Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
19.09.2019

Osvetlenie objektu SO 105 - vetva "105-A"

Kúpna zmluva

1,00 EUR

Obec Gbeľany

Žilina Invest s.r.o., 011 31 Žilina

04.09.2019

VÚB Banka - rámcová zmluva o vkladoch č.34/ZV/2019

Rámcová zmluva o vkladoch

Neuvedené

Obec Gbeľany

Všeobecná úverová banka, a.s.

26.08.2019

Zmluva o dielo - majetkovoprávne vysporiadanie miestnej komunikácie Bukovinská

Zmluva o dielo

2 500,00 EUR

Obec Gbeľany

MAPERI spol. s.r.o.

22.08.2019

Zmluva o dielo - rekonštrukcia kotolne v zš

Zmluva o dielo

38 165,60 EUR

Obec Gbeľany

Radoslav Martiník R+M TEAM, 159, 01004 Bitarová

20.08.2019

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.1_5_2019

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.1_5_2019

Neuvedené

Obec Gbeľany

Sama Tech s.r.o., Kalinčiaková 232/4, 01302 Gbeľany

19.08.2019

Osobnyudaj.sk - zmluva o zabezpečení výkonu činnosti poradného konzultanta

Ochranaoznamovatela.sk

144,00 EUR

Obec Gbeľany

osobnyudaj.sk, s.r.o

15.08.2019

Kúpna zmluva - knižné tituly

Kúpna zmluva

Neuvedené

Obec Gbeľany

Albatros Media Slovakia s.r.o.

07.08.2019

Zmluva o prenájme priestorov v objekte KD Gbeľany

Zmluva o prenájme priestorov v objekte KD Gbeľany

300,00 EUR

Obec Gbeľany

Kaštieľ Gbeľany, s.r.o., Hlavná 140, 01302 Gbeľany

02.08.2019

Dodávka a montáž zariadení do kuchyne školskej jedálne

Zmluva o dielo č. 03/2019

8 784,00 EUR

Obec Gbeľany

GASTROLUX, s.r.o.,Bytčická 72,01001,Zilina

01.08.2019

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov - rozšírenie knižného fondu gbeľanskej knižnice

19-514-04381

1 000,00 EUR

Obec Gbeľany

Fond na podporu umenia

22.07.2019

Zmuva o dielo - stavebné práce na úprave Gbeľanského potoka

Zmluva o dielo

19 817,53 EUR

Obec Gbeľany

TOPOR, s.r.o.

12.07.2019

Výstavba zavlažovacieho systému na futbalovom ihrisku ŠK Gbeľany

Zmluva o dielo č. 1/7/2019

14 851,95 EUR

Obec Gbeľany

GARDEN GREEN Peter Majer

07.06.2019

Dohoda o podmienkach zrušenia plynovodu, úhrade ceny za 2 kusy pripojovacích plynovodov

0703/19/SPPD/CEZ

786,00 EUR

Obec Gbeľany

SPP - distribúcia , a.s., Mlynské nivy 44/b, 82511 Bratislava

04.06.2019

Zmluva o mlčanlivosti - knižničný systém Clavius

Zmluva o mlčanlivosti - systém Clavius

Neuvedené

Obec Gbeľany

MS-SOFT, s.r.o., Komenského 53, 01001 Žilina

04.06.2019

Rámcová dohoda o zbere a preprave komunálneho odpadu

Rámcová dohoda o zbere a preprave kom. odpadu

2 774 067,84 EUR

Obec Gbeľany

T+T, a.s.,A.Kmeťa 18,01001,Zilina

29.05.2019

Rozšírenie a skvalitnenie existujúceho kamerového systému v obci Gbeľany

Zmluva o dielo č. 1 --5/2019

19 811,20 EUR

Obec Gbeľany

Sama Tech s.r.o., Kalinčiaková 232/4, 01302 Gbeľany

27.05.2019

Kúpna zmluva - dodanie záhradných kompostérov

2705 2019

19 536,00 EUR

Obec Gbeľany

JRK Slovensko s.r.o.

23.05.2019

Zmluva o spolupráci a financovaní realizácie národného športového projektu výstavby futbalovej infraštruktúry v obci Gbeľany

Zmluva

10 000,00 EUR

Obec Gbeľany

Slovenský futbalový zväz

13.05.2019

Zmluva o dielo

2019/04-01

38 520,00 EUR

Obec Gbeľany

IKARCH, s.r.o.

11.04.2019

Zmluva o dielo č. 7/2019

7/2019

14 224,78 EUR

Obec Gbeľany

BTI s.r.o.

10.04.2019

Zmluva o poskytnutí grantu č. 19014

grant č. 19014

14 224,70 EUR

Obec Gbeľany

Nadácia Kia Motors Slovakia

01.04.2019

Dotácia z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR

149 089

1 400,00 EUR

Obec Gbeľany

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

22.03.2019

Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní audítorských služieb

Dodatok č.1

1 400,00 EUR

Obec Gbeľany

Ing. Mária Kasmanová, Hlavná 6/3, 013 14 Kamenná Poruba

21.03.2019

Zberné suroviny Žilina - triedenie a výkup odpadov

Zberné suroviny Žilina - triedenie a výkup odpadov

Neuvedené

Obec Gbeľany

Zberné suroviny Žilina, a.s.

27.02.2019

Zmluva o spolupráci

Zmluva o spolupráci

Neuvedené

Obec Gbeľany

Nadácia Spoločne pre región

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: