlačiarne TRIFIT-ZA, s.r.o.
DF2015/65 150,00 30.03.2015 Vypracovanie dokumentácie BOZP Prajdák Milan
DF2015/66 67,35 30.03.2015 Zmluva o poskytovaní verejných služieb-Orange Orange Slovensko a.s
DF2015/67 3 932,47 31.03.2015 Prestrešenie  OU Gbeľany PMGSTAV SK, s.r.o.
DF2015/68 175,00 02.04.2015 Systemová podpora URBIS 2.št.2015 MADE spol.s r.o.
DF2015/69 23,18 07.04.2015 Zmluva o poskyt.verej služieb - internet knižnica Slovak Telekom, a.s.
DF2015/70 26,44 07.04.2015 Zmluva o pripojení - internet OU Slovak Telekom,a.s.
DF2015/71 1,00 07.04.2015 Prenájom časti vodného toku Gbelianský potok Slov.vodohospodársky podnik
DF2015/72 98,56 07.04.2015 Vodné, stočné, OU, MŠ, KD Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
DF2015/73 748,00 07.04.2015 Zmluva o dodávke a distribúcií  plynu 4/15 Slovenský plynárenský priemysel.,a.s
DF2015/74 224,65 08.04.2015 Stravovacie služby - Deň učiteľov UNISTAV Teplička s.r.o.
DF2015/75 103,19 09.04.2015 Dod.k Zmluve o posk.verejných služieb - telefony O Slovak Telekom, a.s.
DF2015/76 30 172,20 10.04.2015 Rekonštrukcia oplotenia MŠ Gbeľany AA Staviteľ
DF2015/77 18,47 10.04.2015 Dod.k Zmluve o pripojení - telefon MŠ Slovak Telekom, a.s.
DF2015/78 158,05 13.04.2015 Réžia MŠ 3/15 Základná škola Gbeľany
DF2015/79 1 321,77 13.04.2015 Zmluva o poskytovaní služieb-vývoz kom.odpadu T+T, a.s.

 

DF2015/80 1 906,51 21.04.2015 Osvetlenie kaplnky na cintoríne Ďurana Miroslav
DF2015/81 384,00 21.04.2015 Led svietidlo SL Pillow 10 Anna Šufliarska
DF2015/82 299,85 21.04.2015 Školské multilicencie SILCOM Multimedia SK, s.r.o.
DF2015/83 129,00 21.04.2015 Oprava kamerového systému BVM-alarm systém, s.r.o.
DF2015/84 90,00 27.04.2015 Školné pre členov HJ Dobrovoľná požiarna ochrana SR
DF2015/85 59,39 28.04.2015 Zmluva o poskytovaní verejných služieb-Orange Orange Slovensko a.s
DF2015/86 0,24 28.04.2015 Dod.k Zmluve o posk.verejných služieb Slovak Telekom, a.s.
DF2015/87 2 384,60 28.04.2015 Prestrešenie chodníka OU - KD PMGSTAV SK, s.r.o.
DF2015/88 350,00 29.04.2015 Techn.posudok Ing.Andrej Kapjor
DF2015/89 13 963,96 30.04.2015 ZoD Parkovisko pri MŠ a oplotenie OÚ Gbeľany AA Staviteľ
DF2015/90 286,00 04.05.2015 Zmluva o dodávke a distribúcií  plynu Slovenský plynárenský priemysel.,a.s
DF2015/91 31,66 04.05.2015 Dod. k zmluve o poskytovaní verejných služieb - te Slovak Telekom,a.s.
DF2015/92 18,47 04.05.2015 Dod.k Zmluve o pripojení - telefon MŠ Slovak Telekom, a.s.
DF2015/93 24,30 04.05.2015 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - internet  Slovak Telekom, a.s.
DF2015/94 20,53 04.05.2015 Zmluva o poskyt.verejných služieb - internet OU Slovak Telekom,a.s.
DF2015/95 123,25 06.05.2015 Réžia MŠ 4/15 Základná škola Gbeľany
DF2015/96 117,80 06.05.2015 Deratizácia Dušan Rúžička-DDD
DF2015/97 217,19 07.05.2015 Hygienický materiál pre MŠ a KD KBM, s.r.o.
DF2015/98 129,71 07.05.2015 Kancelárske potreby Lyreco CE, SE
DF2015/99 277,00 07.05.2015 Geometrický plán GEOZA s.r.o.
DF2015/100 35,60 14.05.2015 Odb.časopis 1000 riešení Poradca s.r.o.
DF2015/101 171,84 18.05.2015 Vytýčenie plynárenskych sietí v obci Gbeľany Distribúcia SPP
DF2015/102 33,60 18.05.2015 Vytýčenie telekomunikačných sietí Slovak Telekom,a.s.
DF2015/103 1 186,80 18.05.2015 Dodanie a inštalácia kamerového systému BVM-alarm systém, s.r.o.
DF2015/104 14,98 18.05.2015 Separovaný zber -projekt TD Zduženie obcí
DF2015/105 56,04 19.05.2015 Prihlásenie MV CARSEL, s.r.o.
DF2015/106 2 335,91 19.05.2015 Zmluva o poskytovaní služieb-vývoz kom.odpadu T+T, a.s.
DF2015/107 17 676,54 19.05.2015 ZoD - Rekonštrukcia Kaplnka Gbeľany AA Staviteľ
DF2015/108 28,26 20.05.2015 Hygienický materiál pre DS KBM, s.r.o.
DF2015/109 375,17 20.05.2015 Servis kosačky a krovinorezu Agrobon, s.r.o.
DF2015/110 4 736,51 20.05.2015 Prestrešenie chodníka OU PMGSTAV SK, s.r.o.
DF2015/111 244,81 20.05.2015 Uniforma PO FIRE systém

 

DF2015/112 685,27 22.5.2015 Predmety na akciu MDD Jozef Smrhola-Olymp
DF2015/113 5,00 26.5.2015 Zmluva o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel.,a.s
DF2015/114 120,00 26.5.2015 Aktualizácia mapového portálu MAPA Slovakia Digital s.r.o.
DF2015/115 41,45 27.5.2015 Publikácia Problémové dieťa - MŠ Raabe
DF2015/116 59,39 28.5.2015 Zmluva o poskytovaní verejných služieb-Orange Orange Slovensko a.s
DF2015/117 348,00 28.5.2015 Sprac.projektu - rozvoj plynu Ing. Anton ZVARIK
DF2015/118 213,78 29.5.2015 Oprava miestnej komunikácie STAVMO J+M, s.r.o.
DF2015/119 12 118,30 1.6.2015 ZoD - Rekonštrukcia Kaplnka Gbeľany AA Staviteľ
DF2015/120 120,00 1.6.2015 Dodatok č.01 k Zmluve o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel.,a.s
DF2015/121 5,00 1.6.2015 Zmluva o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel.,a.s
DF2015/122 64,80 3.6.2015 Oprava mikrofonu ATT servis, s.r.o.
DF2015/123 957,00 3.6.2015 Plastová nádoba typ 0004-3 RC podľa cenovej ponuky MEVA-SK s.r.o.
DF2015/124 94,80 4.6.2015 Oprava rozhlasu ELMIK Vráble s.r.o.
DF2015/125 129,05 4.6.2015 Réžia MŠ 5/15 Základná škola Gbeľany
DF2015/126 29,34 5.6.2015 Dod. k zmluve o poskytovaní verejných služieb - te Slovak Telekom,a.s.
DF2015/127 18,47 5.6.2015 Dod.k Zmluve o pripojení - telefon MŠ Slovak Telekom, a.s.
DF2015/128 23,93 5.6.2015 Zmluva o poskyt.verejných služieb - internet OU Slovak Telekom,a.s.
DF2015/129 37,20 5.6.2015 Výmena elektromeru Stredoslovenská energetika, a.s.
DF2015/130 287,96 5.6.2015 Vybudovanie odsávania v MŠ Gbeľany Ďurana Miroslav
DF2015/131 22,50 8.6.2015 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - internet  Slovak Telekom, a.s.
DF2015/132 1 309,53 8.6.2015 Zmluva o poskytovaní služieb-vývoz kom.odpadu T+T, a.s.
DF2015/133 900,74 9.6.2015 Odvodnenie MŠ Gbeľany PMGSTAV SK, s.r.o.
DF2015/134 596,62 9.6.2015 Izolácia soklovej časti MŠ Gbeľany PMGSTAV SK, s.r.o.
DF2015/135 86,71 15.6.2015 Minerálna voda - pitný režim Lyreco CE, SE
DF2015/136 90,00 16.6.2015 Vyhotovenie tabule - Námestie obce printio, s.r.o.
DF2015/137 241,94 18.6.2015 Zameranie NN poruchy Stredoslovenská energetika-Distribúcia a.s.
DF2015/138 3,60 22.6.2015 Časopis Predškolská výchova Slovenská pošta a.s.
