Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
20.02.2019

Zmluva o pripojení do distribučnej siete spoločnosti SPP – distribúcia, a.s.

8002540219

Neuvedené

Obec Gbeľany

SPP - distribúcia, a.s.

13.02.2019

Zmluva o poskytovaní služby - Výplatný lístok na mobilný telefón

2019/057

0,10 EUR 0,10 EUR/ks

Obec Gbeľany

VEMA, s.r.o.,Prievozská 14/A,82109,Bratislava

11.02.2019

Dodatok č.2 k Zmluve o zabezpečení združeného nakladania s odpadmi z obalov

Dodatok č.2

Neuvedené

Obec Gbeľany

NATUR-PACK, a.s.

29.01.2019

Licenčná zmluva TENDERnet

Licenčná zmluva

500,00 EUR

Obec Gbeľany

TENDERnet s.r.o.

17.01.2019

Nájomná zmluva - Optická sieť a miestny rozhlas

Nájomná zmluva - Optická sieť a miestny rozhlas

1 000,00 EUR

Obec Gbeľany

Sama Tech s.r.o., Kalinčiaková 232/4, 01302 Gbeľany

04.01.2019

Dohoda o poskytnutí dotácie

1/2019

37 100,00 EUR

Športový klub Gbeľany

Obec Gbeľany

26.11.2018

Zmluva o dielo - realizácia tlačiarenských prác

Zmluva o dielo

9 138,00 EUR

Obec Gbeľany

Varínska tlačiareň/ELEKTRO AB s.r.o., Hrnčiarska 223, 013 03 Varín

20.11.2018

Demolačné práce

Zmluva o dielo

58 626,00 EUR

Obec Gbeľany

MINEX PLUS s.r.o.,C.Tomašovskej 255-4,01302,Gbeľany

16.11.2018

Úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán

Kúpna zmluva o prevode nehnuteľnej veci

1,00 EUR

Obec Gbeľany

Združenie obcí Mikroregión Terchvská dolina

09.11.2018

Most č.4 Gbeľany

Zmluva o dielo

28 009,24 EUR

Obec Gbeľany

Anna Augustínová - AA Staviteľ

04.10.2018

Zmluva o výpožičke - Pohybová výchova Slniečko

Zmluva o výpožičke

Neuvedené

Obec Gbeľany

Centrum voľného času

03.10.2018

Podpora a rozvoj telesnej kultúry a podpora vzdelávania

Darovacia zmluva

903,11 EUR

Obec Gbeľany

Nadácia Spoločne pre región

27.09.2018

Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy

4300084123

700,02 EUR

Obec Gbeľany

Stredoslovenská energetika-Distribúcia a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 01047 Žilina

18.09.2018

Slovenská pošta - nájom nebytových priestorov

Zmluva o nájme nebytových priestorov

815,74 EUR

Obec Gbeľany

Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica

14.09.2018

Dodatok č. 2 k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. 7223179

Dodatok č. 2 k Zmluve č. 7223179

Neuvedené

Obec Gbeľany

Stredoslovenská energetika, a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B,01047,Žilina

14.09.2018

Dodatok č. 2 k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. 7337159

Dodatok č. 2 k Zmluve č. 7337159

Neuvedené

Obec Gbeľany

Stredoslovenská energetika, a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B,01047,Žilina

14.09.2018

Dodatok č.2 k Zmluve o združenej dodávke elektriny č.7223185

Dodatok č.2 k Zmluve č.7223185

Neuvedené

Obec Gbeľany

Stredoslovenská energetika, a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B,01047,Žilina

14.09.2018

Dodatok č.2 k Zmluve o združenej dodávke elektriny č.7223178

Dodatok č.2 k Zmluve č.7223178

Neuvedené

Obec Gbeľany

Stredoslovenská energetika, a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B,01047,Žilina

14.09.2018

Dodatok č.2 k Zmluve o združenej dodávke elektriny č.7305637

Dodatok č.2 k Zmluve č.7305637

Neuvedené

Obec Gbeľany

Stredoslovenská energetika, a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B,01047,Žilina

14.09.2018

Dodatok č.2 k Zmluve o združenej dodávke elektriny č.7223192

Dodatok č.2 k Zmluve č.7223192

Neuvedené

Obec Gbeľany

Stredoslovenská energetika, a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B,01047,Žilina

14.09.2018

Dodatok č.2 k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. 9100239731

Dodatok č.2 k Zmluve č. 9100239731

Neuvedené

Obec Gbeľany

Stredoslovenská energetika, a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B,01047,Žilina

10.09.2018

Nájomná zmluva č: 1/2018 - Kompostáreň Gbeľany

1/2018

1 932,00 EUR

Obec Gbeľany

Urbariát - lesné a pozemkové spoločenstvo, Urbárska 139/1, 013 02 Gbeľany

07.09.2018

Zmluva o spracúvaní osobných údajov - Made s.r.o

Zmluva o spracúvaní osobných údajov - Made s.r.o

Neuvedené

Obec Gbeľany

MADE spol. s.r.o.

05.09.2018

Zmluva o mlčanlivosti a ochrane dôverných informácií - INPEKO

Zmluva o mlčanlivosti a ochrane dôverných informác

Neuvedené

Obec Gbeľany

Ing. Ivan Sokol INPEKO, 73, 01342 Horný Hričov

05.09.2018

Zmluva o mlčanlivosti a ochrane dôverných informácií - BVM alarm systém

Zmluva o mlčanlivosti - BVM alarm systém

Neuvedené

Obec Gbeľany

Ján Belan - BVM alarm systém,Lietavská Lúčka

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: