Menu
Obec Gbeľany
obecGbeľany

Rok 2015

 

Číslo Hodnota Účtovný dátum Predmet Dodávateľ
DF2015/1 175,00 05.01.2015 Informačný systém URBIS-syst.podpora 1.št.2015 MADE spol.s r.o.
DF2015/2 174,00 07.01.2015 Oprava výťahu v MŠ Ďurana Miroslav
DF2015/3 195,18 07.01.2015 Hygienický materiál pre MŠ KBM, s.r.o.
DF2015/4 332,40 05.01.2015 Právo používať program VEMA VEMA, s.r.o.
DF2015/5 2 640,00 12.01.2015 Kuchynské stoly do MŠ Adam Chabada
DF2015/6 186,00 03.01.2015 Strava na akciu - volejbalový turnaj UNISTAV Teplička s.r.o.
DF2015/7 258,92 15.01.2015 Inštalácia do dátového rozvádzača pre MŠ ATT servis, s.r.o.
DF2015/8 396,00 16.01.2015 Externý manažment - monitorovanie výsledkov projek Agentúra Európa,s.r.o.
DF2015/9 2 403,64 15.01.2015 Chodník a oprava OU Gbeľany PMGSTAV SK, s.r.o.
DF2015/10 168,00 20.01.2015 Revízia komínov a dymovodov Jozef Putyra
DF2015/11 19,80 12.01.2015 Prekládka telefonnej linky MŠ ATT servis, s.r.o.
DF2015/12 1 495,00 01.01.2015 Zmluva o dodávke a distribúcií  plynu 1/15 Slovenský plynárenský priemysel.,a.s
DF2015/13 16,63 31.12.2014 Separovaný zber -projekt TD Zduženie obcí
DF2015/14 0,41 21.01.2015 Dod.k Zmluve o posk.verejných služieb - telefony O Slovak Telekom, a.s.
DF2015/15 61,39 21.01.2015 Zmluva o poskytovaní verejných služieb-Orange Orange Slovensko a.s
DF2015/16 1 449,00 01.02.2015 Zmluva o dodávke a distribúcií  plynu 1/15 Slovenský plynárenský priemysel.,a.s
DF2015/17 450,00 02.02.2015 Práce - rozšírenie vodovodu Ing.Vankuš Vladimír
DF2015/18 78,53 26.01.2015 Kamenivo na posyp MINEX PLUS s.r.o.
DF2015/19 211,56 04.02.2015 Kamenivo na posyp MINEX PLUS s.r.o.
DF2015/20 60,00 03.02.2015 Plošná inzercia Publishing House, a.s
DF2015/21 47,30 31.01.2015 Dod.k Zmluve o posk.verejných služieb - telefony O Slovak Telekom, a.s.
DF2015/22 26,44 31.01.2015 Zmluva o pripojení - internet OU Slovak Telekom,a.s.
DF2015/23 23,18 31.01.2015 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - internet  Slovak Telekom, a.s.
DF2015/24 102,12 02.02.2015 Súpisné čísla Jozef Smrhola-Olymp
DF2015/25 136,30 05.02.2015 Réžia MŠ 1/15 Základná škola Gbeľany
DF2015/26 18,47 31.01.2015 Dod.k Zmluve o pripojení - telefon MŠ Slovak Telekom, a.s.
DF2015/27 14,00 12.02.2015 Odborná publikácia Poradca s.r.o.
DF2015/28 38,91 13.02.2015 Ćasopis MŠ Raabe
DF2015/29 872,00 16.02.2015 Lyžiarsky výcvik - CVČ SKI CENTRUM NIŽNÁ-UHLISKÁ s.r.o.
DF2015/30 135,00 16.02.2015 Did.pomôcky pre MŠ AGEMSOFT, a.s.
DF2015/31 1 430,88 31.01.2015 Zmluva o poskytovaní služieb-kom.odpad T+T, a.s.
DF2015/32 353,75 18.02.2015 Kancelárska potreby Lyreco CE, SE
DF2015/33 428,97 19.02.2015 Pozáručný servis KIA ZA304FL REEM s.r.o.
DF2015/34 294,00 19.02.2015 Oprava kamerového systému BVM-alarm systém, s.r.o.
DF2015/35 36,00 18.02.2015 Oprava PC ATT servis, s.r.o.
 
Číslo Suma Účtovný dátum Predmet  Dodávateľ
DF2015/36 77,18 23.02.2015 Posypový materiál MK MINEX PLUS s.r.o.
DF2015/37 39,06 25.02.2015 Publikácia Dieťa a jeho svet MŠ Raabe
DF2015/38 59,25 02.03.2015 Publikácia MŠ Raabe
DF2015/39 1 366,00 02.03.2015 Zmluva o dodávke a distribúcií  plynu-3/2015 Slovenský plynárenský priemysel.,a.s
DF2015/40 23,18 05.03.2015 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - internet  Slovak Telekom, a.s.
DF2015/41 26,44 05.03.2015 Zmluva o pripojení - internet OU Slovak Telekom,a.s.
DF2015/42 56,06 05.03.2015 Dod.k Zmluve o posk.verejných služieb - telefony O Slovak Telekom, a.s.
DF2015/43 113,10 06.03.2015 Réžia MŠ 2/15 Základná škola Gbeľany
DF2015/44 59,39 06.03.2015 Zmluva o poskytovaní verejných služieb-Orange Orange Slovensko a.s
DF2015/45 225,58 06.03.2015 Prehliadka KIA ZA304FL NOVÝ TOPCAR s.r.o.
DF2015/46 18,47 06.03.2015 Dod.k Zmluve o pripojení - telefon MŠ Slovak Telekom, a.s.
DF2015/47 1 199,94 06.03.2015 Športové potreby pre MŠ - 2% dane MALUNET s.r.o.
DF2015/48 201,61 11.03.2015 Materiál pre údružbu VO KP s.r.o.
DF2015/49 294,00 11.03.2015 Montáž el.ohrievača v MŠ Ján Remek
DF2015/50 854,40 13.03.2015 Šatníkové skrine pre CVČ MERCATOR DMS spol. s r.o.
DF2015/51 1 112,34 17.03.2015 Zmluva o poskytovaní služieb-vývoz kom.odpadu T+T, a.s.
DF2015/52 1 012,32 17.03.2015 Zametanie obecných komunikácií AGAT
DF2015/53 72,00 18.03.2015 Projekt PO pre stavbu-rozš.vodovodu ul.Senderov Ivan Žiak
DF2015/54 635,75 18.03.2015 audit účtovnej závierky 2014 RVC Senica s.r.o.
DF2015/55 440,69 19.03.2015 Osadenie rozvádzača Ďurana Miroslav
DF2015/56 746,00 19.03.2015 Predajné stánky pre akcie v obci Jaroslav Goduš
DF2015/57 145,59 23.03.2015 Knihy do knižnice Knihy Sova, s.r.o.
DF2015/58 33,50 23.03.2015 Prevádzkovanie verejnej hudobnej produkcie Slovgram
DF2015/59 29,25 23.03.2015 Služby v programe Urbis Andrea Sedliaková
DF2015/60 210,00 25.03.2015 Spracovanie rozpočtov Ing.Vankuš Vladimír
DF2015/61 156,00 25.03.2015 Databáza katastra nehnuteľnosti NIS SR , a.s.
DF2015/62 134,40 27.03.2015 Preprava minibusom-požiarníčky- CVČ mkhn, s.r.o.
DF2015/63 333,00 27.03.2015 Didakt.pomôcky pre MŠ STIEFEL EUROCART s.r.o.
DF2015/64 76,27 27.03.2015 Servis tlačiarne TRIFIT-ZA, s.r.o.
DF2015/65 150,00 30.03.2015 Vypracovanie dokumentácie BOZP Prajdák Milan
DF2015/66 67,35 30.03.2015 Zmluva o poskytovaní verejných služieb-Orange Orange Slovensko a.s
DF2015/67 3 932,47 31.03.2015 Prestrešenie  OU Gbeľany PMGSTAV SK, s.r.o.
DF2015/68 175,00 02.04.2015 Systemová podpora URBIS 2.št.2015 MADE spol.s r.o.
DF2015/69 23,18 07.04.2015 Zmluva o poskyt.verej služieb - internet knižnica Slovak Telekom, a.s.
DF2015/70 26,44 07.04.2015 Zmluva o pripojení - internet OU Slovak Telekom,a.s.
DF2015/71 1,00 07.04.2015 Prenájom časti vodného toku Gbelianský potok Slov.vodohospodársky podnik
DF2015/72 98,56 07.04.2015 Vodné, stočné, OU, MŠ, KD Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
DF2015/73 748,00 07.04.2015 Zmluva o dodávke a distribúcií  plynu 4/15 Slovenský plynárenský priemysel.,a.s
DF2015/74 224,65 08.04.2015 Stravovacie služby - Deň učiteľov UNISTAV Teplička s.r.o.
DF2015/75 103,19 09.04.2015 Dod.k Zmluve o posk.verejných služieb - telefony O Slovak Telekom, a.s.
DF2015/76 30 172,20 10.04.2015 Rekonštrukcia oplotenia MŠ Gbeľany AA Staviteľ
DF2015/77 18,47 10.04.2015 Dod.k Zmluve o pripojení - telefon MŠ Slovak Telekom, a.s.
DF2015/78 158,05 13.04.2015 Réžia MŠ 3/15 Základná škola Gbeľany
DF2015/79 1 321,77 13.04.2015 Zmluva o poskytovaní služieb-vývoz kom.odpadu T+T, a.s.

 

DF2015/80 1 906,51 21.04.2015 Osvetlenie kaplnky na cintoríne Ďurana Miroslav
DF2015/81 384,00 21.04.2015 Led svietidlo SL Pillow 10 Anna Šufliarska
DF2015/82 299,85 21.04.2015 Školské multilicencie SILCOM Multimedia SK, s.r.o.
DF2015/83 129,00 21.04.2015 Oprava kamerového systému BVM-alarm systém, s.r.o.
DF2015/84 90,00 27.04.2015 Školné pre členov HJ Dobrovoľná požiarna ochrana SR
DF2015/85 59,39 28.04.2015 Zmluva o poskytovaní verejných služieb-Orange Orange Slovensko a.s
DF2015/86 0,24 28.04.2015 Dod.k Zmluve o posk.verejných služieb Slovak Telekom, a.s.
DF2015/87 2 384,60 28.04.2015 Prestrešenie chodníka OU - KD PMGSTAV SK, s.r.o.
DF2015/88 350,00 29.04.2015 Techn.posudok Ing.Andrej Kapjor
DF2015/89 13 963,96 30.04.2015 ZoD Parkovisko pri MŠ a oplotenie OÚ Gbeľany AA Staviteľ
DF2015/90 286,00 04.05.2015 Zmluva o dodávke a distribúcií  plynu Slovenský plynárenský priemysel.,a.s
DF2015/91 31,66 04.05.2015 Dod. k zmluve o poskytovaní verejných služieb - te Slovak Telekom,a.s.
DF2015/92 18,47 04.05.2015 Dod.k Zmluve o pripojení - telefon MŠ Slovak Telekom, a.s.
DF2015/93 24,30 04.05.2015 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - internet  Slovak Telekom, a.s.
DF2015/94 20,53 04.05.2015 Zmluva o poskyt.verejných služieb - internet OU Slovak Telekom,a.s.
DF2015/95 123,25 06.05.2015 Réžia MŠ 4/15 Základná škola Gbeľany
DF2015/96 117,80 06.05.2015 Deratizácia Dušan Rúžička-DDD
DF2015/97 217,19 07.05.2015 Hygienický materiál pre MŠ a KD KBM, s.r.o.
DF2015/98 129,71 07.05.2015 Kancelárske potreby Lyreco CE, SE
DF2015/99 277,00 07.05.2015 Geometrický plán GEOZA s.r.o.
DF2015/100 35,60 14.05.2015 Odb.časopis 1000 riešení Poradca s.r.o.
DF2015/101 171,84 18.05.2015 Vytýčenie plynárenskych sietí v obci Gbeľany Distribúcia SPP
DF2015/102 33,60 18.05.2015 Vytýčenie telekomunikačných sietí Slovak Telekom,a.s.
DF2015/103 1 186,80 18.05.2015 Dodanie a inštalácia kamerového systému BVM-alarm systém, s.r.o.
DF2015/104 14,98 18.05.2015 Separovaný zber -projekt TD Zduženie obcí
DF2015/105 56,04 19.05.2015 Prihlásenie MV CARSEL, s.r.o.
DF2015/106 2 335,91 19.05.2015 Zmluva o poskytovaní služieb-vývoz kom.odpadu T+T, a.s.
DF2015/107 17 676,54 19.05.2015 ZoD - Rekonštrukcia Kaplnka Gbeľany AA Staviteľ
DF2015/108 28,26 20.05.2015 Hygienický materiál pre DS KBM, s.r.o.
DF2015/109 375,17 20.05.2015 Servis kosačky a krovinorezu Agrobon, s.r.o.
DF2015/110 4 736,51 20.05.2015 Prestrešenie chodníka OU PMGSTAV SK, s.r.o.
DF2015/111 244,81 20.05.2015 Uniforma PO FIRE systém

 

DF2015/112 685,27 22.5.2015 Predmety na akciu MDD Jozef Smrhola-Olymp
DF2015/113 5,00 26.5.2015 Zmluva o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel.,a.s
DF2015/114 120,00 26.5.2015 Aktualizácia mapového portálu MAPA Slovakia Digital s.r.o.
DF2015/115 41,45 27.5.2015 Publikácia Problémové dieťa - MŠ Raabe
DF2015/116 59,39 28.5.2015 Zmluva o poskytovaní verejných služieb-Orange Orange Slovensko a.s
DF2015/117 348,00 28.5.2015 Sprac.projektu - rozvoj plynu Ing. Anton ZVARIK
DF2015/118 213,78 29.5.2015 Oprava miestnej komunikácie STAVMO J+M, s.r.o.
DF2015/119 12 118,30 1.6.2015 ZoD - Rekonštrukcia Kaplnka Gbeľany AA Staviteľ
DF2015/120 120,00 1.6.2015 Dodatok č.01 k Zmluve o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel.,a.s
DF2015/121 5,00 1.6.2015 Zmluva o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel.,a.s
DF2015/122 64,80 3.6.2015 Oprava mikrofonu ATT servis, s.r.o.
DF2015/123 957,00 3.6.2015 Plastová nádoba typ 0004-3 RC podľa cenovej ponuky MEVA-SK s.r.o.
DF2015/124 94,80 4.6.2015 Oprava rozhlasu ELMIK Vráble s.r.o.
DF2015/125 129,05 4.6.2015 Réžia MŠ 5/15 Základná škola Gbeľany
DF2015/126 29,34 5.6.2015 Dod. k zmluve o poskytovaní verejných služieb - te Slovak Telekom,a.s.
DF2015/127 18,47 5.6.2015 Dod.k Zmluve o pripojení - telefon MŠ Slovak Telekom, a.s.
DF2015/128 23,93 5.6.2015 Zmluva o poskyt.verejných služieb - internet OU Slovak Telekom,a.s.
DF2015/129 37,20 5.6.2015 Výmena elektromeru Stredoslovenská energetika, a.s.
DF2015/130 287,96 5.6.2015 Vybudovanie odsávania v MŠ Gbeľany Ďurana Miroslav
DF2015/131 22,50 8.6.2015 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - internet  Slovak Telekom, a.s.
DF2015/132 1 309,53 8.6.2015 Zmluva o poskytovaní služieb-vývoz kom.odpadu T+T, a.s.
DF2015/133 900,74 9.6.2015 Odvodnenie MŠ Gbeľany PMGSTAV SK, s.r.o.
DF2015/134 596,62 9.6.2015 Izolácia soklovej časti MŠ Gbeľany PMGSTAV SK, s.r.o.
DF2015/135 86,71 15.6.2015 Minerálna voda - pitný režim Lyreco CE, SE
DF2015/136 90,00 16.6.2015 Vyhotovenie tabule - Námestie obce printio, s.r.o.
DF2015/137 241,94 18.6.2015 Zameranie NN poruchy Stredoslovenská energetika-Distribúcia a.s.
DF2015/138 3,60 22.6.2015 Časopis Predškolská výchova Slovenská pošta a.s.
DF2015/139 39,43 22.6.2015 Časopis pre MŠ - právne správne Raabe
DF2015/140 32,40 22.6.2015 Servis VT ATT servis, s.r.o.
DF2015/141 136,86 22.6.2015 Servis VT ATT servis, s.r.o.
DF2015/142 176,10 22.6.2015 Meranie denného osvetlenia v priestoroch MŠ Regionálny úrad verej.zdravotníctva
DF2015/143 2 844,30 22.6.2015 Nábytok do MŠ NOMIland s.r.o.
DF2015/144 65,55 22.6.2015 Časopis - Právne správne pre MŠ Raabe
DF2015/145 44,35 24.6.2015 Časopis - Svet škôlkára Raabe
DF2015/146 45,55 24.6.2015 Časopis - Svet škôlkára Raabe
DF2015/147 0,12 25.6.2015 Telefón - poplachový systém Slovak Telekom,a.s.
DF2015/148 120,04 26.6.2015 Tonery do tlačiarni DAMEDIS, s.r.o.
DF2015/149 59,39 26.6.2015 Zmluva o poskytovaní verejných služieb-Orange Orange Slovensko a.s
DF2015/150 269,40 29.6.2015 Struny do kosačky Marian Richter - VIKTÓRIA HÁMOR com
DF2015/151 161,15 29.6.2015 Oprava kosačky Agrobon, s.r.o.
DF2015/152 141,90 29.6.2015 Oprava kosačky Agrobon, s.r.o.


 

Číslo Suma Účtovný dátum Predmet 1 Meno/názov
DF2015/153 260,00 01.07.2015 Príprava a tlač Gb.noviny Mgr.Eva Večeríková
DF2015/154 295,50 01.07.2015 Vybavenie tried MŠ Gbeľany NOMIland s.r.o.
DF2015/155 111,00 02.07.2015 Zmluva o dodávke a distribúcií  plynu Slovenský plynárenský priemysel.,a.s
DF2015/156 5,00 02.07.2015 Zmluva o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel.,a.s
DF2015/157 809,88 02.07.2015 Výsadba v obci Dušan Vajda
DF2015/158 4 301,90 02.07.2015 Sadové úpravy pred kostolom v Gbeľanoch Dušan Vajda
DF2015/159 132,50 03.07.2015 Vodné, stočné MŠ, OU Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
DF2015/160 175,00 02.07.2015 Systemová podpora URBIS 2.št.2015 MADE spol.s r.o.
DF2015/161 22,50 06.07.2015 Zmluva o poskyt.verejných služieb - internet OU Slovak Telekom,a.s.
DF2015/162 588,00 06.07.2015 audit účtovnej závierky-KUZ 2014 RVC Senica s.r.o.
DF2015/163 19,72 06.07.2015 Vodné, stočné DS Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
DF2015/164 126,85 30.06.2015 Knihy do knižnice IKAR a.s.
DF2015/165 155,15 07.07.2015 Réžia MŠ 6/2015 Základná škola Gbeľany
DF2015/166 16,76 07.07.2015 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - internet  Slovak Telekom, a.s.
DF2015/167 31,97 07.07.2015 Dod. k zmluve o poskytovaní verejných služieb - te Slovak Telekom,a.s.
DF2015/168 26,28 07.07.2015 Vodné, stočné Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
DF2015/169 28 200,00 07.07.2015 Zmluva o dielo "Oprava mosta č.2 cez Gbeliansky po SDS stavby, s.r.o.
DF2015/170 202,50 09.07.2015 Vybavenie tried MŠ Gbeľany NOMIland s.r.o.
DF2015/171 25,49 09.07.2015 Dod.k Zmluve o pripojení - telefon MŠ Slovak Telekom, a.s.
DF2015/172 58,50 10.07.2015 Inštalácia VT TOP PRINT-Ing. Róbert Žabka
DF2015/173 1 226,42 16.07.2015 Preprava a zneškodenie komunálneho odpadu T+T, a.s.
DF2015/174 50,89 20.07.2015 Rúra na informačnú tabuľu ARDSYSTÉM s.r.o.
DF2015/175 63,85 20.07.2015 Časopis pre MŠ Raabe
DF2015/176 104,16 22.07.2015 Minerálna voda - pitný režim Lyreco CE, SE
DF2015/177 252,00 24.07.2015 Montáž v MŠ Ján Remek
DF2015/178 258,96 24.07.2015 Materiál na zastrešenie pož.striekačky DEKTRADE SR s.r.o.
DF2015/179 2 256,30 27.07.2015 Rozšírenie vodovodu Senderov - kanalizácia Vladimír Ďurnek
DF2015/180 147,56 27.07.2015 Naviac práce - kanalizácia Senderov Vladimír Ďurnek
DF2015/181 752,00 29.07.2015 Práce KD Miroslav Milo
DF2015/182 59,87 29.07.2015 Zmluva o poskytovaní verejných služieb-Orange Orange Slovensko a.s
DF2015/183 836,65 29.07.2015 Koberce pre MŠ BRENO s.r.o.
DF2015/184 20,22 31.07.2015 Zmluva o poskytovaní služieb-vývoz kom.odpadu T+T, a.s.
DF2015/185 362,50 31.07.2015 Encyklopédia OXFORD ENCYCLOPEDIA LTD
DF2015/186 5,00 03.08.2015 Zmluva o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel.,a.s
DF2015/187 111,00 03.08.2015 Zmluva o dodávke a distribúcií  plynu Slovenský plynárenský priemysel.,a.s
DF2015/188 29 986,54 03.08.2015 ZŠ Gbeľany - Rekonštrukcia tried II. etapa AA Staviteľ
DF2015/189 75,01 03.08.2015 Odborné publikácie Poradca podnikateľa spol. s r.o.
DF2015/190 72,50 04.08.2015 Réžia MŠ 7/15 Základná škola Gbeľany