DF2015/139 39,43 22.6.2015 Časopis pre MŠ - právne správne Raabe
DF2015/140 32,40 22.6.2015 Servis VT ATT servis, s.r.o.
DF2015/141 136,86 22.6.2015 Servis VT ATT servis, s.r.o.
DF2015/142 176,10 22.6.2015 Meranie denného osvetlenia v priestoroch MŠ Regionálny úrad verej.zdravotníctva
DF2015/143 2 844,30 22.6.2015 Nábytok do MŠ NOMIland s.r.o.
DF2015/144 65,55 22.6.2015 Časopis - Právne správne pre MŠ Raabe
DF2015/145 44,35 24.6.2015 Časopis - Svet škôlkára Raabe
DF2015/146 45,55 24.6.2015 Časopis - Svet škôlkára Raabe
DF2015/147 0,12 25.6.2015 Telefón - poplachový systém Slovak Telekom,a.s.
DF2015/148 120,04 26.6.2015 Tonery do tlačiarni DAMEDIS, s.r.o.
DF2015/149 59,39 26.6.2015 Zmluva o poskytovaní verejných služieb-Orange Orange Slovensko a.s
DF2015/150 269,40 29.6.2015 Struny do kosačky Marian Richter - VIKTÓRIA HÁMOR com
DF2015/151 161,15 29.6.2015 Oprava kosačky Agrobon, s.r.o.
DF2015/152 141,90 29.6.2015 Oprava kosačky Agrobon, s.r.o.


 

Číslo Suma Účtovný dátum Predmet 1 Meno/názov
DF2015/153 260,00 01.07.2015 Príprava a tlač Gb.noviny Mgr.Eva Večeríková
DF2015/154 295,50 01.07.2015 Vybavenie tried MŠ Gbeľany NOMIland s.r.o.
DF2015/155 111,00 02.07.2015 Zmluva o dodávke a distribúcií  plynu Slovenský plynárenský priemysel.,a.s
DF2015/156 5,00 02.07.2015 Zmluva o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel.,a.s
DF2015/157 809,88 02.07.2015 Výsadba v obci Dušan Vajda
DF2015/158 4 301,90 02.07.2015 Sadové úpravy pred kostolom v Gbeľanoch Dušan Vajda
DF2015/159 132,50 03.07.2015 Vodné, stočné MŠ, OU Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
DF2015/160 175,00 02.07.2015 Systemová podpora URBIS 2.št.2015 MADE spol.s r.o.
DF2015/161 22,50 06.07.2015 Zmluva o poskyt.verejných služieb - internet OU Slovak Telekom,a.s.
DF2015/162 588,00 06.07.2015 audit účtovnej závierky-KUZ 2014 RVC Senica s.r.o.
DF2015/163 19,72 06.07.2015 Vodné, stočné DS Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
DF2015/164 126,85 30.06.2015 Knihy do knižnice IKAR a.s.
DF2015/165 155,15 07.07.2015 Réžia MŠ 6/2015 Základná škola Gbeľany
DF2015/166 16,76 07.07.2015 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - internet  Slovak Telekom, a.s.
DF2015/167 31,97 07.07.2015 Dod. k zmluve o poskytovaní verejných služieb - te Slovak Telekom,a.s.
DF2015/168 26,28 07.07.2015 Vodné, stočné Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
DF2015/169 28 200,00 07.07.2015 Zmluva o dielo "Oprava mosta č.2 cez Gbeliansky po SDS stavby, s.r.o.
DF2015/170 202,50 09.07.2015 Vybavenie tried MŠ Gbeľany NOMIland s.r.o.
DF2015/171 25,49 09.07.2015 Dod.k Zmluve o pripojení - telefon MŠ Slovak Telekom, a.s.
DF2015/172 58,50 10.07.2015 Inštalácia VT TOP PRINT-Ing. Róbert Žabka
DF2015/173 1 226,42 16.07.2015 Preprava a zneškodenie komunálneho odpadu T+T, a.s.
DF2015/174 50,89 20.07.2015 Rúra na informačnú tabuľu ARDSYSTÉM s.r.o.
DF2015/175 63,85 20.07.2015 Časopis pre MŠ Raabe
DF2015/176 104,16 22.07.2015 Minerálna voda - pitný režim Lyreco CE, SE
DF2015/177 252,00 24.07.2015 Montáž v MŠ Ján Remek
DF2015/178 258,96 24.07.2015 Materiál na zastrešenie pož.striekačky DEKTRADE SR s.r.o.