 

Číslo Suma Účtovný dátum Predmet 1 Meno/názov
DF2015/191 18,94 07.08.2015 Zmluva o poskyt.verejných služieb - internet OU Slovak Telekom,a.s.
DF2015/192 22,50 07.08.2015 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - internet  Slovak Telekom, a.s.
DF2015/193 20,48 07.08.2015 Dod.k Zmluve o pripojení - telefon MŠ Slovak Telekom, a.s.
DF2015/194 42,92 07.08.2015 Dod. k zmluve o poskytovaní verejných služieb - te Slovak Telekom,a.s.
DF2015/195 261,60 10.08.2015 Oprava kamerového systému BVM-alarm systém, s.r.o.
DF2015/196 74,90 10.08.2015 tonery do tlačiarni DAMEDIS, s.r.o.
DF2015/197 39,06 11.08.2015 Odb.publikácia MŠ - Pedagog.diag.v praxi Raabe
DF2015/198 300,00 17.08.2015 Práce pri čistení potoka MINEX PLUS s.r.o.
DF2015/199 2 219,93 17.08.2015 Zmluva o poskytovaní služieb-vývoz kom.odpadu T+T, a.s.
DF2015/200 294,88 18.08.2015 Poskytovanie právnych služieb JUDr.Irena Šurinová
DF2015/201 4 500,00 18.08.2015 Zmluva o zabezpečení hudobnej produkcie Tormentor group s.r.o.
DF2015/202 18,01 20.08.2015 Tlačivá pre MŠ ŠEVT a.s.
DF2015/203 870,00 21.08.2015 Ozvučenie akcie - Hody v Gbeľanoch 22.08.2015 Michal Bukviš - 3MO SOUND
DF2015/204 291,95 22.08.2015 Hračky pre MŠ DRÁČIK-DUVI s.r.o.
DF2015/205 879,61 24.08.2015 Zhotovenie stojanového rozvádzača Ďurana Miroslav
DF2015/206 310,68 24.08.2015 Doplnenie rozhlasu ELMIK Vráble s.r.o.
DF2015/207 20 626,69 26.08.2015 Rozšírenie vodovodu ul.Senderov - vodovod Vladimír Ďurnek
DF2015/208 560,00 27.08.2015 Kontrola HP, školenie BOZP a PO Prajdák Milan
DF2015/209 59,39 27.08.2015 Zmluva o poskytovaní verejných služieb-Orange Orange Slovensko a.s
DF2015/210 195,76 27.08.2015 Knihy do knižnice IKAR a.s.
DF2015/211 3,71 27.08.2015 Knihy do knižnice IKAR a.s.
DF2015/212 1 400,00 28.08.2015 Technické zabezpečenie akcie Hody v obci Vladimír Látka
DF2015/213 199,20 31.08.2015 Inzercia MY Žilinské noviny Petit Press, a.s.
DF2015/214 222,00 31.08.2015 Montáž WC v MŠ Gbeľany Ján Remek
DF2015/215 328,80 31.08.2015 Oprava vodovodu ZŠ Ján Remek
DF2015/216 1 628,63 31.08.2015 Rozšírenie vodovodu ul.Senderov - vodovod Vladimír Ďurnek
DF2015/217 5 501,21 02.09.2015 ZoD - Rekonštrukcia Kaplnka Gbeľany AA Staviteľ
DF2015/218 5,00 02.09.2015 Zmluva o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel.,a.s
DF2015/219 231,00 02.09.2015 Zmluva o dodávke a distribúcií  plynu Slovenský plynárenský priemysel.,a.s
DF2015/220 112,80 03.09.2015 Zimné preumatiky na Fabiu Syndicus, s.r.o.
DF2015/221 91,00 03.09.2015 Poistné opatrov.služba UNIQA poisťovňa, a.s.
DF2015/222 210,03 04.09.2015 Knihy do knižnice IKAR a.s.
DF2015/223 18,47 07.09.2015 Dod.k Zmluve o pripojení - telefon MŠ Slovak Telekom, a.s.
DF2015/224 22,50 07.09.2015 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - internet  Slovak Telekom, a.s.
DF2015/225 18,94 07.09.2015 Zmluva o poskyt.verejných služieb - internet OU Slovak Telekom,a.s.
DF2015/226 41,71 07.09.2015 Dod. k zmluve o poskytovaní verejných služieb - te Slovak Telekom,a.s.
DF2015/227 402,31 08.09.2015 Poskytovanie právnych služieb JUDr.Irena Šurinová
DF2015/228 211,80 10.09.2015 Servis auta Fabia Dušan Rúžička-DDD
DF2015/229 40,90 10.09.2015 Publikácia MŠ - Riadenie MŠ Raabe
DF2015/230 130,32 14.09.2015 Čist.prostriedky do umývačky v KD GASTROLUX, s.r.o.
DF2015/231 96,00 16.09.2015 Čistiace práce v MŠ Lapoš Marek
DF2015/232 113,50 17.09.2015 PZP KIA ZA928EZ Kooperativa
DF2015/233 197,00 17.09.2015 Tonery DAMEDIS, s.r.o.
DF2015/234 117,51 17.09.2015 Licencia na grafické zobrazenie hrobových miest ARIAN s.r.o.
DF2015/235 1 171,33 18.09.2015 Preprava a zneškodenie komunálneho odpadu T+T, a.s.
DF2015/236 2 256,00 21.09.2015 Terénne úpravy - zemné prácev obci Vladimír Ďurnek
DF2015/237 1 500,00 21.09.2015 Terénne úpravy - zemné prácev obci Vladimír Ďurnek
DF2015/238 12,00 21.09.2015 Časopis pre knižnicu Slovenská pošta a.s.
DF2015/239 409,97 21.09.2015 Kanc.potreby Lyreco CE, SE
DF2015/240 1 764,00 25.09.2015 Umývačka riadu Fagor pre MŠ Adam Chabada
DF2015/241 255,54 28.09.2015 Kalendáre, perá Lyreco CE, SE
DF2015/242 223,13 28.09.2015 Taol.potreby pre KD KBM, s.r.o.
DF2015/243 149,00 28.09.2015 Internetový prístup k portálu CPNS - licencia Centrálna nezisková spoločnosť, o.z.
DF2015/244 120,00 30.09.2015 Náučno-výchovná pomôcka pre MŠ WATT, s.r.o.
DF2015/245 59,39 30.09.2015 Zmluva o poskytovaní verejných služieb-Orange Orange Slovensko a.s

 

 

DF2015/246 44,35 1.10.2015 Časopis Paragrafy v MŠ Raabe
DF2015/247 41,45 1.10.2015 Časopis Problémové dieťa pre MŠ Raabe
DF2015/248 6,66 1.10.2015 Kalendáre 2016 Lyreco CE, SE
DF2015/249 175,00 2.10.2015 Systemová podpora URBIS 4.št.2015 MADE spol.s r.o.
DF2015/250 5,00 2.10.2015 Zmluva o dodávke plynu-budova Pošta Slovenský plynárenský priemysel.,a.s
DF2015/251 720,00 2.10.2015 Zmluva o dodávke a distribúcií  plynu Slovenský plynárenský priemysel.,a.s
DF2015/252 152,22 5.10.2015 Vodné, stočné Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
DF2015/253 16 432,14 5.10.2015 ZoD Rekonštrukcia šatní a spoločných priestorov AA Staviteľ
DF2015/254 159,50 6.10.2015 Réžia MŠ 9/15 Základná škola Gbeľany
DF2015/255 35,60 8.10.2015 Predplatné - 1000 riešení 2016 Poradca s.r.o.
DF2015/256 78,00 8.10.2015 Predplatné Verejná správa 2016 Poradca s.r.o.
DF2015/257 186,01 8.10.2015 Predplatné odb.publikácie 2016 Poradca podnikateľa spol. s r.o.
DF2015/258 1 900,20 9.10.2015 Vybavenie tried MŠ Gbeľany NOMIland s.r.o.
DF2015/259 50,00 12.10.2015 Odb.publikácie MŠ Raabe
DF2015/260 40,00 12.10.2015 Odb.publikácie MŠ Raabe
DF2015/261 2,00 12.10.2015 Nájom pozemku cintorín a spevnená plochy Urbariát - lesné a pozemkové spoločenstvo
DF2015/262 18,47 12.10.2015 Dod.k Zmluve o pripojení - telefon MŠ Slovak Telekom, a.s.
DF2015/263 38,81 12.10.2015 Dod. k zmluve o poskytovaní verejných služieb - te Slovak Telekom,a.s.
DF2015/264 18,94 12.10.2015 Zmluva o poskyt.verejných služieb - internet OU Slovak Telekom,a.s.
DF2015/265 22,50 12.10.2015 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - internet  Slovak Telekom, a.s.
DF2015/266 229,58 12.10.2015 Havárijné poistenie KIA ZA928EZ Komunálna poisťovňa
DF2015/267 390,00 16.10.2015 Plavecký výcvik - CVČ NEREUS, spol. s r.o.
DF2015/268 1 364,31 16.10.2015 Zmluva o poskytovaní služieb-vývoz kom.odpadu T+T, a.s.
DF2015/269 480,00 19.10.2015 Obrusy pre KD Dáša Karkašová
DF2015/270 1 110,00 19.10.2015 Kalendáre pre rok 2016 Lyreco CE, SE
DF2015/271 120,00 20.10.2015 Databáza katastra nehnuteľnosti NIS SR , a.s.
DF2015/272 15,82 23.10.2015 Separovaný zber -projekt TD Zduženie obcí
DF2015/273 24,36 23.10.2015 novoročenky, kanc.materiál Lyreco CE, SE
DF2015/274 225,60 27.10.2015 Dodávka a montáž roliet pre MŠ Roman Zvarík - RoZ
DF2015/275 59,39 2.11.2015 Zmluva o poskytovaní verejných služieb-Orange Orange Slovensko a.s
DF2015/276 5,00 2.11.2015 Zmluva o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel.,a.s
DF2015/277 1 190,00 2.11.2015 Dodatok č.01 k Zmluve o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel.,a.s
DF2015/278 60,00 2.11.2015 Balenie kalendáre IMI Print, s.r.o.
DF2015/279 139,20 3.11.2015 Práce montážnou plošinou ASZA s.r.o.
DF2015/280 55,00 3.11.2015 Preplachnutie kanalizácie Šmárik Milan
DF2015/281 60,00 5.11.2015 Oprava výťahu a bojlera v MŠ Gbeľany Ďurana Miroslav
DF2015/282 79,06 5.11.2015 Publikácie pre MŠ Raabe
DF2015/283 684,00 5.11.2015 Vianočné svietníky pre občanov IMI Trade
DF2015/284 184,32 6.11.2015 Knihy do knižnice IKAR a.s.
DF2015/285 985,00 6.11.2015 Poskytovanie právnych služieb JUDr.Irena Šurinová
DF2015/286 2 323,00 6.11.2015 Poskytovanie právnych služieb JUDr.Irena Šurinová
DF2015/287 2 236,00 6.11.2015 Poskytovanie právnych služieb JUDr.Irena Šurinová
DF2015/288 205,90 9.11.2015 Réžia MŠ 10/15 Základná škola Gbeľany
DF2015/289 41,63 9.11.2015 Dod. k zmluve o poskytovaní verejných služieb - te Slovak Telekom,a.s.
DF2015/290 22,50 9.11.2015 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - internet  Slovak Telekom, a.s.
DF2015/291 18,94 9.11.2015 Zmluva o poskyt.verejných služieb - internet OU Slovak Telekom,a.s.
DF2015/292 18,62 9.11.2015 Dod.k Zmluve o pripojení - telefon MŠ Slovak Telekom, a.s.
DF2015/293 240,00 10.11.2015 Preprava autobusom - mladé požiarníčky mkhn, s.r.o.
DF2015/294 5 985,12 10.11.2015 Práce na prestrešení chodníka ZŠ Gbeľany Pavol Franek
DF2015/295 29 999,96 13.11.2015 Chodník od reštaurácie po jednotu AA Staviteľ
DF2015/296 457,20 13.11.2015 Materiál pre údržbu verejného osvetlenia KP s.r.o.
DF2015/297 35 160,00 18.11.2015 Protipovodňové opatrenia na vodnom toku v obci Gbe SDS stavby, s.r.o.
DF2015/298 61,22 18.11.2015 Odb.publikácia pre MŠ Raabe
DF2015/299 175,88 19.11.2015 Poistenie majetok Kooperativa
DF2015/300 685,20 19.11.2015 Poistenie nehnuteľný majetok obce Kooperativa
DF2015/301 143,88 20.11.2015 Polokošeľa s erbom obce Jozef Smrhola-Olymp
DF2015/302 12,00 23.11.2015 Prezutie auta Fabia Dušan Rúžička-DDD
DF2015/303 686,24 23.11.2015 Stromčeky pre výsadbu EKOFIT s.r.o.
DF2015/304 2 521,30 25.11.2015 Zmluva o poskytovaní služieb-vývoz kom.odpadu T+T, a.s.
DF2015/305 59,39 25.11.2015 Zmluva o poskytovaní verejných služieb-Orange Orange Slovensko a.s
DF2015/306 29,50 25.11.2015 Toner do tlačiarne MŠ TRIFIT-ZA, s.r.o.
DF2015/307 419,90 26.11.2015 Zapojenie umývačky riadu v MŠ Gbeľany Ďurana Miroslav
DF2015/308 0,12 27.11.2015 Bezpečnostný systém Slovak Telekom,a.s.
DF2015/309 87,83 27.11.2015 Kancelárske potreby Lyreco CE, SE
DF2015/310 89,31 30.11.2015 Tonery do tlačiarni DAMEDIS, s.r.o.