DF2015/179 2 256,30 27.07.2015 Rozšírenie vodovodu Senderov - kanalizácia Vladimír Ďurnek
DF2015/180 147,56 27.07.2015 Naviac práce - kanalizácia Senderov Vladimír Ďurnek
DF2015/181 752,00 29.07.2015 Práce KD Miroslav Milo
DF2015/182 59,87 29.07.2015 Zmluva o poskytovaní verejných služieb-Orange Orange Slovensko a.s
DF2015/183 836,65 29.07.2015 Koberce pre MŠ BRENO s.r.o.
DF2015/184 20,22 31.07.2015 Zmluva o poskytovaní služieb-vývoz kom.odpadu T+T, a.s.
DF2015/185 362,50 31.07.2015 Encyklopédia OXFORD ENCYCLOPEDIA LTD
DF2015/186 5,00 03.08.2015 Zmluva o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel.,a.s
DF2015/187 111,00 03.08.2015 Zmluva o dodávke a distribúcií  plynu Slovenský plynárenský priemysel.,a.s
DF2015/188 29 986,54 03.08.2015 ZŠ Gbeľany - Rekonštrukcia tried II. etapa AA Staviteľ
DF2015/189 75,01 03.08.2015 Odborné publikácie Poradca podnikateľa spol. s r.o.
DF2015/190 72,50 04.08.2015 Réžia MŠ 7/15 Základná škola Gbeľany

 

Číslo Suma Účtovný dátum Predmet 1 Meno/názov
DF2015/191 18,94 07.08.2015 Zmluva o poskyt.verejných služieb - internet OU Slovak Telekom,a.s.
DF2015/192 22,50 07.08.2015 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - internet  Slovak Telekom, a.s.
DF2015/193 20,48 07.08.2015 Dod.k Zmluve o pripojení - telefon MŠ Slovak Telekom, a.s.
DF2015/194 42,92 07.08.2015 Dod. k zmluve o poskytovaní verejných služieb - te Slovak Telekom,a.s.
DF2015/195 261,60 10.08.2015 Oprava kamerového systému BVM-alarm systém, s.r.o.
DF2015/196 74,90 10.08.2015 tonery do tlačiarni DAMEDIS, s.r.o.
DF2015/197 39,06 11.08.2015 Odb.publikácia MŠ - Pedagog.diag.v praxi Raabe
DF2015/198 300,00 17.08.2015 Práce pri čistení potoka MINEX PLUS s.r.o.
DF2015/199 2 219,93 17.08.2015 Zmluva o poskytovaní služieb-vývoz kom.odpadu T+T, a.s.
DF2015/200 294,88 18.08.2015 Poskytovanie právnych služieb JUDr.Irena Šurinová
DF2015/201 4 500,00 18.08.2015 Zmluva o zabezpečení hudobnej produkcie Tormentor group s.r.o.
DF2015/202 18,01 20.08.2015 Tlačivá pre MŠ ŠEVT a.s.
DF2015/203 870,00 21.08.2015 Ozvučenie akcie - Hody v Gbeľanoch 22.08.2015 Michal Bukviš - 3MO SOUND
DF2015/204 291,95 22.08.2015 Hračky pre MŠ DRÁČIK-DUVI s.r.o.
DF2015/205 879,61 24.08.2015 Zhotovenie stojanového rozvádzača Ďurana Miroslav
DF2015/206 310,68 24.08.2015 Doplnenie rozhlasu ELMIK Vráble s.r.o.
DF2015/207 20 626,69 26.08.2015 Rozšírenie vodovodu ul.Senderov - vodovod Vladimír Ďurnek
DF2015/208 560,00 27.08.2015 Kontrola HP, školenie BOZP a PO Prajdák Milan
DF2015/209 59,39 27.08.2015 Zmluva o poskytovaní verejných služieb-Orange Orange Slovensko a.s
DF2015/210 195,76 27.08.2015 Knihy do knižnice IKAR a.s.
DF2015/211 3,71 27.08.2015 Knihy do knižnice IKAR a.s.
DF2015/212 1 400,00 28.08.2015 Technické zabezpečenie akcie Hody v obci Vladimír Látka
DF2015/213 199,20 31.08.2015 Inzercia MY Žilinské noviny Petit Press, a.s.
DF2015/214 222,00 31.08.2015 Montáž WC v MŠ Gbeľany Ján Remek
DF2015/215 328,80 31.08.2015 Oprava vodovodu ZŠ Ján Remek
DF2015/216 1 628,63 31.08.2015 Rozšírenie vodovodu ul.Senderov - vodovod Vladimír Ďurnek
DF2015/217 5 501,21 02.09.2015 ZoD - Rekonštrukcia Kaplnka Gbeľany AA Staviteľ
DF2015/218 5,00 02.09.2015 Zmluva o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel.,a.s
DF2015/219 231,00 02.09.2015 Zmluva o dodávke a distribúcií  plynu Slovenský plynárenský priemysel.,a.s
DF2015/220 112,80 03.09.2015 Zimné preumatiky na Fabiu Syndicus, s.r.o.
DF2015/221 91,00 03.09.2015 Poistné opatrov.služba UNIQA poisťovňa, a.s.
DF2015/222 210,03 04.09.2015 Knihy do knižnice IKAR a.s.
DF2015/223 18,47 07.09.2015 Dod.k Zmluve o pripojení - telefon MŠ Slovak Telekom, a.s.
DF2015/224 22,50 07.09.2015 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - internet  Slovak Telekom, a.s.
DF2015/225 18,94 07.09.2015 Zmluva o poskyt.verejných služieb - internet OU Slovak Telekom,a.s.
DF2015/226 41,71 07.09.2015 Dod. k zmluve o poskytovaní verejných služieb - te Slovak Telekom,a.s.
DF2015/227 402,31 08.09.2015 Poskytovanie právnych služieb JUDr.Irena Šurinová
DF2015/228 211,80 10.09.2015 Servis auta Fabia Dušan Rúžička-DDD
DF2015/229 40,90 10.09.2015 Publikácia MŠ - Riadenie MŠ Raabe
DF2015/230 130,32 14.09.2015 Čist.prostriedky do umývačky v KD GASTROLUX, s.r.o.
DF2015/231 96,00 16.09.2015 Čistiace práce v MŠ Lapoš Marek
DF2015/232 113,50 17.09.2015 PZP KIA ZA928EZ Kooperativa
DF2015/233 197,00 17.09.2015 Tonery DAMEDIS, s.r.o.
DF2015/234 117,51 17.09.2015 Licencia na grafické zobrazenie hrobových miest ARIAN s.r.o.
DF2015/235 1 171,33 18.09.2015 Preprava a zneškodenie komunálneho odpadu T+T, a.s.
DF2015/236 2 256,00 21.09.2015 Terénne úpravy - zemné prácev obci Vladimír Ďurnek
DF2015/237 1 500,00 21.09.2015 Terénne úpravy - zemné prácev obci Vladimír Ďurnek
DF2015/238 12,00 21.09.2015 Časopis pre knižnicu Slovenská pošta a.s.
DF2015/239 409,97 21.09.2015 Kanc.potreby Lyreco CE, SE
DF2015/240 1 764,00 25.09.2015 Umývačka riadu Fagor pre MŠ Adam Chabada
DF2015/241 255,54 28.09.2015 Kalendáre, perá Lyreco CE, SE
DF2015/242 223,13 28.09.2015 Taol.potreby pre KD KBM, s.r.o.
DF2015/243 149,00 28.09.2015 Internetový prístup k portálu CPNS - licencia Centrálna nezisková spoločnosť, o.z.
DF2015/244 120,00 30.09.2015 Náučno-výchovná pomôcka pre MŠ WATT, s.r.o.
DF2015/245 59,39 30.09.2015 Zmluva o poskytovaní verejných služieb-Orange Orange Slovensko a.s

 

 

DF2015/246 44,35 1.10.2015 Časopis Paragrafy v MŠ Raabe
DF2015/247 41,45 1.10.2015 Časopis Problémové dieťa pre MŠ Raabe
DF2015/248 6,66 1.10.2015 Kalendáre 2016 Lyreco CE, SE
DF2015/249 175,00 2.10.2015 Systemová podpora URBIS 4.št.2015 MADE spol.s r.o.
DF2015/250 5,00 2.10.2015 Zmluva o dodávke plynu-budova Pošta Slovenský plynárenský priemysel.,a.s
DF2015/251 720,00 2.10.2015 Zmluva o dodávke a distribúcií  plynu Slovenský plynárenský priemysel.,a.s
DF2015/252 152,22 5.10.2015 Vodné, stočné Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
DF2015/253 16 432,14 5.10.2015 ZoD Rekonštrukcia šatní a spoločných priestorov AA Staviteľ
DF2015/254 159,50 6.10.2015 Réžia MŠ 9/15 Základná škola Gbeľany
DF2015/255 35,60 8.10.2015 Predplatné - 1000 riešení 2016 Poradca s.r.o.