 

DF2015/311 940,13 01.12.2015 Oprava miestnosti v KD AA Staviteľ
DF2015/312 13,28 01.12.2015 Zmluva o zabezpečení posudkovej činnosti ICOM PLUS, s.r.o.
DF2015/313 67,60 02.12.2015 Obecné noviny 2016 INPROST s.r.o.
DF2015/314 1 403,00 02.12.2015 Zmluva o dodávke a distribúcií  plynu Slovenský plynárenský priemysel.,a.s
DF2015/315 76,80 03.12.2015 Zmluva o dielo - vytvorenie internetovej stránky o Blueweb s.r.o.
DF2015/316 2 442,00 03.12.2015 Pec elektrická pre školskú jedáleň Gbeľany GASTROLUX, s.r.o.
DF2015/317 5,00 03.12.2015 Zmluva o dodávke plynu-budova Pošta Slovenský plynárenský priemysel.,a.s
DF2015/318 90,00 04.12.2015 Zákl.príprava členov HJ Dobrovoľná požiarna ochrana SR
DF2015/319 23,00 04.12.2015 Popruhy ku stomčekom EKOFIT s.r.o.
DF2015/320 18,94 07.12.2015 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - internet  Slovak Telekom, a.s.
DF2015/321 22,50 07.12.2015 Zmluva o poskyt.verejných služieb - internet OU Slovak Telekom,a.s.
DF2015/322 34,78 07.12.2015 Dod. k zmluve o poskytovaní verejných služieb - te Slovak Telekom,a.s.
DF2015/323 18,47 07.12.2015 Dod.k Zmluve o pripojení - telefon MŠ Slovak Telekom, a.s.
DF2015/324 157,16 07.12.2015 Kancelárske stoličky Lyreco CE, SE
DF2015/325 171,10 08.12.2015 Réžia MŠ 11/15 Základná škola Gbeľany
DF2015/326 830,76 08.12.2015 Vývoz odpadu - asfalt D.A.L. spol. s r.o.
DF2015/327 914,88 08.12.2015 Odvoz asfaltu a úprava priestorov okolo kaplnky MINEX PLUS s.r.o.
DF2015/328 18,76 10.12.2015 Tlačivá na daňové priznania INPROST s.r.o.
DF2015/329 960,00 14.12.2015 Fotografické práce obce Gbeľany a okolia PANORAMA - Mgr. Milan Kosec
DF2015/330 7,20 16.12.2015 Časopis pre MŠ Slovenská pošta a.s.
DF2015/331 144,68 16.12.2015 Predplatné časopisy knižnica 2016 Slovenská pošta a.s.
DF2015/332 83,90 16.12.2015 Nohejbalová sieť - CVČ Pavol Šebesta - Marea Producion
DF2015/333 1 213,46 16.12.2015 Zmluva o poskytovaní služieb-vývoz kom.odpadu T+T, a.s.
DF2015/334 636,20 17.12.2015 Materiál pre dielňu CVČ CONTAX s.r.o.
DF2015/335 385,56 17.12.2015 Materiál pre dielňu CVČ PAPERA s.r.o.
DF2015/336 7,08 17.12.2015 Materiál pre dielňu CVČ PAPERA s.r.o.
DF2015/337 44,55 17.12.2015 Lopty pre CVČ Kokiska s.r.o.
DF2015/338 840,00 18.12.2015 Ostarávanie územného plánu obce Gbeľany Ing.arch.Vladimir Barčiak
DF2015/339 840,00 18.12.2015 Zemné práce v obce Vladimír Ďurnek
DF2015/340 2 500,00 18.12.2015 Generálna oprava hasičskej striekačky LM-FIRESTORE s.r.o.
DF2015/341 87,52 21.12.2015 Poskytovanie právnych služieb JUDr.Irena Šurinová
DF2015/342 2 124,00 21.12.2015 Dopravno-bezpečnostné opatrenia v obci Gbeľany Tichý s.r.o.
DF2015/343 14 546,76 21.12.2015 Dopravno-bezpečnostné opatrenia v obci Gbeľany Tichý s.r.o.
DF2015/344 46,76 22.12.2015 Poplatok za vedenie účtu CP Dexia banka
DF2015/345 636,00 22.12.2015 Odborné prehliadky a skúšky plynových a tlakových BALGAS s.r.o.
DF2015/346 984,00 22.12.2015 Odborné prehliadky a skúšky plynových a tlakových BALGAS s.r.o.
DF2015/347 312,01 22.12.2015 Tlač Gbelanské noviny Varínska tlačiareň/ELEKTRO AB s.r.o.
DF2015/348 306,90 22.12.2015 Stravov.služby-ukončenie roka UNISTAV Teplička s.r.o.
DF2015/349 40,24 28.12.2015 Inštalácia a pripojenie PC ATT servis, s.r.o.
DF2015/350 124,84 28.12.2015 Rozbor pitnej vody Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
DF2015/351 103,20 28.12.2015 Kvalifikovaný systémový certifikát na HSM Disig, a.s.
DF2015/352 120,00 30.12.2015 Vypracovanie projektu sadových úprav SOLAR-INTEGRA s.r.o.
DF2015/353 65,99 30.12.2015 Zmluva o poskytovaní verejných služieb-Orange Orange Slovensko a.s
DF2015/354 13,28 30.12.2015 Zmluva o zabezpečení posudkovej činnosti ICOM PLUS, s.r.o.
DF2015/355 0,24 31.12.2015 Zabezpečovací systém Slovak Telekom,a.s.
DF2015/356 105,00 31.12.2015 Publikácie pre MŠ Raabe
DF2015/357 29,00 31.12.2015 Dod. k zmluve o poskytovaní verejných služieb - te Slovak Telekom,a.s.
DF2015/358 18,94 31.12.2015 Zmluva o poskyt.verejných služieb - internet OU Slovak Telekom,a.s.
DF2015/359 22,50 31.12.2015 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - internet  Slovak Telekom, a.s.
DF2015/360 18,62 31.12.2015 Dod.k Zmluve o pripojení - telefon MŠ Slovak Telekom, a.s.
DF2015/361 67,90 31.12.2015 Vodné, stočné Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
DF2015/362 669,00 31.12.2015 Barové stolíky DM INTERIER s.r.o.
DF2015/363 185,08 31.12.2015 Vodné, stočné MŠ,OU,KD Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
DF2015/364 80,00 31.12.2015 Did.pomôcka pre MŠ NOMIland s.r.o.
DF2015/365 40,90 31.12.2015 Publikácie pre MŠ Raabe
DF2015/366 61,22 31.12.2015 Publikácie pre MŠ Raabe
DF2015/367 209,64 31.12.2015 Dodávka a distribúcia elektriny Stredoslovenská energetika, a.s.
DF2015/368 629,74 31.12.2015 Dodávka a distribúcia elektriny Stredoslovenská energetika, a.s.
DF2015/369 1 438,46 31.12.2015 Preprava a zneškodenie komunálneho odpadu T+T, a.s.
DF2015/370 1639,68 31.12.2015 vyúčt.EE OU Stredoslovenská energetika a.s.

Zverejňovanie

Sviatok

Meniny má Viliam, Vilhelm, Elektra, Elma, Vilhelmína

Zajtra má meniny Vilma, Elmar, Maxim, Maxima

Farský úrad

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6
1
7 8 9 10 11 12
1
13 14 15 16 17 18
1
19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1
1
2

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Virtuálna prehliadka

Virtuálna prehliadka obce Gbeľany

BEZPLATNÉ WI-FI

Aktuálne počasie

dnes, utorok 28. 5. 2024
slabý dážď 25 °C 10 °C
streda 29. 5. slabý dážď 21/13 °C
štvrtok 30. 5. slabý dážď 23/11 °C
piatok 31. 5. slabý dážď 19/13 °C

Môžete mať záujem