DF2015/256 78,00 8.10.2015 Predplatné Verejná správa 2016 Poradca s.r.o.
DF2015/257 186,01 8.10.2015 Predplatné odb.publikácie 2016 Poradca podnikateľa spol. s r.o.
DF2015/258 1 900,20 9.10.2015 Vybavenie tried MŠ Gbeľany NOMIland s.r.o.
DF2015/259 50,00 12.10.2015 Odb.publikácie MŠ Raabe
DF2015/260 40,00 12.10.2015 Odb.publikácie MŠ Raabe
DF2015/261 2,00 12.10.2015 Nájom pozemku cintorín a spevnená plochy Urbariát - lesné a pozemkové spoločenstvo
DF2015/262 18,47 12.10.2015 Dod.k Zmluve o pripojení - telefon MŠ Slovak Telekom, a.s.
DF2015/263 38,81 12.10.2015 Dod. k zmluve o poskytovaní verejných služieb - te Slovak Telekom,a.s.
DF2015/264 18,94 12.10.2015 Zmluva o poskyt.verejných služieb - internet OU Slovak Telekom,a.s.
DF2015/265 22,50 12.10.2015 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - internet  Slovak Telekom, a.s.
DF2015/266 229,58 12.10.2015 Havárijné poistenie KIA ZA928EZ Komunálna poisťovňa
DF2015/267 390,00 16.10.2015 Plavecký výcvik - CVČ NEREUS, spol. s r.o.
DF2015/268 1 364,31 16.10.2015 Zmluva o poskytovaní služieb-vývoz kom.odpadu T+T, a.s.
DF2015/269 480,00 19.10.2015 Obrusy pre KD Dáša Karkašová
DF2015/270 1 110,00 19.10.2015 Kalendáre pre rok 2016 Lyreco CE, SE
DF2015/271 120,00 20.10.2015 Databáza katastra nehnuteľnosti NIS SR , a.s.
DF2015/272 15,82 23.10.2015 Separovaný zber -projekt TD Zduženie obcí
DF2015/273 24,36 23.10.2015 novoročenky, kanc.materiál Lyreco CE, SE
DF2015/274 225,60 27.10.2015 Dodávka a montáž roliet pre MŠ Roman Zvarík - RoZ
DF2015/275 59,39 2.11.2015 Zmluva o poskytovaní verejných služieb-Orange Orange Slovensko a.s
DF2015/276 5,00 2.11.2015 Zmluva o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel.,a.s
DF2015/277 1 190,00 2.11.2015 Dodatok č.01 k Zmluve o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel.,a.s
DF2015/278 60,00 2.11.2015 Balenie kalendáre IMI Print, s.r.o.
DF2015/279 139,20 3.11.2015 Práce montážnou plošinou ASZA s.r.o.
DF2015/280 55,00 3.11.2015 Preplachnutie kanalizácie Šmárik Milan
DF2015/281 60,00 5.11.2015 Oprava výťahu a bojlera v MŠ Gbeľany Ďurana Miroslav
DF2015/282 79,06 5.11.2015 Publikácie pre MŠ Raabe
DF2015/283 684,00 5.11.2015 Vianočné svietníky pre občanov IMI Trade
DF2015/284 184,32 6.11.2015 Knihy do knižnice IKAR a.s.
DF2015/285 985,00 6.11.2015 Poskytovanie právnych služieb JUDr.Irena Šurinová
DF2015/286 2 323,00 6.11.2015 Poskytovanie právnych služieb JUDr.Irena Šurinová
DF2015/287 2 236,00 6.11.2015 Poskytovanie právnych služieb JUDr.Irena Šurinová
DF2015/288 205,90 9.11.2015 Réžia MŠ 10/15 Základná škola Gbeľany
DF2015/289 41,63 9.11.2015 Dod. k zmluve o poskytovaní verejných služieb - te Slovak Telekom,a.s.
DF2015/290 22,50 9.11.2015 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - internet  Slovak Telekom, a.s.
DF2015/291 18,94 9.11.2015 Zmluva o poskyt.verejných služieb - internet OU Slovak Telekom,a.s.
DF2015/292 18,62 9.11.2015 Dod.k Zmluve o pripojení - telefon MŠ Slovak Telekom, a.s.
DF2015/293 240,00 10.11.2015 Preprava autobusom - mladé požiarníčky mkhn, s.r.o.
DF2015/294 5 985,12 10.11.2015 Práce na prestrešení chodníka ZŠ Gbeľany Pavol Franek
DF2015/295 29 999,96 13.11.2015 Chodník od reštaurácie po jednotu AA Staviteľ
DF2015/296 457,20 13.11.2015 Materiál pre údržbu verejného osvetlenia KP s.r.o.
DF2015/297 35 160,00 18.11.2015 Protipovodňové opatrenia na vodnom toku v obci Gbe SDS stavby, s.r.o.
DF2015/298 61,22 18.11.2015 Odb.publikácia pre MŠ Raabe
DF2015/299 175,88 19.11.2015 Poistenie majetok Kooperativa
DF2015/300 685,20 19.11.2015 Poistenie nehnuteľný majetok obce Kooperativa
DF2015/301 143,88 20.11.2015 Polokošeľa s erbom obce Jozef Smrhola-Olymp
DF2015/302 12,00 23.11.2015 Prezutie auta Fabia Dušan Rúžička-DDD
DF2015/303 686,24 23.11.2015 Stromčeky pre výsadbu EKOFIT s.r.o.
DF2015/304 2 521,30 25.11.2015 Zmluva o poskytovaní služieb-vývoz kom.odpadu T+T, a.s.
DF2015/305 59,39 25.11.2015 Zmluva o poskytovaní verejných služieb-Orange Orange Slovensko a.s
DF2015/306 29,50 25.11.2015 Toner do tlačiarne MŠ TRIFIT-ZA, s.r.o.
DF2015/307 419,90 26.11.2015 Zapojenie umývačky riadu v MŠ Gbeľany Ďurana Miroslav
DF2015/308 0,12 27.11.2015 Bezpečnostný systém Slovak Telekom,a.s.
DF2015/309 87,83 27.11.2015 Kancelárske potreby Lyreco CE, SE
DF2015/310 89,31 30.11.2015 Tonery do tlačiarni DAMEDIS, s.r.o.

 

DF2015/311 940,13 01.12.2015 Oprava miestnosti v KD AA Staviteľ
DF2015/312 13,28 01.12.2015 Zmluva o zabezpečení posudkovej činnosti ICOM PLUS, s.r.o.
DF2015/313 67,60 02.12.2015 Obecné noviny 2016 INPROST s.r.o.
DF2015/314 1 403,00 02.12.2015 Zmluva o dodávke a distribúcií  plynu Slovenský plynárenský priemysel.,a.s
DF2015/315 76,80 03.12.2015 Zmluva o dielo - vytvorenie internetovej stránky o Blueweb s.r.o.
DF2015/316 2 442,00 03.12.2015 Pec elektrická pre školskú jedáleň Gbeľany GASTROLUX, s.r.o.
DF2015/317 5,00 03.12.2015 Zmluva o dodávke plynu-budova Pošta Slovenský plynárenský priemysel.,a.s
DF2015/318 90,00 04.12.2015 Zákl.príprava členov HJ Dobrovoľná požiarna ochrana SR
DF2015/319 23,00 04.12.2015 Popruhy ku stomčekom EKOFIT s.r.o.
DF2015/320 18,94 07.12.2015 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - internet  Slovak Telekom, a.s.
DF2015/321 22,50 07.12.2015 Zmluva o poskyt.verejných služieb - internet OU Slovak Telekom,a.s.
DF2015/322 34,78 07.12.2015 Dod. k zmluve o poskytovaní verejných služieb - te Slovak Telekom,a.s.
DF2015/323 18,47 07.12.2015 Dod.k Zmluve o pripojení - telefon MŠ Slovak Telekom, a.s.
DF2015/324 157,16 07.12.2015 Kancelárske stoličky Lyreco CE, SE
DF2015/325 171,10 08.12.2015 Réžia MŠ 11/15 Základná škola Gbeľany
DF2015/326 830,76 08.12.2015 Vývoz odpadu - asfalt D.A.L. spol. s r.o.
DF2015/327 914,88 08.12.2015 Odvoz asfaltu a úprava priestorov okolo kaplnky MINEX PLUS s.r.o.
DF2015/328 18,76 10.12.2015 Tlačivá na daňové priznania INPROST s.r.o.
DF2015/329 960,00 14.12.2015 Fotografické práce obce Gbeľany a okolia PANORAMA - Mgr. Milan Kosec
DF2015/330 7,20 16.12.2015 Časopis pre MŠ Slovenská pošta a.s.
DF2015/331 144,68 16.12.2015 Predplatné časopisy knižnica 2016 Slovenská pošta a.s.
DF2015/332 83,90 16.12.2015 Nohejbalová sieť - CVČ Pavol Šebesta - Marea Producion
DF2015/333 1 213,46 16.12.2015 Zmluva o poskytovaní služieb-vývoz kom.odpadu T+T, a.s.
DF2015/334 636,20 17.12.2015 Materiál pre dielňu CVČ CONTAX s.r.o.
DF2015/335 385,56 17.12.2015 Materiál pre dielňu CVČ PAPERA s.r.o.
DF2015/336 7,08 17.12.2015 Materiál pre dielňu CVČ PAPERA s.r.o.
DF2015/337 44,55 17.12.2015 Lopty pre CVČ Kokiska s.r.o.
DF2015/338 840,00 18.12.2015 Ostarávanie územného plánu obce Gbeľany Ing.arch.Vladimir Barčiak
DF2015/339 840,00 18.12.2015 Zemné práce v obce Vladimír Ďurnek
DF2015/340 2 500,00 18.12.2015 Generálna oprava hasičskej striekačky LM-FIRESTORE s.r.o.
DF2015/341 87,52 21.12.2015 Poskytovanie právnych služieb JUDr.Irena Šurinová
DF2015/342 2 124,00 21.12.2015 Dopravno-bezpečnostné opatrenia v obci Gbeľany Tichý s.r.o.
DF2015/343 14 546,76 21.12.2015 Dopravno-bezpečnostné opatrenia v obci Gbeľany Tichý s.r.o.
DF2015/344 46,76 22.12.2015 Poplatok za vedenie účtu CP Dexia banka
DF2015/345 636,00 22.12.2015 Odborné prehliadky a skúšky plynových a tlakových BALGAS s.r.o.
DF2015/346 984,00 22.12.2015 Odborné prehliadky a skúšky plynových a tlakových BALGAS s.r.o.
DF2015/347 312,01 22.12.2015 Tlač Gbelanské noviny Varínska tlačiareň/ELEKTRO AB s.r.o.
DF2015/348 306,90 22.12.2015 Stravov.služby-ukončenie roka UNISTAV Teplička s.r.o.
DF2015/349 40,24 28.12.2015 Inštalácia a pripojenie PC ATT servis, s.r.o.
DF2015/350 124,84 28.12.2015 Rozbor pitnej vody Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
DF2015/351 103,20 28.12.2015 Kvalifikovaný systémový certifikát na HSM Disig, a.s.
DF2015/352 120,00 30.12.2015 Vypracovanie projektu sadových úprav SOLAR-INTEGRA s.r.o.
DF2015/353 65,99 30.12.2015 Zmluva o poskytovaní verejných služieb-Orange Orange Slovensko a.s
DF2015/354 13,28 30.12.2015 Zmluva o zabezpečení posudkovej činnosti ICOM PLUS, s.r.o.
DF2015/355 0,24 31.12.2015 Zabezpečovací systém Slovak Telekom,a.s.
DF2015/356 105,00 31.12.2015 Publikácie pre MŠ Raabe
DF2015/357 29,00 31.12.2015 Dod. k zmluve o poskytovaní verejných služieb - te Slovak Telekom,a.s.
DF2015/358 18,94 31.12.2015 Zmluva o poskyt.verejných služieb - internet OU Slovak Telekom,a.s.
DF2015/359 22,50 31.12.2015 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - internet  Slovak Telekom, a.s.
DF2015/360 18,62 31.12.2015 Dod.k Zmluve o pripojení - telefon MŠ Slovak Telekom, a.s.
DF2015/361 67,90 31.12.2015 Vodné, stočné Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
DF2015/362 669,00 31.12.2015 Barové stolíky DM INTERIER s.r.o.
DF2015/363 185,08 31.12.2015 Vodné, stočné MŠ,OU,KD Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
DF2015/364 80,00 31.12.2015 Did.pomôcka pre MŠ NOMIland s.r.o.
DF2015/365 40,90 31.12.2015 Publikácie pre MŠ Raabe
DF2015/366 61,22 31.12.2015 Publikácie pre MŠ Raabe
DF2015/367 209,64 31.12.2015 Dodávka a distribúcia elektriny Stredoslovenská energetika, a.s.
DF2015/368 629,74 31.12.2015 Dodávka a distribúcia elektriny Stredoslovenská energetika, a.s.
DF2015/369 1 438,46 31.12.2015 Preprava a zneškodenie komunálneho odpadu T+T, a.s.
DF2015/370 1639,68 31.12.2015 vyúčt.EE OU Stredoslovenská energetika a.s.